RSS
 

Archiwum kategorii ‘Czasopisma’

LUTERANIN – INFORMATOR PARAFII MIKOŁÓW W Latach 1985-2002 (Oprac. mgr Jadwiga Anna Badura, Pszczyna)

01 lut

„Ewangelik” 2007, nr 3, s. 82-87.

Ewangelickie biuletyny parafialne (2)

„Luteranin. Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Mikołowie i Tychach” (1985-2003)

[Numer 'Luteranina' z 2002 roku]
Luteranin. Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Mikołowie i Tychach
Wydawca: Diecezja Katowicka Kościoła E.-A. w Polsce, Bytom-Miechowice
Odbiorca: wierni parafii w Mikołowie, Orzeszu oraz w Tychach
Częstotliwość: początkowo nieregularnie; 1998-2003 miesięcznik
Okres ukazywania się: 1985-2003
Liczba numerów: 20
Nakład: 200-300 egzemplarzy
Zespół redakcyjny: ks. Jan Gross – redaktor naczelny (Mikołów), Marek Twardzik (praktykant), Marcin Mięsok, ks. Paweł Szwedo
Skład komputerowy: Marcin Mięsok, ks. Alfred Borski, Rafał Kaleta, Bożena Kawulok
Druk: Ośrodek Wydawniczy „Augustana” w Bielsku-Białej
Szata graficzna:: 1985-1988: format zeszytowy A5, strony numerowane do 18, zszyty metalowymi zszywkami, kserokopiowany; 1998-2003: format A4, stron numerowane do 8, opracowanie komputerowe
Winieta: jednolita, zawierająca grafiki kościołów św. Jana w Mikołowie i św. Piotra i Pawła w Tychach, pomiędzy którymi umieszczono tytuł pisma „Luteranin” wraz z informacją o numeracji, dacie wydania, oraz zmieniające się co miesiąc hasło biblijne, powyżej tytułu umieszczono napis: „Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskich: św. Jana w Mikołowie i św. ap. Piotra i Pawła w Tychach”.

[...]

Pierwszy numer „Informatora Parafialnego” ukazał się w 1985 roku i został przyjęty z dużym zainteresowaniem i bardzo życzliwie. Na kolejny numer parafianie musieli czekać dość długo, bo aż do 1988 roku. Okazją do ukazania się drugiej edycji było historyczne wydarzenie w tyskim filiale, gdzie miało odbyć się położenie i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła św. ap. Piotra i Pawła.

[...]

W okresie od stycznia 1998 do stycznia 2002 roku „Luteranin” ukazywał się jako jedna z wielu wkładek do „Gazety Ewangelickiej” redagowanej przez ks. Alfreda Borskiego, wikariusza w parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie. Lata 2002-2003 to znowu okres samodzielnego ukazywania się informatora. Przejście redaktora naczelnego, ks. Jana Grossa na emeryturę, wyznaczyło koniec wydawania „Luteranina”. Za zgodą redaktora tytuł informatora został przejęty wraz z winietą przez ks. Rafała Bukowieckiego, od stycznia 2007 roku administratora parafii ewangelicko-luterańskiej na Niwach w Czeskim Cieszynie, gdzie miesięcznik wydawany jest od stycznia 2007 roku. Parafia w Mikołowie po zmianie proboszcza w lutym 2004 roku, wydaje swój nowy biuletyn „Informator Parafialny”.

[...]

Pełny tekst artykułu znajduje się w drukowanej wersji kwartalnika.