RSS
 

Archiwum kategorii ‘LUTERANIZM NA ŚWIECIE – 500 LAT OD REFORMACJI KS. DR. MARCINA LUTRA’

NIEMIECKI KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-LUTERAŃSKI NA UKRAINIE MA SWEGO BISKUPA

28 sty
Ewangelicko-luterański kościół katedralny św. Pawła w Odessie

Ewangelicko-luterański kościół katedralny św. Pawła w Odessie

Synod Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie [NKELU – DELKU - GELCU] liczący 54 przedstawicieli wszystkich  35 parafii (Kościół liczy 3000 wiernych ochrzczonych, 15 duchownych, nie ordynuje kobiet na urząd prezbitera i biskupa), który zebrał się w Centrum Luterańskim w Odessie dokonał w dniu 22 października 2013 r. wyboru pierwszego biskupa luterańskiego dla NKELU rodowitego Kazachstańczyka,   a mianowicie ks. proboszcza Siergieja Maschewskiego (37) z Dniepropietrowska. Jest to pierwszy Biskup, który nie pochodził z Niemiec.

Jego dotychczasowy poprzednik biskup Uland Spahlinger (54), który jest tu zwierzchnikiem Kościoła przez ostatnich 5 lat, jak również wszyscy jego poprzednicy byli Niemcami z Bawarii  (Krajowy Kościół Bawarii jest partnerskim Kościołem dla NKELU).

Pradziadek Biskupa – Elekta był także biskupem na Ukrainie. Rodzice nowego Biskupa jak wielu Ukraińców, czy Rosjan pochodzenia niemieckiego, w okresie przed II wojną światową zostali zesłani do Kazachstanu.

Biskup – Elekt studiował teologię ewangelicką w Kazachstanie i w Stanach Zjednoczonych. Po ordynacji pracował jako duchowny w Kazachstanie i tu był świadkiem tego jak w latach 1993-1996 wielu parafian wyjeżdżało do Niemiec. W końcu w roku 2006 wraz z rodziną i on wyjechał do Niemiec, ale w roku 2009 powrócił do Rosji, aby poświęcić się pracy wśród swoich rodaków Rosjan i tych, którzy byli pochodzenia niemieckiego. Małżeństwo Maschewscy są rodzicami dwojga dzieci.

Uroczysta konsekracja i wprowadzenie w urząd biskupi ks. Siergieja Maschewskiego odbędzie się w Odessie wiosną bieżącego roku (2014).

Biskup Elekt zawnioskował aby jego zastępcą w urzędzie został ks. mgr Pavlo Shvarts, proboszcz w parafii w Charkowie, Połtawie, Kremenczuku i Lozowoj. Ponadto wykłada także w Szkole Biblijnej w Petrodolinie (k. Odessy).

Z tego powodu my Polacy bardzo się cieszymy, gdyż ks. mgr Pavlo Shvarts przyjechał do  Dzięgielowa aby tu studiować i ukończyć Szkołę Biblijną, następnie poszedł na studia teologiczne do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tu poznał też swoją przyszłą żonę Agatę z domu Stachelek (siostrę ks. Łukasza Stachelka, obecnego wikariusza w Goleszowie) z Uźranek na Mazurach, która jest pedagogiem, ukończyła zarówno Uniwersytet Warszawski, jak i Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Na Ukrainie służą oboje Kościołowi Ewangelicko-Luterańskiemu, który odradza się po okresie długiej laicyzacji. Małżeństwo Shvarts są rodzicami małej Hani.

Życzymy bratniemu Kościołowi na Ukrainie wiele Bożego błogosławieństwa. Oby się rozwijał tak duchowo, jak i liczebnie.

 

DZIŚ ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

12 sty

Dzisiaj w 1. Niedzielę po Epifanii Kościół Ewangelicki i Kościół Katolicki obchodzi ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO. Stąd wszystkie czytania liturgiczne Słowa Bożego [Rz 12,1-3(4-8) i Ew. Mt 3,13-17], jak również tekst kazalny z Iz 42,1-4(5-9) wskazują na Chrzest Pański. Był to Chrzest Janowy dokonywany w rzece Jordan. Jan Chrzciciel wzbraniał się ochrzcić Jezusa Chrystusa, bo w Nim widział Boga i Człowieka bez grzechu, ale Pan Jezus chcąc się solidaryzować z całą ludzkością, której grzech wziął na siebie powiedział do Jana: „Ustąp!” Stąd dzisiaj wspominamy nie tylko „chrzest Janowy” ale także chrzest, który przed Swoim wniebowstąpieniem ustanowił nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w słowach Ewangelii św. Mateusza 28,18-20 i św. Marka 16,15-15. Dlatego wszyscy chrześcijanie są ochrzczeni jednym chrztem i ich zadaniem jest iść na cały świat aby głosić Ewangelię – radosną wieść o Jezusie Chrystusie.

Chrześcijanie w Jordanii i Ziemi Świętej szczególnie świętują ten dzień. Do nich należą nasi współwyznawcy – luteranie należący do Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i w Ziemi Świętej, których aktualny Biskup Munib Younan (63) rezydujący w Jerozolimie jest Prezydentem Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie, do której należy m.in. Kościół Ewangelicko-Augsburski [Luterański] w Polsce.

Kilka lat temu ks. biskup Munib Younan odprawił wraz z biskupami luterańskimi Stanów Zjednoczonych i Kanady nad brzegiem Jordanu nabożeństwo eucharystyczne, a tydzień temu tj. w Święto Epifanii, dnia 6 stycznia 2014 r. poświęcił nowy kościół luterański p.w. Chrztu Pańskiego usytuowany nad Jordanem, pod którego grunt podarował król Jordanii, a w uroczystości wzięli udział m.in. biskupi luterańscy z całego świata, w rym także Prymas Szwecji i Arcybiskup Uppsali ks. arcybiskup Anders Wejryd (64) i Naczelny Biskup Tanzanii, a zarazem Wiceprezydent Światowej Federacji Luterańskiej ks. biskup dr  Alex Gehaz Malasusa, oraz miejscowe duchowieństwo luterańskie i ekumeniczne. Proboszczem Parafii został instalowany ksiądz szwedzki, który wraz  ze swoją żoną diakonką byli misjonarzami na misjach w Afryce. Przy kościele znajduje się także Dom Gościnny dla pielgrzymów i turystów.

„Głoście Ewangelię wszystkim narodom i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!”

 

Konwersja kapłana rzymsko-katolickiego na luteranizm [SELK]

13 gru

Jak donosi  SELK. Info Nr 393 z grudnia 2013 r. , dnia 12 grudnia 2013 r. w kościele luterańskim w Goerlitz, tamtejszy luterański biskup regionalny Propst Gert Kelter w asyście ks. superintendenta Michela Voigta z Guben i ks. Andreasa Rehra z Drezna, przyjął uroczyście  do luterańskiego prezbiterium zwiastowania Słowa Bożego oraz sprawowania i udzielenia sakramentów świętych, byłego rzymskokatolickiego kapłana księdza Daniela Krauze (40) z Budziszyna (Bautzen), potym jak Zwierzchnie Władze i Kolegium Superintendentów Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech (SELK) dnia 24 października 2013 r. uznały zwyczajem luterańskiej Reformacji za ważne katolickie święcenia kapłańskie i dopuściły go bez ponownej ordynacji (święceń) do luterańskiego urzędu zwiastowania Słowa Bożego i sprawowania sakramentów świętych (Minister Verbi Divini).

Jednocześnie Kierownictwo Kościoła (Kirchenleitung) SELK od 1 listopada 2014 r. na dwa lata  skierują na pół etatu ks. Daniela Krause na wikariat do parafii św. Jana w Klitten koło Goerlitz.

Aktualnie do sierpnia 2014 r. proboszczem w Klitten jest ks. Hans Georg Walesch (64) (instalowany na proboszcza 21 stycznia 2006 r., zdjęcie z prawej strony), po przejściu na emeryturę w roku 2006 ks. Siegfrieda Matzke (1971-2006, mieszka na stałe na emeryturze w Klitten, zdjęcie z lewej strony), rodowitego poznaniaka, wiernego przyjaciela luteran w Polsce i w Czeskim Cieszynie (LECAV)
W 170 letniej historii parafii staroluterańskiej w Klitten było 3 proboszczów. Oprócz wspomnianych,  także ks. dr Martin Kiunke (1945-1947).

Przed II wojną światową, a także w latach 1947 – 1971, duszpasterzami w Klitten byli proboszczowie pobliskiej parafii w  Weigersdorf. Parafia w Klitten liczy dzisiaj około 200 dusz ochrzczonych. Parafianie w Klitten są bardzo wierni i przywiązani do swego Kościoła i skromnej świątyni, biorąc liczny udział w nabożeństwach.

Galeria zdjęć ks. Siegfrieda Matzke w Polsce i w Czechach:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Przed ołtarzem ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Jana w Mikołowie, od strony lewej ku prawej księża: Paweł Szwedo, Siegfried Matzke (Klitten) i  Jan Gross.

 

Biskup Martin Lind następcą Biskupa Waltera Jaguckiego w Anglii

13 gru

W Wielkiej Brytanii 11 stycznia 2014 r. szwedzki biskup Martin Lind następcą biskupa – Polaka Waltera Jaguckiego (2000-2008 i 2012-2014).

Synod Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii (LCiGB) wybrał 5 października 2013 r. następcą biskupa Waltera Jaguckiego (71) nowym zwierzchnikiem LCiGB emerytowanego biskupa diecezjalnego szwedzkiej diecezji Linköping ks. dr. MARTINA LINDA (69), który po 16 latach przewodzenia diecezji Linköping przeszedł w roku 2011 na emeryturę w Kościele Szwedzkim.

Kościół Luterański w Wielkiej Brytanii znalazł się w trudnej sytuacji po rezygnacji w październiku 2012 r. z urzędu biskupiego pierwszej kobiety w urzędzie biskupa Jany Jeruma-Grinberga (59) urodzonej w Londynie w roku 1953, której rodzice byli łotewskimi emigrantami po II wojnie światowej.

Po przejściu na emeryturę w roku 2009 Polaka, ks. biskupa Waltera Jaguckiego, który sprawował urząd biskupi w latach 2000-2009, angielski synod luterański wybrał  w roku 2008 zwierzchnikiem Kościoła LCiGB ks. Janę Jerumę-Grinbergę (55), którą konsekrował biskup Walter Jagucki w asyście arcybiskupa Elmarsa E. Rozitisa z Łotewskiego Kościoła Ewangelicko–Luterańskiego w Niemczech i biskupa Jóna Baldvinssona z Hólar, z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Islandii, a także innych biskupek (m.in. bp Antje Jackelén z Lund, która obecnie została wybrana arcybiskupem Uppsali i prymasem Szwecji) i innych biskupów. Biskupka Jana Jeruma-Grinberga po 3 latach urzędowania nie wytrzymała ciężaru urzędu biskupiego i poprosiła synod o przeniesienie jej w stan spoczynku ze względów zdrowotnych.

Dlatego synod poprosił emerytowanego od 3 lat biskupa Waltera Jaguckiego o przejęcie urzędu na jeden rok (Biskup Walter Jagucki urodził się w Łodzi w roku 1942 jako syn nauczycielki Agnieszki z domu Rynkiewicz i ks. Alfreda – Jaguckich: http://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Jagucki).

Biskup prof. dr Martin Lind urodził się w Szwecji w Malmö, dnia 14 marca 1944 r. jako syn miejscowego księdza luterańskiego, który po II wojnie światowej kierował pomocą humanitarną dla Polski, głównie dla Mazur, gdzie zaprzyjaźnił się z ks. Alfredem Jaguckim, duszpasterzem mazurskich ewangelików w Sorkwitach, a później proboszczem w Szczytnie (w sumie 18 lat) i seniorem (zwierzchnikiem) Diecezji Mazurskiej w latach 1959-1963.

Martin Lind po ukończeniu studiów teologicznych (i nie tylko!) w wieku  lat 22 (za zgodą władz kościelnych otrzymał dyspensę na ordynację ze względu na młody wiek) został ordynowany na księdza luterańskiego Kościoła Szwedzkiego w roku 1966. W dniu  1 lutego 1995 r. w archikatedrze w Uppsali został konsekrowany na biskupa przez arcybiskupa Gunnara Wemana w asyście wielu biskupów, w tym także i ks. biskupa Jana Szarka z Warszawy.

Od 1 lutego 1955 r. do 2 marca 2011 r. tzn. do przejścia w stan spoczynku w wieku 67 lat był biskupem diecezji Linköping. Jego biskupim motto są słowa: ”Deus Miseretur – Bóg jest miłosierny.” Jego poprzednikiem w diecezji był biskup Martin Lönnebo, a jego następcą jest obecnie biskup Martin Modéus.

Biskup Martin Lind jest doktorem teologii z dogmatyki.

Był konsekratorem biskupa Waltera Jaguckiego w Londynie, w dniu 27 maja 2000 r. (jednym z współkonsekratorów był także ks. biskup Jan Szarek z Warszawy) i m.in. współkonsekratorem w Miszkolcu, dnia 25 marca 2006 r. węgierskiego biskupa ks. prof. dr  hab. Tamása Fabiny, który od roku 2010 jest także wiceprezydentem Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie. Biskup dr Tamás Fabiny był współkonsekratorem biskupa Jerzego Samca w Warszawie, w dniu 6 stycznia 2010 r.

Instalacja biskupa dr. Martina Linda na zwierzchnika angielskich luteran odbędzie się w dniu 11 stycznia 2014 r. w kościele im. króla Gustawa Adolfa, w skandynawskiej luterańskiej parafii w Liverpool, która się niedawno włączyła do Luterańskiego Kościoła w Wielkiej Brytanii (LCiGB).

Galeria:

Biskup Prof. Dr hab. Martin Lind:

+ + +

===========================================================

Biskup M. Lind podczas sprawowania luterańskiej liturgii eucharystycznej


Liturgia eucharystyczna sprawowana podczas ingresu następcy biskupa M. Linda


Po ordynacji diakonów i prezbiterów w katedrze w Linköping:

Pierwsza biskupka luterańska w Anglii (2008-2012)

Biskupka Jana Jeruma-Grinberga

Konsekracja ks. biskupa Waltera Jaguckiego (Anglia – Londyn)

Konsekracja ks. biskupa Janusza Jaguckiego (Warszawa)

Konsekracja ks. biskupa dr. Thamasa Fabiny (Miszkolc – Węgry)


Współkonsekratorzy ks. biskupa Jerzego Samca (w drugim rzędzie od lewej bp Tamas Fabiny, poniżej wkłada ręce na głowę konsekrowanego)


Anglikański arcybiskup Canterbury Justin Wolby (pierwszy z lewej, obok niego biskup Walter Jagucki) i pozostali biskupi luterańscy na wspólnej konferencji w Islandii.

Konferencja biskupów – zwierzchników Kościołów Anglikańskiego i Luterańskiego Wspólnoty z Porvoo


 

ŚWIĘTO REFORMACJI W KATOWICACH OBCHODZONE EKUMENICZNIE

01 lis

Ekumeniczne obchodzenie Święta Reformacji w wieczór 31 października odbywa się w Katowicach już od 10 lat. W czasie tego nabożeństwa wybitnym ludziom Śląska za wybitne osiągnięcia nie tylko zawodowe, ale religijne i ekumeniczne wręczana jest nagroda honorowa ‘Śląski Szmaragd”. Podobnie było w dniu wczorajszym 31 października 2013 r.  W nabożeństwie reformacyjnym wzięli odział przedstawiciele zarówno Kościołów Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej jak również i Kościoła Rzymskokatolickiego. W czasie nabożeństwa Biskup Diecezji Katowickiej ks. biskup Tadeusz Szurman i Kurator Diecezji Katowickiej mgr inż. Artur Steinert (Pszczyna) wręczyli wspomniane już doroczne nagrody w postaci „Szmaragdu Śląskiego” dwom wybitnym naukowcom śląskim: prof. dr hab. inż. Janowi Pilarczykowi (ewang.-augsb.) parafianinowi w Katowicach i profesorowi Politechniki Gliwickiej w Gliwicach, oraz prof. zw. dr hab. Tadeuszowi Sławkowi (rzym.-kat.) zamieszkałemu w Cisownicy (gm. Goleszów), byłemu Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W czasie liturgii reformacyjnej odprawionej przez ks. proboszcza Adama Malinę, ks. Andrzeja Malickiego biskupa wikariusza Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, ks. proboszcza Adama Stelmacha z Kościoła Polskokatolickiego (Sosnowiec), przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach, ks mitrata Sergiusza Dziewiatowskiego, który odśpiewał Ewangelię wg św. Mateusza 5,1-10 w tonacji Kościoła Prawosławnego (Sosnowiec), kazanie na tekst Ewangelii wygłosił ks. prałat dr hab. Józef Budniak, profesor teologii katolickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w Cieszynie. Kaznodzieja mówił nie tylko o Marcinie Lutrze i Reformacji ale też o szczególnych datach historycznych w Historii Kościoła przypadających w b. roku jako jubileusze. Na zakończenie Kaznodzieja nawiązał do najnowszego dokumentu ekumenicznego katolicko – luterańskiego z lipca 2013 r.: „Od konfliktu do komunii”.

Przedstawiciele Kościołów włączyli się do Powszechnej Modlitwy Kościoła, a na zakończenie wspólnie zmówiono Modlitwę Pańską. Błogosławieństwa wraz z przedstawicielami wszystkich Kościołów udzielił ks. arcybiskup dr Damian Zimoń, emerytowany metropolita Rzymskokatolickiej Diecezji Katowickiej. W czasie nabożeństwa piękie śpiewał miejscowy chór parafialny pod dyrekcją pani dr Aleksandry Maciejczyk.

Po nabożeństwie w sali parafialnej w czasie „agapy” przemawiali kolejno proszeni przez ks. biskupa Tadeusza Szurmana goście: ks. Jan Gross, honorowy przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE, wspomniany już ks. arcybiskup Damian Zimoń, obydwaj wyróżnieni profesorowie, profesorowie – goście UŚ w Katowicach: prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka (historyk sztuki) z Bielska – Białej, prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk (profesor nauk humanistycznych), córka nieżyjącego znanego śląskiego poety Wilhelma Szewczyka; b. senator i wicemarszałek Senatu RP Marcin Tyrna; mgr Jacek Szczepan Filus, Szef Anteny Polskiego Radia Katowice i inni.

Na zakończenie tych refleksji uczestnicy tego duchowo ubogacającego nabożeństwa reformacyjnego, jak również wspaniałego spotkania ekumenicznego w siedzibie Diecezji i Parafii pragną serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi, Radom: Diecezjalnej i Parafialnej, chórowi parafialnemu i wszystkim współpracownikom, którzy swoje serce i pracę włożyli w to reformacyjno-ekumeniczne spotkanie. „Bóg zapłać!”