This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
RSS
 

Archiwum kategorii ‘Agendy luterańskie’

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA P.W. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO W CZESKIM CIESZYNIE

03 maj

Dzień 1 maja 2012 r. był wielkim dniem dla małego zboru luterańskiego LECAV w Czeskim Cieszynie. Oto po długim kapitalnym remoncie byłej synagogi przedpogrzebowej zakupionej od Władz Miasta Czeskiego Cieszyna można było poświęcić ją na piękny kościół luterański zbudowany w roku 1928 na cmentarzu żydowskim i przy centralnym cmentarzu komunalnym w Czeskim Cieszynie, dla powstałej tu z podziału w roku 1995 z Parafii SCEAV nowej Parafii luterańskiej.

  CzeskobrateTak więc w ten sposób w Czeskim Cieszynie są aktualnie trzy kościoły ewngelickie należące do: Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania, Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania i Kościoła Czeskobraterskiego (Kościół Unijny: reformowano-luterański).

  Uroczystość poświęcenia kościoła rozpoczęła się o godzinie 9.00

  procesjonalnym wejściem duchowieństwa z Czech, Polski, Niemiec i Szwecji przed bramę kościoła, gdzie oczekiwał zbór oraz chór ewangelicki z Trzyńca.

  Luterańska Agenda Liturgiczna Parafii LECAV w Czeskim Cieszynie.

  Luterańska Agenda Liturgiczna Parafii LECAV w Czeskim Cieszynie.

  Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez miejscowego proboszcza(pastora, farara), następnie ks. radca Wiesław Szpak, zastępca Biskupa Kościoła, odczytał Psalm 24. Przedstawiciel Komitetu Remontu, a zarazem członek Prezbiterstwa i członek Rady Kościoła inż. Stanisław Macura wręczył proboszczowi ks. Rafałowi Bukowieckiemu klucz od kościoła, który z kolei został przekazany  Biskupowi Kościoła ks. Janowi Niedobie.

  Biskup odśpiewał introit 109 uderzając trzykrotnie kluczem o bramę kościoła. Po odpowiednim słowie z Psalmów otworzył główne wejście do kościoła, który zapełnił się duchowieństwem i wiernymi. Liturgię poświęcenia rozpoczął Biskup Kościoła w asyście ks. radcy Wiesława Szpaka i ks. proboszcza Rafała Bukowieckiego. W czasie tej liturgii, zgodnie z życzeniem Parafii,  ksiądz biskup Jan Niedoba nadał kościołowi imię „Zmartwychwstania Pańskiego” , a po modlitwie zagrały organy.

  Następnie ks. R. Bukowiecki zaśpiewał uroczyste „Chwała na wysokościach Bogu” i odbyła się dalsza liturgia zgodnie z Agendą. Pozdrowieniu i odczytaniu Ewangelii wg św. Łk 19,1-10 przewodniczył ks. ppłk. Zbigniew Kowalczyk, dziekan wojsk lądowych z Cieszyna.

  Po hymnie Kościoła kazanie wygłosił na tekst Psalmu 111 ks. dr. hab. Rainer Stahl, generalny sekretarz Związku Marcina Lutra w Erlangen.

   

  Po kazaniu odbyła się tradycyjnym śląskim zwyczajem ofiara przy ołtarzu przeznaczona na dalsze prace remontowe i liczne potrzeby parafialne. Potrzebne są przede wszystkim nowe podwójne okna w kościele i nowa  zewnętrzna elewacja kościoła.

  Następnie ksiądz proboszcz Rafał Bukowiecki odprawił spowiedź i wraz z ks. biskupem Göranem Beijerem i ks. radcą Janem Grossem, byłym prezesem XI Synodu KEA w RP (2002) i przed 10 laty przewodniczący wspólnej Komisji Śpiewnikowej, odprawili uroczyście liturgię eucharystyczną – Wieczerzy Pańskiej, którzy także udzielali Komunii Św. przed ołtarzem, a ks. dr R. Stahl i ks. S. Matzke przy jednym wejściu do kościoła, a ks. biskup Władysław Volny i ks. radca Jan Cieślar przy drugim wejściu do kościoła.

  Po liturgii pokomunijnej błogosławieństwa udzielił ks. biskup Jan Niedoba. Po pieśni „Brońże, Panie, nas na wieki” odbyły się pozdrowienia i życzenia:

  - w imieniu szwedzkiej Prowincji Misyjnej przemawiał ks. biskup Göran Beijer, który mówił, że Prowincja Misji nie odłączyła się od Kościoła Szwedzkiego, czy Fińskiego, ale jest reakcją na panujący tam na wielki  kościelny liberalizm, dlatego ona ma swoich księży i biskupów z sukcesją apostolską i ordynuje tych księży, którzy nie wyznają liberalizmu i są przeciwnikami ordynacji kobiet, trzyma się Słowa Bożego czysto i wiernie wyłożonego w księgach symbolicznych luteranizmu.

  - w imieniu Związku Marcina Lutra w Erlangen przemawiał ks. dr Rainer Stal, generalny sekretarz tej organizacji, która była wielką pomocą w remoncie kapitalnym tej świątyni.

  - Ks. Siegfried Matzke, emerytowany proboszcz w Klitten koło Goerlitz i zarazem członek Zarządu kościelnej organizacji „Diasporawerk” Samodzielnego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Niemczech [SELK] złożył życzenia w imieniu tej organizacji oraz we własnym imieniu, a także przeczytał pozdrowienia biskupa regionalnego diecezji wschodniej SELK, propsta Gerta Keltera z Goerlitz. Ks. S. Matzke, którego rodzina wywodzi się z poznańskiego, a żona Helga z rodziny serbo-łużyckiej, złożyli prywatną ofiarę na zakup dalszych kolorowych antependiów (nakryć ołtarza, ambony i pulpitu) w kolorach zielonym i fioletowym.

  - Ks. biskup Paweł Anweiler złożył serdeczne życzenia z Polski w imieniu sąsiedniej Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

  - Ks. biskup senior Władysław Volny słowem biblijnym hasła dnia przekazał życzenia od wszystkich obecnych na uroczystości duchownych i świeckich bratniego Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania.

  - Ks. proboszcz dr Thomas Böttrich z Drezna (Saksonia) wraz z Małżonką pochodzącą z Zabrza i przedstawicielami Rady Parafialnej Parafii ap. św. Filipa z Drezna do daru, jaki uprzednio przekazali w postaci wyposażenia kościoła, złozyli także serdeczne życzenia, pozdrowienia i dar na dalsze wyposażenie kościoła.

  - Ks. dr Marcin Różański dyrektor Gimnazjum Katolickiego w Markach k. Warszawy mówił z żalem, że nie możemy być uczestnikami wspólnego Stołu Pańskiego, ale zarazem i z głęboką nadzieją i ufnością, że nadejdzie taki dzień kiedy ewangelicy i katolicy staną przy jednym, wspólnym Stole Pańskim.

  - Podziękowanie i pozdrowienia w imieniu Rady Kościelnej LECAV złożył Kurator Kościoła Pan Róż.

  - Na zakończenie serdecznie przemówił Ks. Biskup Jan Niedoba, który bardzo wyrażenie podkreślił, że gdyby nie ks. Rafał Bukowiecki i członek Rady Kościelnej, a zarazem sekretarz i skarbnik Prezbiterstwa czeskocieszyńskiego inż. Stanisław Macura, nigdy by ten dom Boży jako luterańska świątynia w tym miejscu nie stanął. Podziękował także wszystkim ofiarodawcom z kraju i zagranicy za wszelką pomoc zarówno finansową jak i moralną, oraz życzył zborowi luterańskiemu w Czeskim Cieszynie wiele Bożego błogosławieństwa w dalszym rozwoju, jak również w wzrastaniu w Pana Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła.

  Po oficjalnej uroczystości zrobiono przed kościołem wspólne zdjęcie, a wszyscy uczestnicy uroczystości zostali przed kościołem poczęstowani przez gościnne zborowniczki ciastem, kawą lub herbatą.

  Parafia otrzymała od tych, którzy nie mogli z różnych względów wziąć udziału w uroczystości poświęcenia kościoła, także serdeczne życzenia na piśmie.

  Ks. Rafał Bukowiecki z boku ołtarza kościola p.w. Zmartwychwstania Pańskiego.

  Ks. Rafał Bukowiecki z boku ołtarza kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego.  PRZEMÓWIENIE POWITALNE W CZASIE POŚWIĘCENIA

  KOŚCIOŁA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  W CZESKIM CIESZYNIE

  Umiłowani w Panu!

  Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie!

  Psalmista woła radośnie w dniu dzisiejszym:

  Oto jest dzień, który Pan uczynił. Radujmy się i weselmy się w nim!” Dla nas małej garstki jest to dzień naprawdę radosny.

  Mam nadzieję, że i dla Was wszystkich, którzy jesteście tu zgromadzeni z różnych krajów i Kościołów jest także on radosnym dniem, gdyż parafrazując słowa apostoła świętego Pawła możemy powiedzieć za Apostołem: „Jeśli jeden członek Kościoła doznaje radości, to cały święty, powszechny i apostolski Kościół powinien się radować.” Powodem naszej radości jest, jak wiecie, to, że mamy własne miejsce kultu, za którym tak bardzo tęskniliśmy.

  My ewangelicy – luteranie tu w tym miejscu mamy wspólnych przodków i wspólną matkę, którą jest górujący nad miastem kościół Jezusowy.

  Warunki historyczne spowodowały, że ta wspólna, jedna parafia została podzielona: pierwszy raz po I wojnie światowej (na Polaków i Niemców), drugi raz po II wojnie światowej (na Polaków i Czechów) i trzeci raz w roku 1995 (na zarówno Polaków jak i Czechów). W ten sposób powstały w Czeskim Cieszynie trzy kościoły ewangelickie: Na Nivach (luteranie, Polacy i Czesi), na Placu ks. dr. Marcina Lutra (czeskobraterscy: reformowani i luteranie, Czesi i Polacy. Kościół Unijny) i tu przy ulicy Cmentarnej (wyłącznie luteranie i to zarówno Polacy, jak i Czesi).

  Ja, który nie mam nic wspólnego z tymi podziałami, bo zostałem wezwany tu do pracy dopiero 20 listopada 2005 r., a więc z dniem ordynacji w kościele SCEAV p.w. św. apostołów Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie [ordynowali: księża biskupi: Jan Niedoba i Wilhelm Stonawski oraz ks. prezes Jan Gross z Polski] z środka Polski, gdzie kiedyś działał z wielkim błogosławieństwem wam Cieszyniakom dobrze znany wielki luteranin ks. biskup Samuel Dambrowski, późniejszy biskup luterański na Litwie i Żmudzi w Wilnie i autor słynnej Postylli, nie widzę w tych podziałach parafii cieszyńskiej żadnej tragedii, gdy jest zgoda i wzajemna miłość braterska.

  Bowiem podział i rozproszenie z woli Bożej zboru Jerozolimskiego, stało się dla całego Kościoła wielkim błogosławieństwem. W ten sposób Kościół stał się „Powszechny”, czyli rozpowszechniony po całym świecie. Cząstką tego Kościoła Powszechnego jest także Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce, w Niemczech, w Szwecji i na całym świecie.

  Wielkim błogosławieństwem i wyrazem duchowej jedności jest to, że tu dzisiaj jesteśmy wszyscy razem: luteranie, inni protestanci, starokatoliccy i rzymsko-katolicy.

  Was wszystkich z radością chciałbym powitać na miejscu, na którym kiedyś od roku 1928 gromadzili się nasi „starsi bracia we wierze” i gdzie spoczywają ich doczesne szczątki.

  Stajemy pomiędzy dwoma cmentarzami: żydowskim i komunalnym przeznaczonym także dla chrześcijan, na którym spoczywają i nasi współwyznawcy. Dlatego chcemy prosić naszego Biskupa Kościoła i nadanie naszemu nowemu kościołowi wezwania – „Zmartwychwstania Pańskiego”. Bowiem wiara w życie wieczne i zmartwychwstanie łączy nas wszystkich chrześcijan, ale także naszych starszych braci we wierze – Żydów.

  Stąd z podwójną radością witam Was wszystkich na tym miejscu.

  Serdecznie witam Zwierzchnika naszego Kościoła, Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Jana Niedobę, który za chwilę dokona poświęcenia tego miejsca na chrześcijańskie miejsce kultu. Wraz z Księdzem Biskupem witam Radę Kościoła, wszystkich duchownych, siostry i braci w Urzędzie posługiwania oraz wszystkich wiernych naszego Kościoła [LECAV].

  Witam serdecznie siostry i braci, wiernych świeckich i duchownych Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej wraz z Najprzewielebniejszym księdzem biskupem seniorem Władysławem Volnym.

  Z naszych gości zagranicznych bardzo serdecznie witam:

  - wiernych i duchowieństwo z bratniego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na czele z Najprzewielebniejszym księdzem biskupem Pawłem Anweilerem biskupem diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej w Bielsku – Białej.

  Witam przedstawiciela naszej „duchowej matki” z Parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Cieszynie, ks. radcę Janusza Sikorę proboszcza kościoła Jezusowego w Cieszynie. Szczególnie serdecznie witam ks. radcę Jana Badurę proboszcza w Pszczynie, który jako pierwszy nam tyle serca i zrozumienia wraz ze swoimi parafianami okazał w trudnym dla nas okresie.

  Gorąco i serdecznie witam Generalnego Sekretarza Związku Marcina Lutra (Martin-Luther-Bund) w Erlangen, czcigodnego księdza doktora hab. Rainera Stahla, bez którego wielkiej życzliwości i pomocy nie moglibyśmy tego dzisiejszego dnia w ogóle, a szczególnie tak uroczyście, świętować. Ksiądz doktor Stahl wygłosi dziś kazanie w języku niemieckim, a na język czeski przetłumaczy to kazanie nasz współwyznawca z Bystrzycy mgr Czesław Fajt.

  Witam przedstawiciela Samodzielnego Kościoła Ewangelicko – Luterańskiego w Niemczech [SELK] księdza pastora Zygfryda Matzke wraz z Małżonką Helgą i jednocześnie na jego ręce składam serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc jemu, jak również organizacji tego Kościoła pod nazwą ”Diasporawerk” SELKu.

  Witam gorąco luterańskiego proboszcza z Drezna ks. doktora Tomasza Böttricha z Małżonką wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej Parafii św. Filipa dziękując gorąco za wyposażenie naszego kościoła.

  Witam serdecznie naszego zacnego i drogiego gościa zza Bałtyku, z Szwecji: Najprzewielebniejszego księdza biskupa Görana Beijera ze Sztokholmu, biskupa pomocniczego z „Mission Province in Sveden”.

  Witam miejscowego proboszcza Parafii Starokatolickiej księdza doktora Cezarego Mizię.

  - jeszcze z Polski witam bardzo serdecznie mojego szkolnego kolegę, a  zarazem przyjaciela mojego domu, księdza doktora Marcina Aleksandra Różańskiego, dyrektora Gimnazjum Katolickiego w Markach pod Warszawą.

  - Równie serdecznie witam tych wszystkich, których nie zdołam powitać po nazwisku z zagranicy i z kraju a w szczególności moich drogich zborowników, wszystkich tych, którzy służyli swoimi ofiarami i pracą. Każda i każdy z Was jest tu mile widziany, i to nie tylko dziś, ale zawsze, niezależnie od narodowości i wyznania.

  Niech Pan Kościoła Wam wszystkim hojnie pobłogosławi. dzisiaj i zawsze. AMEN.

  (Ks. Rafał Bukowiecki)

  * * *


  Pozdrowienie z okazji poświęcenia kościoła w Czeskim Cieszynie

  Wielce czcigodni Księża Biskupi, czcigodni Bracia w Urzędzie, drogie siostry i bracia, drogi zborze!

  Z okazji poświęcenia nowego domu Bożego, pozdrawiam was wszystkich i przesyłam serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, w szczególności w imieniu i na polecenie Biskupa Hansa-Jörga Voigta oraz władz naczelnych Samodzielnego Kościoła Ewangelicko – Luterańskiego (SELK) w Niemczech.

  Jesteśmy szczególnie dzisiejszego dnia złączeni z Wami we wierze i wyznaniu luterańskim, oraz we wspólnej radości.

  Przypominam sobie, jak to przed wielu laty w czasie mojego urlopu w miejscowości Sachsenhausen w Hesji zwiedzałem miejscowy kościół katolicki zbudowany w nowoczesnym stylu. W latach 1947 – 1960 korzystano jednak z miejscowej synagogi jako kościoła katolickiego.

  Po jakimś czasie musiano tę synagogę jednak rozebrać, ale wzięto z niej drzwi do nowej zakrystii. Nad drzwiami znajdował się w języku hebrajskim inskrypt zaczerpnięty z księgi proroka Izajasza w drugiego rozdziału i piątego wiersza, który mówi:

  Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy w światłości PANA!” (Iz 2,5)

  Ten werset chciałbym wam, drogi zborze, dziś zadedykować.

  Ten werset należy bowiem do tej części proroctwa, w której jest mowa, że na końcu czasów wszystkie narody, wszyscy poganie, będą pielgrzymować do góry Syjon, do świętego miasta Jeruzalem, i tam na Jego rozkaz znajdą pokój i uzdrowienie pochodzące ze Słowa PANA

  To Słowo Pańskie podaje też, że wtedy miecze zostaną przekute na lemiesze, a wojny i wszelkie konflikty zamienią się w pokój BOŻY.

  To przesłanie dotyczy zarówno Żydów jak i Chrześcijan, tym wcześniej wybranym i nowemu Ludowi Bożemu, i dotyczy to wszystkich narodów, które słuchają Słowa Bożego i uwierzą.

  Dzisiaj poświęcacie swój nowy kościół. W nim będzie święte Słowo Boże, nieomylne Słowo Starego i Nowego Testamentu, czysto i wiernie zwiastowane, Ewangelia będzie jednakowo zwiastowana wszystkim narodom, Żydom i nie Żydom, Chrześcijanom i Poganom.

  Oby miłosierny Bóg posłał na to miejsce Swoje błogosławieństwo, by wiele ludzi przychodziło tutaj na to miejsce, z którego mądrość Boża, Ewangelia o usprawiedliwieniu grzesznika jedynie z łaski Bożej przez wiarę będzie zwiastowana.

  Oby tutaj wielu ludzi zostało utwierdzonych we wierze. Oby wielu doszło do wiary w Jezusa Chrystusa i postępowało w świetle Pana, jak Bóg to dzisiaj przykazuje.

  Z serdecznym pozdrowieniem i życzeniem Bożego błogosławieństwa.

  ( – ) Propst Gert Kelter

  Regionalny Biskup Diecezji Wschodniej Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Goerlitz. 1 maja 2012 r.

 

LUTERAŃSKA AGENDA LITURGICZNA LECAV CZESKI CIESZYN, 2012

27 mar

LUTERAŃSKIE AGENDY LITURGICZNE

Wielkanocny ołtarz w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie

Nasze luterańskie Kościoły w Polsce i w Czechach od lat cierpią na brak jednolitej Agendy, czyli księgi liturgicznej do nabożeństw.

Ostatnie wydanie polskiej Agendy miało miejsce w roku 1955.

Ks. Biskup Prof. Dr Andrzej Wantuła w dniu 26 czerwca 1973 r. na mocy uchwały Synodu Kościoła, na wniosek Synodalnej Komisji Pastoralnej, powołał Komisję Liturgiczną, która miała się zająć opracowaniem i wydaniem „Agendy II” – czyli Agendy Obrzędów kościelnych oraz całokształtem życia liturgicznego i hymnologicznego w Kościele w następującym składzie: ks. radca Jan Motyka (+)  i ks. radca Edward Romański (+) – członkowie, sekretarz – ks. Manfred Uglorz i przewodniczący – ks. Jan Gross.

Po wielu latach to zadanie po części  wykonano w różnych składach osobowych następnych Komisji Liturgicznych, gdy w poszczególnych tomach została wydana  „Agenda II”. Niestety po przejściu na emeryturę ks. Jana Grossa (2007) zaprzestano dalszego wydawania tomów Agendy II z niewiadomych powodów, choć one zostały legalnie zatwierdzone i polecone do druku przez XI Synod Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (2002-2007).

Na skutek wyczerpania się jednak  nakładu i na skutek reform liturgicznych, w tym wydanie jednolitego Ewangelickiego Śpiewnika w roku 2002, a więc przed równe 10 laty (Niedziela Cantate 28 kwietnia 2002 r.)  i wyczerpaniu się osobno wydanego  w kilku broszurach ORDO (Ks. Jan Gross) i PROPRIUM (ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz) do Agendy I (Nabożeństwo), w roku 2011 Kościoły Polski i Czech powołały Miedzykościelną Komisję d/s wydania nowej wspólnej polskiej Agendy I dla Kościołów Luterańskich Polski i Czech. Wiadomo jednak, że takie prace trwają długo.

Dlatego zanim tę wspólną Komisję powołano, grupa miłośników liturgii z Polski i Czech, zebrała wszystkie dotąd opracowane i wydane i niewydane materiały liturgiczne i złożyła je w jedną całość.

Tymczasowa Agenda luterańska, 2012 W ten sposób powstała tymczasowa, prywatna, LUTERAŃSKA AGENDA LITURGICZNA, wydanie studyjne, zawierające wszystko co przewiduje nasza liturgia i co  zgodne jest z najnowszym Śpiewnikiem Ewangelickim 2002.

LUTERAŃSKA AGENDA LITURGICZNA, 2012

Wydawcą tej Luterańskiej Agendy Liturgicznej (I) jest Parafia Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Czeskim Cieszynie [LECAV].

Agenda LECAV Czeski CieszynW Wielką Środę 4 kwietnia 2012 r.  ukazały się 3 pierwsze egzemplarze wydane w Wydawnictwie i Drukarni Logos Pres w Cieszynie (Marek Kominek) w pięknej bordowej oprawie z  złoconą „różą Lutra” w krzyżu, oficjalnym logo LECAV, w formacie A 4, na dobrym papierze,  druk czarno – czerwony (objaśnienia) z kolorowymi wstążkami jakie zawierają agendy luterańskie w innych krajach lub mszały Kościołów katolickich.

Agenda na ołtarzu kościoła Zmartwychwstania Pańskiego [LECAV] w Czeskim Cieszynie.

Księga ta zawiera 655 stron. Po słowie wstępnym następują liczne objaśnienia liturgiczne, jak również historia polskich agend i śpiewników od XIX wieku, oraz dokładnie  opisany z punktu widzenia teologicznego (liturgiczno-dogmatycznego) przebieg luterańskiego nabożeństwa ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza. Dział ten  posiadający 36 stron kończy się tabelę świąt ruchomych od roku 2012 do roku 2033. Następny dział  stanowi bogate PROPRIUM – części zmienne luterańskiego nabożeństwa (Hasło tygodnia, pieśń i psalm tygodnia, barwa liturgiczna, biblijne teksty kazalno – liturgiczne, introity, liczne kolekty, antyfony, również kolekty końcowe lub pokomunijne).

Liturgia wielkanocna

W samym środku księgi jest ORDO – porządek nabożeństwa z nutami do śpiewu przez księdza z licznymi prefacjami.  Następną częścią to bogata w treść, formę i możliwości Powszechna Modlitwa Kościowa. Większość tych modlitw opracował ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz. Powszechna Modlitwa Kościoła kończy się na stronie 646. Koszt tej pięknie wydanej księgi liturgicznej wynosi 370 zł.

Druga tymczasowa Luterańska Agenda Liturgiczna -” PROZATIMNI AGENDA” – w języku czeskim została w podobny sposób wykonana przez młodego Polaka z Polski w języku czeskim. Jest ona skromniejsza ale bardzo dobrze przygotowana i może być bardzo pożyteczna do czasu wydania nowej Agendy czeskiej. Kosztuje 120 zł.

Trzecie wydawnictwo, które ma wyjść w miękkiej oprawie to tzw. ORDO,  czyli sama liturgia nabożeństwa głównego (stały porządek z nutami liturgicznymi) dla celów tzw. koncelebry – czyli asysty przy głównym celebransie, który posiada na ołtarzu dużą Agendę ołtarzową. Wydawnictwo to również w dwóch kolorach będzie bardzo wygodne dla księży, diakonów i studentów teologii, zwłaszcza w podróży. Cena w dwóch kolorach (czarno – czerwone z nutami liturgicznymi) ma wynosić  30 zł.

 

AGENDA LUTERAŃSKA I

03 sie

ORDO – Porządek nabożeństwa luterańskiego

PROPRIUM – Części zmienne nabożeństwa luterańskiego

Modlitwy do użycia w czasie nabożeństwa

 
Komentarze są wyłączone

Kategoria: Agendy luterańskie, Liturgia

 

AGENDA LUTERAŃSKA

01 lut

Agenda cz. 1

Liturgia Słowa

Liturgia Sakramentu Ołtarza

Liturgia Końcowa Nabożeństwa Słowa

Agenda cz. 2

Wprowadzenie do Agendy

Chrzest, błogosławieństwo jednorocznego dziecka, konfirmacja, wstąpienie do Kościoła

Zapowiedzi, porządek ślubu, jubileusz małżeński

Konsekracja, Ordynacja, Instalacja, Wprowadzenia w urzędowanie duchownych i świeckich

Poświęcenia

Spowiedź i Komunia Święta u chorych

Agenda cz. 3

Agenda Pogrzebowa