This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
RSS
 

Archiwum kategorii ‘Śpiew liturgiczny’

CZAS PASYJNY – WIELKI POST – 7 TYGODNI BEZ / Z.

28 lut
W Środę Popielcową – w Dzień Pokuty i Modlitwy, dnia 5 marca 2014 r. Kościół Zachodni, do którego należy także nasz Kościół Ewangelicko-Augsburski [Luterański] rozpoczyna czas pasyjny, okres Wielkiego Postu. Z tego względu ulegnie nieco zmianie nasza liturgia pasyjna:
1. Od Niedzieli Judica (5 Postu) do Wielkiej Soboty opuszcza się w liturgii GLORIA PATRI.
2. W Środę Popielcową opuszcza się „Gloria in excelsis Deo” i śpiewa się: „Zgładź o Panie Boże…”, a zbór odpowiada: „Od nieprawości naszych obmyj nas doskonale.” [ŚE 344], po czytaniu LEKCJI opuszcza się „Alleluja” a śpiewa się „Amen” lub pieśń tygodnia, po czytaniu Starego Testamentu zbór śpiewa TRISHAGION: „Święty Boże, święty Mocny, święty a Nieśmiertelny…” [ŚE str. 1317]. Antyfony bez Alleluja.
3. Od Niedzieli Invocavit (1 Postu) do Wielkiej Soboty, za wyjątkiem Wielkiego Czwartku, opuszcza się GLORIA IN EXCELSIS, a w zamian za ten hymn, ksiądz śpiewa: „Zgładź, o Panie Boże…” , a zbór odpowiada: Baranku Boży niewinny…” [ŚE 345].
4. W liturgii końcowej lub pokomunjnej opuszcza się „Alleluja”.
5. Liturgia Sakramentu Ołtarza [Eucharystyczna - Wieczerzy Pańskiej] pozostaje niezmienna! W czasie rozdawania Komunii świętej należy śpiewać pieśni pasyjne.
Czy ksiądz ma być ubrany tylko w czarną togę, czy w todze i komży („alba silesiana”)?
1. Wg najstarszej tradycji Śląska Cieszyńskiego ksiądz w niedziele czasu pasyjnego był zawsze ubrany w todze i w komży, a tylko w piątki pasyjne był ubrany w czarnej todze. Niedziela bowiem zawsze, czy to w Poście, czy w Adwencie, jest wspomnieniem zmartwychwstania Pańskiego (rosyjskie: „Woskresienje”!).
2. Jeśli ksiądz ubrany jest w jasną albę skandynawską, to oprócz Wielkiego Czwartku (kolor biały!) oraz Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty (kolor czarny) [ Śpiewnik Ewangelicki 965/5], to na albę zakłada  fioletowa stułę.
3. Jedynie, oprócz Wielkiego Piątku,  piątkowe nabożeństwa pasyjne są stricte wspomnieniem męki i śmierci Pańskiej [ Śpiewnik Ewangelicki 965/4 str. 1437], ksiądz ubrany jest tylko w czarną togę lub albę skandynawską z fioletową stułą.
 

LITURGICZNE DNI SKUPIENIA 13-15 maja 2013

29 sty

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Panu!

W gronie zainteresowanych dniami skupienia liturgicznego Braci zarówno z Zaolzia jak i z Polski ustalono, że tegoroczne wiosenne rekolekcje liturgiczne odbędą się

od poniedziałku, dnia 13 maja do środy, dnia 15 maja 2013 r.

podobnie jak dotąd

Ewangelicki kościół i Dom Rekolekcyjny w Wiśle - JAWORNIKU

Ewangelicki kościół i Dom Rekolekcyjny w Wiśle – JAWORNIKU

w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wiśle – JAWORNIKU przy ul. Jodłowa 8a (tel.: 33 855 17 15, fax: 33 855 34 16, e-mail: wislajawornik@luteranie.pl).

Pod powyższym adresem będzie można się zgłaszać do piątku, dnia 10 maja 2013 r. Opłata za pobyt na miejscu. Mamy nadzieję, że koszty nie wzrosną w stosunku do ubiegłego roku, a jeśli jednak to zapewne nie wiele. Wynosiły one w poprzednich okresach: Nocleg: 25 zł, śniadanie – 10 zł, obiad 16 zł, kolacja 10 zł. Opłata

Tematem rekolekcji będzie: BIBLIA W LITURGII.

Dokładny program rekolekcji zostanie podany w późniejszym terminie, a składać się na niego będzie:

– Liturgia Godzin wg ŚE,

– Studium biblijne,

- Wykłady lub referaty,

- Nabożeństwo ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza.

- Nauka pieśni jak również nauka śpiewu liturgicznego.

- Braterskie (i siostrzane) rozmowy wieczorem.

Zakończenie rekolekcji przewidziane jest w sobotę obiadem.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie Panu naszym!

Szczęść Boże!

KOORDYNATORZY:

( – ) Ks. Jan Gross (KEA) ( – ) Ks. Rafał Bukowiecki (LECAV)

( – ) Ks. Witold Strumpf (SCEAV) ( – ) Stud. teol. Jakub Retmaniak (KEA)

 

LUTERAŃSKA AGENDA LITURGICZNA

11 maj

Wobec zupełnego braku od wielu lat w języku polskim księgi liturgicznej – AGENDY służącej do odprawiania nabożeństw luterańskich ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza, jak również nabożeństw kazalnych, zwanych też nabożeństwami Słowa, Parafia Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania [LECAV] w Republice Czeskiej składająca się w większości z polskojęzycznych zborowników do swojego nowo poświęconego w dniu 1 maja 2012 r. kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie, postanowiła wydać „Luterańską Agendę Liturgiczną”. Inicjatorem tego wydawnictwa jest tamtejszy proboszcz ks. mgr Rafał Bukowiecki.

Agenda ta to nic innego jak zbiór wydanych w ostatnim trzydziestoleciu opracowań liturgicznych w języku polskim, głównie przez ks. prof. dr. hab. Manfreda Uglorza, długoletniego profesora zwyczajnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i w Katowicach, jak również członka Komisji Liturgicznej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, oraz przez ks. radcę mgr. Jana Grossa, długoletniego przewodniczącego Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce (1973-2007).

Agenda ta jest oczywiście dziełem prywatnym, nie zatwierdzonym oficjalnie przez żaden Kościół luterański, jest dziełem studyjnym, wewnątrzparafialnym. Oparta natomiast jest dokładnie o porządek nabożeństw luterańskich Śpiewnika Ewangelickiego z roku 2002 służącego Kościołom luterańskim Polski i Czech (języka polskiego) oficjalnie zatwierdzonego przez wspomniane Kościoły luterańskie i używanego w tychże Kościołach przez ostatnich 10 lat (wprowadzony do życia liturgicznego w Niedzielę Cantate, dnia 28 kwietnia 2002 r. w Cieszynie). Zawiera ona to wszystko co zawiera każda Agenda luterańska: wstęp – artykuły liturgiczne i opracowania agendarne pióra ks. Jana Grossa, części zmienne nabożeństwa luterańskiego według wspomnianego Śpiewnika Ewangelickiego (2002), przy czym większość kolekt jak i Powszechną Modlitwę Kościoła opracował ks. prof. Manfred Uglorz. Zawiera ona także kolekty z polskich Agend z roku 1889, 1955, 1995 (Ordo) oraz z Choralnika cz. 2, z roku 2007, jak również z Agend VELKD i Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech [SELK], oraz wspólnej niemieckiej Agendy wydanej w roku 1999 p.t.:”Evangelisches Gottesdienstbuch”. Niektóre kolekty i powszechne modlitwy Kościoła są pochodzenia szwedzkiego, amerykańskiego i anglikańsko – metodystycznego. Także mszał rzymski, jak poprzez wieki to było w zwyczaju w naszym Kościele, został wzięty pod uwagę (Prefacje). Centralną, środkową częścią tej „Agendy” jest ORDO czyli porządek nabożeństwa (części stałe) zgodny ze wspólnym Śpiewnikiem Ewangelickim z roku 2002. Ostatnią częścią jest Powszechna Modlitwa Kościoła w różnych formach. Całość zawiera około 30 stron wstępu (różnego rodzaju opracowania i uwagi liturgiczne) oraz 655 stron w formacie A 4 na pięknym lekkim, „agendarnym”, kremowym papierze, duże litery, w oprawie bordo z wstążkami i stałymi zakładkami, w centralnym miejscu okładki znajduje się złoty krzyż z różą luterską – oficjalnym herbem LECAV.

Pełnego zapisu komputerowego jak również całkowitą redakcją Agendy zajęli się nasi studenci teologii, a bezimienni korektorzy dokonali korekty językowej, natomiast redakcją merytoryczną zajął się wspomniany już ks. Jan Gross. Dzieło to jest więc dziełem wielu ludzi naszego Kościoła, którym leży na sercu życie liturgiczne sąsiednich Kościołów luterańskich Polski i Czech.

Piękną zewnętrzną formę, jak i druk tego dzieła, dokonało Wydawnictwo i Drukarnia LOGOS PRESS  CIESZYN (2012) pod kierownictwem pana Marka Kominka. Nakład w ilości 50 egzemplarzy został całkowicie wyczerpany. Do tej Agendy wyłącznie ołtarzowej zostanie wydany „skrót” w postaci samego tylko ORDO, czyli oficjalnego porządku nabożeństwa  – części stałych (z nutami liturgicznymi), w miękkiej, bordowej okładce, które może służyć do tzw. koncelebry czyli asysty podczas większych nabożeństw odprawianych przez większa ilość księży, lub po prostu do podróży dla naszego duchowieństwa, czy też praktykantów i studentów teologii.

„Luterańska Agenda Liturgiczna” (materiały w zapisie elektronicznym) została przekazane na ręce obecnego przewodniczącego Synodalnej Komisji Liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a zarazem przewodniczącego Międzykościelnej Komisji Liturgicznej (Polski i Czech)  ks. mgr. Adama Maliny z prawem korzystania ze wszystkich opracowań tegoż wydawnictwa.

 
Komentarze są wyłączone

Kategoria: Agendy luterańskie, Liturgia, Śpiew liturgiczny

 

10 – LECIE ŚPIEWNIKA EWANGELICKIEGO (2002-2012)

17 kwi

Przed 10 laty, dnia 28 kwietnia 2002 r. w Niedzielę Cantate, został w Cieszynie w kościele Jezusowym uroczyście wprowadzony w życie liturgiczne Kościołów ewangelickich w Polsce i w Czechach nowy Śpiewnik Ewangelicki [ŚE].

Powstał on z inicjatywy i na mocy uchwały X Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, na wniosek ks. biskupa Jana Szarka, który zlecił Synodalnej Komisji do spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej opracowanie zupełnie nowego śpiewnika z nutami.

Z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Komisji księdza radcy Jana Grossa zostały do tej pracy zaproszone także inne Kościoły ewangelickie: Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce oraz dwa Kościoły luterańskie w Czechach: Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania i Luterański Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania.

Kościoły te przed 15 laty powołały wspólną Komisję Śpiewnikową, pod przewodnictwem ks. radcy Jana Grossa, która pracowała 5 lat (1997-2002) nad doborem pieśni i wykonaniem całego Śpiewnika, w końcowym etapie wraz z Wydawnictwem „Augustana” w Bielsku – Białej (ks. redaktor Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa). Wydrukowany został w Drukarni Świętego Krzyża w Opolu.

Wykaz wszystkich współpracowników znajduje się w Śpiewniku na stronie 17.  Po 10 latach warto byłoby przeczytać cały wstęp do Śpiewnika celem odświeżenia sobie tego wszystkiego co o śpiewniku i jego wartości jest tam zapisane.

Śpiewnik ten z nutami zawiera 955 pieśni ewangelickich i ekumenicznych, pochodzących z różnych krajów i narodów całego świata. Ponadto posiada bogatą część liturgiczną oraz modlitewną.

Mimo swej objętości (1694 stron) przez minionych 10 lat dobrze przyjął się w wymienionych wyżej Kościołach.

Jesteśmy Bogu za niego wdzięczni.

 
Komentarze są wyłączone

Kategoria: Jubileusze - życzenia, Liturgia, Ruch ekumeniczny, Śpiew liturgiczny

 

WIELKA ŚRODA Z PROFESOREM KAROLEM STRYJĄ (1915-1998)

04 kwi

Jak w każdą Wielką Środę, tak i w tym roku, ku uczczeniu pamięci wieloletniego Profesor Karol Stryja (1915-1998). Foto:Jerzy Łakomski, Sosnowiec.dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach profesora Karola Stryji (1915-1998), naszego współwyznawcy, odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2012 r. o godzinie 18.00 w ewangelicko-augsburskim kościele Jezusowym w Cieszynie, koncert Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jerzego Koseka.

W programie: Introit i Kyrie, Offertorium, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Libera me, In paradisum, Gabriela  Faure (1845-1924) z REQUIEM D – MOLL OP. 48.

+ + +

Spotkanie z profesorem Stryją

Pamiętną chwilą na zawsze zostanie mi spotkanie z profesorem Karolem Stryją w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach, gdy na kilka lat przed śmiercią (około roku 1990?) zostałem zawezwany w Wielką Środę aby udzielić Profesorowi przed Wielkanocą Komunii Świętej. Na Oddziale Zakaźnym tyskiego szpitala wojewódzkiego spotkałem się sam na sam z Profesorem aby posłużyć Mu w ów Wielki Tydzień Sakramentem Wieczerzy Pańskiej.  Chory na żółtaczkę profesor z Katowic przyjął z wielką godnością Sakrament Ołtarza, a potem przez chwilę wspominaliśmy rok 1947, gdy Profesor mieszkał w Łaziskach Górnych  i był członkiem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św. Jana w Mikołowie wprowadzając żonę księdza proboszcza Jana Karpeckiego pastorową Marię Karpecką w obowiązki dyrygenta chóru. Wspominał jesienne próby chóru i swoją krótką dyrygenturę chórem mikołowskim. Wspominaliśmy także jego bratową z Cieszyna z ul. Przypilińskiego, której w stosunkowo młodym wieku w Cieszynie w latach siedemdziesiątych ub. stulecia prowadziłem pogrzeb w niedzielne popołudnie w kościele Jezusowym i na cmentarzu ewangelickim.  Także i jego brata chowałem w parafii skoczowskiej, a w roku 1998 stanąłem nad grobem samego Profesora Karola Stryji na cmentarzu ewangelickim przy ul. Bielskiej w Cieszynie, gdzie zmówiłem ostatnią modlitwę po złożeniu go do grobu.

(Ks. Jan Gross)

Foto: Jerzy Łakomski, Sosnowiec.