This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
RSS
 

Archiwum kategorii ‘Śpiew liturgiczny’

LUTERAŃSKA AGENDA LITURGICZNA LECAV CZESKI CIESZYN, 2012

27 mar

LUTERAŃSKIE AGENDY LITURGICZNE

Wielkanocny ołtarz w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie

Nasze luterańskie Kościoły w Polsce i w Czechach od lat cierpią na brak jednolitej Agendy, czyli księgi liturgicznej do nabożeństw.

Ostatnie wydanie polskiej Agendy miało miejsce w roku 1955.

Ks. Biskup Prof. Dr Andrzej Wantuła w dniu 26 czerwca 1973 r. na mocy uchwały Synodu Kościoła, na wniosek Synodalnej Komisji Pastoralnej, powołał Komisję Liturgiczną, która miała się zająć opracowaniem i wydaniem „Agendy II” – czyli Agendy Obrzędów kościelnych oraz całokształtem życia liturgicznego i hymnologicznego w Kościele w następującym składzie: ks. radca Jan Motyka (+)  i ks. radca Edward Romański (+) – członkowie, sekretarz – ks. Manfred Uglorz i przewodniczący – ks. Jan Gross.

Po wielu latach to zadanie po części  wykonano w różnych składach osobowych następnych Komisji Liturgicznych, gdy w poszczególnych tomach została wydana  „Agenda II”. Niestety po przejściu na emeryturę ks. Jana Grossa (2007) zaprzestano dalszego wydawania tomów Agendy II z niewiadomych powodów, choć one zostały legalnie zatwierdzone i polecone do druku przez XI Synod Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (2002-2007).

Na skutek wyczerpania się jednak  nakładu i na skutek reform liturgicznych, w tym wydanie jednolitego Ewangelickiego Śpiewnika w roku 2002, a więc przed równe 10 laty (Niedziela Cantate 28 kwietnia 2002 r.)  i wyczerpaniu się osobno wydanego  w kilku broszurach ORDO (Ks. Jan Gross) i PROPRIUM (ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz) do Agendy I (Nabożeństwo), w roku 2011 Kościoły Polski i Czech powołały Miedzykościelną Komisję d/s wydania nowej wspólnej polskiej Agendy I dla Kościołów Luterańskich Polski i Czech. Wiadomo jednak, że takie prace trwają długo.

Dlatego zanim tę wspólną Komisję powołano, grupa miłośników liturgii z Polski i Czech, zebrała wszystkie dotąd opracowane i wydane i niewydane materiały liturgiczne i złożyła je w jedną całość.

Tymczasowa Agenda luterańska, 2012 W ten sposób powstała tymczasowa, prywatna, LUTERAŃSKA AGENDA LITURGICZNA, wydanie studyjne, zawierające wszystko co przewiduje nasza liturgia i co  zgodne jest z najnowszym Śpiewnikiem Ewangelickim 2002.

LUTERAŃSKA AGENDA LITURGICZNA, 2012

Wydawcą tej Luterańskiej Agendy Liturgicznej (I) jest Parafia Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Czeskim Cieszynie [LECAV].

Agenda LECAV Czeski CieszynW Wielką Środę 4 kwietnia 2012 r.  ukazały się 3 pierwsze egzemplarze wydane w Wydawnictwie i Drukarni Logos Pres w Cieszynie (Marek Kominek) w pięknej bordowej oprawie z  złoconą „różą Lutra” w krzyżu, oficjalnym logo LECAV, w formacie A 4, na dobrym papierze,  druk czarno – czerwony (objaśnienia) z kolorowymi wstążkami jakie zawierają agendy luterańskie w innych krajach lub mszały Kościołów katolickich.

Agenda na ołtarzu kościoła Zmartwychwstania Pańskiego [LECAV] w Czeskim Cieszynie.

Księga ta zawiera 655 stron. Po słowie wstępnym następują liczne objaśnienia liturgiczne, jak również historia polskich agend i śpiewników od XIX wieku, oraz dokładnie  opisany z punktu widzenia teologicznego (liturgiczno-dogmatycznego) przebieg luterańskiego nabożeństwa ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza. Dział ten  posiadający 36 stron kończy się tabelę świąt ruchomych od roku 2012 do roku 2033. Następny dział  stanowi bogate PROPRIUM – części zmienne luterańskiego nabożeństwa (Hasło tygodnia, pieśń i psalm tygodnia, barwa liturgiczna, biblijne teksty kazalno – liturgiczne, introity, liczne kolekty, antyfony, również kolekty końcowe lub pokomunijne).

Liturgia wielkanocna

W samym środku księgi jest ORDO – porządek nabożeństwa z nutami do śpiewu przez księdza z licznymi prefacjami.  Następną częścią to bogata w treść, formę i możliwości Powszechna Modlitwa Kościowa. Większość tych modlitw opracował ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz. Powszechna Modlitwa Kościoła kończy się na stronie 646. Koszt tej pięknie wydanej księgi liturgicznej wynosi 370 zł.

Druga tymczasowa Luterańska Agenda Liturgiczna -” PROZATIMNI AGENDA” – w języku czeskim została w podobny sposób wykonana przez młodego Polaka z Polski w języku czeskim. Jest ona skromniejsza ale bardzo dobrze przygotowana i może być bardzo pożyteczna do czasu wydania nowej Agendy czeskiej. Kosztuje 120 zł.

Trzecie wydawnictwo, które ma wyjść w miękkiej oprawie to tzw. ORDO,  czyli sama liturgia nabożeństwa głównego (stały porządek z nutami liturgicznymi) dla celów tzw. koncelebry – czyli asysty przy głównym celebransie, który posiada na ołtarzu dużą Agendę ołtarzową. Wydawnictwo to również w dwóch kolorach będzie bardzo wygodne dla księży, diakonów i studentów teologii, zwłaszcza w podróży. Cena w dwóch kolorach (czarno – czerwone z nutami liturgicznymi) ma wynosić  30 zł.

 

REKOLEKCJE LITURGICZNE W WIŚLE – JAWORNIKU 12 – 14 IV 2012

27 mar

LUTERAŃSKA KONFERENCJA LITURGICZNA

WSPÓLNOTA ŚW. PAWŁA  APOSTOŁA

PL 43-400 Cieszyn. Plac Kościelny 8, tel.: + 48    518512301

Cieszyn, dnia 27 marca 2012 r.

Do Czcigodnych Braci i Sióstr

Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego [Luterańskiego] w Rzeczypospolitej Polskiej.

Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej,

Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej,

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Panu!

Dwa tygodnie dzieli nas od Świąt Wielkanocy. W tym szczególnym dla nas chrześcijanie czasie pasyjnym i wielkanocnym, który w naszych Kościołach z taka powagą, a jednocześnie tak uroczyście przeżywamy pragniemy skupić się wokół Słowa Bożego i świętego Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, oraz pragniemy uwielbić w szczególny sposób Tego, który za nas i dla Swoje życie poświęcił, a przez Swoje zmartwychwstanie życie nam przywrócił.

W tym celu, podobnie jak już od kilku lat, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dla tych, którzy są miłośnikami liturgii (duchowni i świeccy), grupa organizacyjna – koordynatorzy, miłośników liturgii organizuje Międzykościelne Rekolekcje Liturgiczne, które odbędą się

od czwartku, dnia 12 kwietnia 2012 r. od godziny 12.00

do soboty, dnia 14 kwietnia 2012 r. do godziny 13.00

do obiadu, w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wiśle – JAWORNIKU przy ul. Jodłowa 8a (tel.: 33 855 17 15, fax: 33 855 34 16,  e-mail: wislajawornik@luteranie.pl). Pod powyższym adresem można się zgłaszać do Wtorku Wielkanocnego,  tj. do dnia 10 kwietnia 2012 r.

Niestety, nie posiadamy żadnego funduszu i dlatego sami musimy sobie opłacić koszty pobytu. Koszt pełnego  pobytu od czwartku południa do soboty południa wynosi 150 zł PL, (Nocleg – 25 zł., śniadanie 10 zł., kolacja 10 zł., obiad 16 zł.). Opłata na miejscu.

Nasze rekolekcje tym razem rozpoczną się w czwartek, dnia 12 kwietnia 2012 r. obiadem i zakończą się obiadem w sobotę, dnia 14 kwietnia 2012 r.

W programie naszych rekolekcji m.in:

  1. Wykład ks. dr. Lucjana Klimszy (Czeski Cieszyn), wykładowcy w katedrze filozofii Uniwersytetu Ostrawskiego. Temat wykładu: Kapłaństwo w teologii św. Tomasza Akwińskiego i ks. dr. Marcina Lutra (studium komparatywne).
  2. Wykład ks. Witolda Strumpfa (II proboszcz w Karvinie) na temat duchowości w liturgii…..
  3. Referat studenta teologii ewangelickiej z Warszawy Jakuba Retmaniaka na temat: „Ks. Wilhelm Loehe (1808-1872)  z Neuendettelsau, Bohater wiary Kościoła – odnowiciel luterańskiego życia liturgicznego.” wielki odnowiciel liturgii luterańskiej.
  4. Wykład ks. Jana Grossa: „Różnice i zbieżności w mszy rzymskokatolickiej i w „mszy” luterańskiej.”
  5. Prezentacja prywatnej, studyjnej Agendy z języku czeskim.
  6. Prezentacja pełnej, studyjnej Agendy w języku polskim wydanej przez Parafię LECAV w Czeskim Cieszynie.
  7. Prezentacja ORDO luterańskiego  w języku polskim dla duchowieństwa i studentów teologii luteran.
  8. Ponadto śpiew liturgiczny, śpiew psalmów, Liturgii Godzin.  O przygotowanie Liturgii Godzin prosimy studenta teologii Jakuba Retmaniaka.
  9. Ponadto w sobotę, dnia 14 kwietnia br o godzinie 8.00 odprawione zostanie w miejscowym kościele w Wiśle – Jaworniku uroczyste nabożeństwo wielkanocne ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza. Wszystkich duchownych prosimy o przywiezienie obowiązujących szat liturgicznych.

Ks. proboszcza Zdzisława Sztwiertnię prosimy o ogłoszenie w swojej parafii tego nabożeństwa i zachęcenie zborowników do udziału w nim. Dziękujemy!

Dokładny program zostanie każdemu uczestnikowi wręczony na miejscu.

Wszystkich zainteresowanych zarówno duchownych jak i świeckich serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie Panu naszym!

Szczęść Boże!

KOORDYNATORZY:

( – ) Ks. Jan Gross (KEA)                                  ( – ) Ks. Rafał Bukowiecki (LECAV)

( – ) Ks. Witold Schtrumpf (SCEAV)                   ( – ) Stud. teol. Jakub Retmaniak (KEA)

 

DNI SKUPIENIA LUTERAŃSKIEJ KONFERENCJI LITURGICZNEJ WSPÓLNOTY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA w dniach 21 – 23 XI 2011 r.

11 gru

W dniach od poniedziałku po Niedzieli Wieczności 21 listopada do środy 23 listopada 2011 r. w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wiśle – JAWORNIKU odbyły się kolejne dni skupienia dla księży i świeckich trzech nadgranicznych Kościołów luterańskich z Polski i Czech zorganizowane przez Luterańską Konferencję Liturgiczną Wspólnoty św. Pawła Apostoła, do której należą ludzie kochający liturgię.

Dni skupienia rozpoczęły się w nowym (adoptowanym) kościele ewangelicko-luterańskim p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie przy ul. Cmentarnej. Poranną modlitwę prowadzili: ks. radca Jan Cieślar z Karwiny (SCEAV) i ks. senior Janusz Kożusznik (SCEAV) z Hawierzowa – Suchej.

Błogosławieństwa udzielił ks. senior Janusz Kożusznik

Następnie przybyli na rekolekcje udali się do Wisły Jawornika, gdzie wykłady prowadzili: ks. radca Jan Cieślar, ks. Witold Strumpf (SCEAV) z Karwiny, ks. Rafał Bukowiecki (LECAV) z Cieszyna i ks. radca Jan Gross (KEA) z Cieszyna. Codziennie rano, w południe, po południu i wieczorem były Modlitwy Godzin według naszego wspólnego Śpiewnika Ewangelickiego z roku 2002 [967], śpiew pieśni i liturgii.

O lewej strony księża: M. Matuszek, W. Strumpf, J. Gross i bp Wł. Volny.

O lewej strony księża: M. Matuszek, W. Strumpf, J. Gross i bp Wł. Volny.

Od lewej: ks. Michał Matuszek, Braw Wojnar, ks. Jan Gross i bp. Władysław Volny

Od lewej: ks. Michał Matuszek, Bronisław Wojnar, ks. Jan Gross i bp. Władysław Volny

Na zakończenie odbyło się nabożeństwo ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza, któremu przewodniczyli: ks. biskup senior Władysław Volny [SCEAV], ks. radca Jan Gross, ks. Witold Strumpf, ks. Michał Matuszek [KEA, Ustroń-Polana], a kazanie wygłosił ks. radca Jan Cieślar.

Ks. Witold Strumpf przewodniczył liturgii Słowa

Ks. Witold Strumpf przewodniczył liturgii Słowa

Ks. radca Jan Cieślar z Karwiny w czasie kazania

Ks. radca Jan Cieślar z Karwiny w czasie kazania

Na organach grał nasz niezawodny Organista ks. radca Jan Cieślar, dosko

Na organach grał nasz niezawodny Organista, doskonały znawca ewangelickiej hymnologii i liturgiki ks. radca Jan Cieślar.

Następne spotkanie rekolekcyjne trzech Kościołów nadgranicznych odbędzie się w tygodniu po Wielkanocy i już dziś wszystkich chętnych zapraszamy.

(Foto: Bronisław Wojnar, Dzięgielów)

 

POGRZEB W ORZESZU Ś.P. BODO MEIHSNERA

19 lis

W środę, 9.11.2011 r. zmarł w szpitalu św. Józefa w Mikołowie

śp. Bodo Horst Meihsner

Urodzony dnia 7 sierpnia 1933 r. w Świętochłowicach – Chropaczowie, przeżył 78 lat.

Konfirmowany w Orzeszu w roku 1947. Długoletni członek chóru parafialnego w Orzeszu. Od lat 70 – tych minionego stulecia radny Rady Parafialnej w Orzeszu i jej były skarbnik oraz księgowy parafii. Członek Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej.

Inicjator usamodzielnienia orzeskiej parafii.

Uhonorowany przez Diecezję Katowicką  nagrodą Diecezji Katowickiej – „Róża Lutra”. Bez reszty oddany Bogu i Kościołowi.

Jego pogrzeb odbył się w Orzeszu w kościele Św. Ducha i tamtejszym przykościelnym cmentarzu.

Kazanie w czasie nabożeństwa żałobnego wygłosił ks. proboszcz Henryk Reske na tekst Psalmu 37,5. Kaznodzieja mówił jak w trudnych latach dzieciństwa i młodości, a potem w całym życiu Zmarłego wypełniały się tak cudownie te słowa, gdyż kto powierzy swoje życie w ręce Boże nigdy nie będzie zawiedziony i zawstydzony.

Pożegnalne przemówienie od ołtarza wygłosił były proboszcz orzeski w latach 1978-1995 ks. Jan Gross na tekst Ewangelii św. Jana 11,11: „Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę zbudzić go ze snu.” Ś.p. Bodo Meihsner był niewątpliwie przyjacielem Boga i Kościoła. „Takim Go poznałem, gdy tu przyszedłem w Święto Reformacji, dnia 31 października 1978 r. i takim pozostał do końca” – mówił ksiądz Jan Gross. Całe życie oprócz rodziny, poświęcił Bogu i Kościołowi. Dlatego Kościół go wynagrodził jak tylko mógł w postaci diecezjalnej nagrody „Róży Lutra”. Zmarły był wielkim przyjacielem księży, doceniał ich pracę, zawsze był bardzo życzliwy dla księży i starał się im pomóc w różnoraki sposób. Ponieważ był przyjacielem Jezusa Chrystusa, dlatego jako autentyczny chrześcijan starał się być przyjacielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza „domowników wiary”. Ks. Jan Gross powiedział na zakończenie podziękowania: „Nikt z nas nie jest w stanie obudzić go ze snu śmiertelnego, choć tak bardzo byśmy tego chcieli, ale Jezus Chrystus powiada: „idę zbudzić go ze snu.” On to kiedyś uczyni tym, którzy w tym życiu byli Jego przyjaciółmi i którzy, jak ś.p. Bodo Meihsner -  „umiłowali sławne przyjście Jego.” (…)”.

„Dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim” ( Ps. 17,15)

 

REKOLEKCJE LITURGICZNE LUTERAŃSKIEJ KONFERENCJI LITURGICZNEJ – WSPÓLNOTY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

13 lis

LUTERAŃSKA KONFERENCJA LITURGICZNA – WSPÓLNOTA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
PL 43-400 Cieszyn. Plac Kościelny 8, tel.: + 48 518512301
1 XI 2011

Cieszyn, dnia 13 listopada 2011 r.
Do Czcigodnych Braci i Sióstr
Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej,
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej,
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego [Luterańskiego] w Rzeczypospolitej Polskiej.

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Panu!
Dwa tygodnie dzieli nas od I Niedzieli Adwentu. W tym szczególnym czasie końca roku kościelnego i początku Adwentu, pragniemy skupić się wokół Słowa Bożego i świętego Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, aby w ten sposób godnie przygotować się na powtórne przyjście Pańskie, na Paruzję naszego Zbawiciela.
W tym celu, podobnie jak już od kilku lat, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dla tych, którzy są miłośnikami liturgii (duchownych i świeckich), organizujemy międzykościelne rekolekcje, które odbędą się od poniedziałku, dnia 21, do środy dnia 23 listopada 2011 r. w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wiśle – JAWORNIKU przy ul. Jodłowa 8a (tel.: 33 855 17 15, fax: 33 855 34 16, e-mail: wislajawornik@luteranie.pl). Pod powyższym adresem można się zgłaszać do soboty, dnia 19 listopada 2011 r.
Koszt pobytu wynosi 138 zł PL (nocleg: 25 zł, śniadanie – 10 zł, obiad 16 zł, kolacja 10 zł). Opłata na miejscu.

Nasze rekolekcje tym razem rozpoczną się w poniedziałek, dnia 21 listopada 2011 r. o godzinie 11.00 nabożeństwem ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza w „nowym” kościele ewangelicko – luterańskim p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie ul. Cmentarna – ul. Hřbitovni 1151 (Osiedle „Brandys” przy centralnym cmentarzu komunalnym: http://www.luterani-lecav.cz/index.php?cesky-tesin-%28czeski-cieszyn%29,50 i http://wsluzbieslowa.c0.pl/?cat=5&paged=2).
O godzinie 12.30 udamy się samochodami do Wisły – Jawornika, gdzie będzie o godzinie 13.00 wspólny obiad.

Dokładny program rekolekcji zostanie podany w późniejszym terminie, a składać się na niego będzie:
- Liturgia Godzin wg ŚE.,
- Wykłady lub referaty,
- Nabożeństwa ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza: poniedziałek godz. 11.00 – Czeski Cieszyn i środa godz. 8.00 – Wisła Jawornik.
- Nauka pieśni na zakończenie roku kościelnego i pieśni adwentowych, jak również nauka śpiewu liturgicznego.
- Braterskie (i siostrzane) rozmowy wieczorem w poniedziałek i wtorek.

Zakończenie rekolekcji przewidziane jest na środę po obiedzie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie Panu naszym!
Szczęść Boże!

KOORDYNATORZY:

( – ) Ks. Jan Gross (KEA) ( – ) Ks. Rafał Bukowiecki (LECAV)

( – ) Ks. Witold Strumpf (SCEAV) ( – ) Stud. teol. Jakub Retmaniak (KEA)

ORIENTACYJNY PROJEKT CZASOWY PORZĄDKU REKOLEKCJI
LUTERAŃSKIEJ KONFERENCJI LITURGICZNEJ
WSPÓLNOTY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
w dniach 21-23 listopada 2011 R. w Wiśle – Jaworniku.

Poniedziałek, dnia 21 listopada 2011 r.:
Godz. 11.00: Nabożeństwo inauguracyjne ze Spowiedzią i Komunią Św. W kościele LECAV w Czeskim Cieszynie przy ul. Cmentarnej (Ks. Jan Gross)
Godz. 13.00: Obiad w Domu Gościnnym w Wiśle – JAWORNIKU
Godz. 15.00: I wykład – Przyobleczeni po ewangelicku (Ks. Jan Gross)
Godz. 16.30: Kawa, herbata.
Godz. 17.00: Śpiew, nauka liturgii (Nieszpory i wieczorna, jutrznia z Liturgii Godzin)
Godz. 18.00 Kolacja
Godz. 19.30: Liturgiczna modlitwa wieczorna wg Liturgii Godzin
Godz. 20: Wieczór braterski

Wtorek, dnia 22 listopada 2011 r.:
Godz. 8.00 : Modlitwa poranna – Jutrznia
Godz. 8.30: Śniadanie
Godz. 9. 30: II wykład (i rozmowy, dyskusja) – Ewangelicki (luterański) rytuał (Ks. J. Gross)
Godz. 12.00: Modlitwa południowa (O pokój na świecie i w Kościele)
Godz. 13.00: Obiad
Godz. 15.00: III wykład -
Godz. 16.00: Kawa, herbata…
Godz. 17.00: Śpiew, nauka liturgii.
Godz. 18.00 Kolacja
Godz. 20.00: Modlitwa wieczorna (Kompleta)
Godz. 21.00: Wieczór braterski

Środa, dnia 22 listopada 2011 r.:
Godz. 8.00: Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą na zakończenie rekolekcji (Kazanie: Ks. radca Jan Cieślar, wiceprezes Synodu SCEAV, Karwina)
Godz. 9.10: Śniadanie
Godz. 10.00: IV wykład – „Cura animarum” (Duszpasterstwo) (Ks. Witold Strumpf, II pastor w Karwinie)
Godz. 11.00: Rozmowy końcowe
Godz. 12.00: Modlitwa południowa w kaplicy
Godz. 13.00: Obiad i zakończenie rekolekcji

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!