This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
RSS
 

Archiwum kategorii ‘Refleksje’

18 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W TYCHACH

05 paź

(Kościół ewangelicko-augsburski św. ap. Piotra i Pawła w Tychach, ul. Biskupa Juliusza Burschego 20)

W tegoroczne Dziękczynne Święto Żniw, dnia 6 października 2013 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tychach obchodzi 18 rocznicę poświęcenia swego kościoła św. ap. Piotra i Pawła przy ulicy Biskupa Juliusza Burschego 20. Uroczystym nabożeństwem dziękczynnym, w czasie którego kazanie wygłosi NPW ks. biskup Tadeusz Szurman, zwierzchnik Diecezji Katowickiej, rozpocznie się o godzinie 10.30 uroczystość dziękczynna, a po nabożeństwie piknik parafialny.

(Prezbiterium kościoła ap. Piotra i Pawła w Tychach. Foto: Jan Szturc)

Kościół jeszcze nie zupełnie dokończony w budowie był poświęcony przed 18 laty, dnia 25 września 1995 r. przez zwierzchnika Kościoła NPW ks. biskupa dr. Jana Szarka w dzień jego 35 rocznicy ordynacji. W tym doniosłym akcie towarzyszyli Biskupowi Kościoła: ks. biskup Rudolf Pastucha, biskup katowicki, ks. biskup Paweł Anweiler, biskup cieszyński, oraz miejscowy duszpasterz i budowniczy kościoła ks. radca Jan Gross z Mikołowa. W uroczystości wzięły udział setki parafian i współwyznawców, gości ekumenicznych i księży.

Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił i położył ówczesny zwierzchnik Kościoła NPW ks. biskup dr Janusz Narzyński w dniu 28 listopada 1987 r., a więc przed 26  laty.

Wtedy to ks. biskup Janusz Narzyński rozpoczął swoje kazanie znamiennymi słowami: „Po raz trzeci przystępujemy tu w Tychach do budowy ewangelickiego życia religijnego” nawiązującymi do całej tragicznej historii parafii tyskiej sięgającej czasów Reformacji, czyli do roku 1568.

(Wejście na chór w kościele w Tychach. Foto: Jan Szturc)

W  ciągu dziejów istnienia ewangelicyzmu w Tychach proboszczami byli i są następujący księża:

1. Samodzielna pierwsza  Parafia w Tychach:

 • ks. Zygmunt Gliński 1577-1594
 • ks. Stanisław Pratalanus [Łącki] 1595-1600
 • ks. Grzegorz Andricus [Jędrzejczyk] 1601-1614
 • ks. Grzegorz Divitis [Widera] 1614-1629

2. Filiał parafii w Mikołowie (proboszczowie – administratorzy byli proboszczami w pobliskim Mikołowie):

3. Parafia w Tychach (administratorzy: proboszczowie parafii w Mikołowie):

GALERIA ZDIĘĆ Z POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 25 IX 1995 R.:

(Foto: Zbigniew Burda)

Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Średnich

Księża wnoszą do nowego kościoła naczynia komunijne i chrzestne

Uroczystość poświęcenia przed kościołem

Biskup Diecezjalny Ks. Rudolf Pastucha wita zgromadzonych w imieniu Diecezji i odczytuje Psalm 24

Biskup Diecezjalny życzy Parafii i nowemu kościołowi aby był „światłością świata” i wręcza na pamiątkę Paschał – świecę chrzcielną.

Budowniczy kościoła Jan Kędzior wręcza proboszczowi Parafii klucze nowego kościoła, które je wręcza z kolei Biskupowi Kościoła z prośbą aby kościół otworzył i poświęcił.

Biskup Kościoła Ks. Jan Szarek  dokonuje uroczystego otwarcia kościoła ap. Piotra i Pawła w Tychach.

 

PRZED WYBORAMI PROBOSZCZA W GOLESZOWIE

04 paź

Czterdzieści lat minęło w dniu 2 września 2013 r. od ordynacji na księdza ewangelickiego obecnego proboszcza goleszowskiego ks. radcy Romana Dordy (ordynował ks. biskup prof. dr Andrzej Wantuła), który zaraz po ordynacji objął w Goleszowie stanowisko wikariusza po ks. Janie Gross, który u boku ks. proboszcza Tadeusza Terlika był blisko 11 lat wikariuszem tejże parafii. Ks. Roman Dorda był od listopada 1973 roku aż do nagłej i niespodziewanej śmierci ks. konseniora Tadeusza Terlika tzn. do dnia 26 stycznia 1992 r. wikariuszem, a następnie proboszczem pomocniczym parafii goleszowskiej, a po śmierci ks. Tadeusza Terlika został jej proboszczem od roku 1993 tzn. przez 20 lat (także 20 lat był wikariuszem i proboszczem pomocniczym). Nadszedł czas emerytury dla ks. radcy Romana Dordy, proboszcza goleszowskiego (65 lat).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stąd też Parafia w Goleszowie zgodnie z ZPW i Regulaminem Parafialnym KEA w RP przystąpiła do procedury wyborów nowego proboszcza, poprzez ogłoszony przez Konsystorz wakans na tym stanowisku.

Na prośbę przedstawicieli Rady Parafialnej i niektórych parafian, na wakujące stanowisko zgłosiło się dwóch kandydatów:

 1. Ks. mgr Marcin Brzóska, proboszcz Parafii w Świętochłowicach i proboszcz administrator Parafii Wirku w Diecezji Katowickiej,

oraz:

 1. Ks. mgr Adam Glajcar, proboszcz administrator Parafii w Częstochowie z filiałem w Lublińcu w Diecezji Katowickiej.

Wybory nowego proboszcza w Goleszowie odbędą się w niedzielę, dnia 27 października 2013 r. Poprzedzone zostaną nabożeństwami (godz. 9.00) odprawionymi przez Kandydatów oraz przedstawienie się Kandydatów zborowi w Goleszowie:

- w niedzielę, dnia 13 października 2013 r. nabożeństwo w Goleszowie odprawi ks. Marcin Brzóska.

- w niedzielę dnia 20 października 2013 r. nabożeństwo odprawi ks. Adam Glajcar.

***

Biuro Informacyjne Kościoła [BIK] w dniu 21 października 2013 r. donosi:

„W trakcie trwania procedur wyborczych na urząd proboszcza Parafii w Goleszowie z kandydowania na to stanowisko zrezygnował ks. Marcin Brzóska.
Po dogłębnej analizie aktualnej sytuacji w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie oraz po rozpatrzeniu pisma Rady Parafialnej i zapoznaniu się z opinią Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej, Konsystorz zamknął procedurę wyborczą na proboszcza parafii bez przeprowadzenia wyborów na to stanowisko.
Konsystorz, przeniósł ks. Romana Dordę na emeryturę z dniem 21 października 2013 r. i jednocześnie powołał ks. dr Adriana Korczago na proboszcza administratora parafii. Administrator parafii będzie służył w Goleszowie do momentu przeprowadzenia nowych wyborów.”

W niedzielę, dnia 20 października 2013 r.  kazanie w czasie nabożeństwa o godz. 9.00 wygłosił Zwierzchnik Kościoła  NPW Ks. Biskup Jerzy Samiec, który osobiście podał do wiadomości parafian powyższe najnowsze wiadomości dotyczące Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.

 

DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŹNIW – 6 X 2013

24 wrz

Tegoroczne Dziękczynne Święto Żniw przypada w 1. Niedzielę po Św. Michale Archaniele tj. w niedzielę, dnia 6 października.

Święto to wprowadzone zostało w Kościele Ewangelickim w Niemczech pod koniec XVII wieku, a stąd także do Polski i innych krajów europejskich. Ustalono, że będzie ono obchodzone zawsze wtedy, gdy wszystkie płody ziemi zostaną zebrane z pól i ogrodów, a więc w 1. Niedzielę po świętym Michale Archaniele (29 IX), to znaczy w okresie pomiędzy 30 września a 6 października.

Nabożeństwa dziękczynne powinny się odbyć w ten dzień co najmniej w kościołach parafialnych gdzie mieszka proboszcz.

Ks. Biskup Janusz Jagucki swego czasu wydał okólnik do wszystkich księży aby co najmniej w kościołach parafialnych gdzie zamieszkuje proboszcz odprawiane były nabożeństwa także w dnie robocze, które przewiduje luterański rok kościelny (patrz: Śpiewnik Ewangelicki – introity od 1 do 110, oraz Kalendarz Ewangelicki i wydawnictwo „Z Biblią na co dzień”).

A jak ziarno z pól w chleb zgromadzamy, a grona winne tłoczymy, aby napój wydały, tak przetwórz nasze serca i zgromadź nas w jedno z wybranymi Twymi, prorokami, apostołami, męczennikami i wszystkimi świadkami Twej sprawy dla chwały imienia Twego.”


 

ORDYNACJA W BYSTRZYCY NAD OLZĄ 20.10.2013 GODZ.15.00

23 wrz

Żniwo jest wielkie,

ale robotników mało!

Módlcie się bracia i siostry za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się                  i rozsławiało wszędzie.

(wg 2 Tes 3,1)

W 21. Niedzielę po Trójcy Świętej, dnia 20 października 2013 r. o godzinie 15.00 w kościele ewangelickim a.w. w Bystrzycy nad Olzą (Republika Czeska) odbędzie się ordynacja (wyświęcenie) na księdza ewangelickiego

mgr teol. Jakub Jan Retmaniak

magistra teologii Jakuba Jana Retmaniaka,

absolwenta Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, parafianina Parafii Świętej Trójcy w Warszawie.

której dokona NPW Ks. Biskup mgr Jan Niedoba – Biskup Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła  Augsburskiego Wyznania [LECAV] w Republice Czeskiej w asyście ks. proboszcza mgr. Rafała Bukowieckiego z Czeskiego Cieszyna i ks. mgr. Artura Woltmana z Polski i innych duchownych z kraju i zagranicy.

Noworodynowany ksiądz zostanie po ordynacji prawdopodobnie wikariuszem Parafii LECAV p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Czeskim Cieszynie u boku ks. proboszcza mgr. Rafała Bukowieckiego.

 

W POLSCE POWSTAŁ NOWY KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI

21 wrz

Na skutek wewnętrznych konfliktów w Kościele Polskokatolickim w RP w roku 1995, usamodzielniła się Parafia p.w. Dobrego Pasterza w Warszawie ul. Modlińska 205A, która stworzyła zaczątek Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w RP (PNKK w RP), jaki był przed II wojną światową w Polsce, zorganizowany wówczas na skutek misji w Polsce Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (PNKK), którego organizatorem był ks. biskup Franciszek Hodur (1866-1953), który otrzymał sukcesję apostolską biskupów w Utrechcie (NL).

Początkowo na czele tego współcześnie nam nowego Kościoła (1995) w Polsce stanął ks. kanonik mgr Tomasz Rybka (47) proboszcz Parafii p.w. Dobrego Pasterza, jako Administrator PNKK w RP.

Synod PNKK w RP w dniu 11 sierpnia 2013 r. wybrał urodzonego w roku 1938 ks. prałata Jerzego Rybkę (ojca ks. kanonika Tomasza Rybki) na urząd Biskupa PNKK w Rzeczypospolitej Polskiej, który zgodnie z uchwałą Synodu Ogólnopolskiego przyjął święcenia biskupie z rąk biskupów Narodowych Kościołów Katolickich skupianych w Światowej Radzie Narodowych Kościołów Katolickich, niezależnych od Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Ks. biskup elekt Jerzy Rybka, który przyjął święcenia prezbiteratu w Kościele Polskokatolickim w roku 1970,  został konsekrowany na biskupa w niedzielę, dnia 15 września 2013 r. w Nitrze (Słowacja) przez następujących biskupów: abp dr Augustín Bačinský (Kościół Starokatolicki na Słowacji), abp António José da Costa Raposo (Apostolski Episkopalny Kościół Portugalii) oraz bp Leonardo Beg (Starokatolicki Generalny Wikariat św. Metodego na Chorwacji).

Konsekracja odbyła się w wynajętym specjalnie na ten cel kościele ewangelicko – reformowanym w Nitrze (Słowacja). Przybyło wielu starokatolickich wiernych ze Słowacji i z Polski. Ks. biskup elekt Jerzy Rybka przyjął katolicką sukcesję apostolską nie związaną z Utrechtem (NL), ani Scranton – Pensylwania (USA).

Nowy Kościół Narodowy w Polsce należy do Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich, na czele której stoi ks. arcybiskup António José da Costa Raposo z Portugalii, a sekretarzem jej jest ks. arcybiskup dr Augustín Bačinský z Nitry (Słowacja).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W ten sposób w Polsce aktualnie istnieje 5 Kościołów pochodzenia starokatolickiego:

 1. Kościół Polskokatolicki w RP [Zwierzchnik: ks. biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (74)]
 2. Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP [Zwierzchnik: ks. biskup naczelny Michał Remigiusz Maria Ludwik Jabłoński (63)]
 3. Kościół Katolicki Mariawitów w RP (Zwierzchniczka: siostra biskupka Damiana Maria Beatrycze Szulgowicz)
 4. Kościół Starokatolicki w RP [Zwierzchnik: ks. biskup Marek Jan Kordzik (58)]
 5. Polski Narodowy Kościół Katolicki w RP [Zwierzchnik: ks. biskup Jerzy Rybka (75)]

Kościoły członkowskie Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich to:

Starokatolickie Kościoły członkowskie Unii Utrechckiej: