RSS
 

Archiwum kategorii ‘Hasła biblijne’

2. styczeń – niedziela: 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim (Niedziela po Nowym Roku)

02 sty

Hasło tygodnia: Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

Jeruzalem bedzie mi radością, chwałą i ozdobą u wszystkich narodów ziemi. A gdy one usłyszą o wszelkim dobru, które im wyświadczam, ulękną się i zdrżą z powodu wszelkiego dobra i wszelkiego dobrobytu, które Ja im przygotowuję. (Jr 33,9)

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Rz 5,1)

Kazanie: J 1,43-51

 

30 grudzień – czwartek

29 gru

Hasła biblijne:

Do Mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego. (Iz 45,22)

Odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze. (Jk 1,21)

 

29 grudnia – środa

28 gru

Hasła biblijne:

Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? (Ml 2,10)

Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. (Rz 15,7)

 

28 grudnia – wtorek: Dzień Niewinnych Dzieci

27 gru

Hasła biblijne:

Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku tobie podnoszę duszę swoją.” (Ps 143,8b)

Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię i matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem. ” (Mt 2,13)

 

27 grudnia – poniedziałek

27 gru

Hasła biblijne:

Twoim jestem! wybaw mnie, bo szukam przykazań twoich!” (Ps 119,94)

Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje” (Łk 2,29.30)