RSS
 

Ordynacja we Wrocławiu trzech młodych księży

23 lis
W niedzielę, 6 listopada 2011 r. w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z ordynacją trzech księży  Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – magistrów teologii ewangelickiej: Jerzego Gansla (Bielsko – Białą), Michała Matuszka (Cieszyn) oraz Łukasza Stachelka (Mrągowo).

Od lewej: ks. Łukasz Stachelek, ks. Jerzy Gansel, ks. Michał Matuszek
Na nabożeństwo przybyli wierni ze wszystkich diecezji Kościoła oraz duchowni, w tym zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oraz bp Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.

Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Kościoła NPW ks. biskup Jerzy Samiec wraz z asystentami: ks. biskupem Ryszardem Boguszem i ks. Henrykiem Machem, ks. Januszem Sikorą i ks. Piotrem Wowrym, ks. Adrianem Korczago i ks. Piotrem Mendrochem. Nowym duchownym nałożono alby, przypominające obowiązek czystego zachowania i wiernego zwiastowania Słowa Bożego. Ks. Biskup Jerzy Samiec poprosił zbór o przyjęcie nowych księży z modlitwą, a służbę duchownych powierzył prowadzeniu Ducha Świętego.

Nowi księża wygłosili rozważania wybranych przez siebie tekstów biblijnych. Liturgię komunijną poprowadził Biskup Kościoła, a do Sakramentu Ołtarza przystąpili nowoordynowani, którzy następnie udzielali Komunii Świętej uczestnikom nabożeństwa.

Nabożeństwo wzbogacił śpiew chórów parafii z Cieszyna i Białej.
Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z nowymi księżmi, podczas którego bp Jerzy Samiec wręczył dokumenty ordynacyjne. Młodzi duchowni pozostaną w parafiach, w których odbywali dotychczas praktyki przedordynacyjne: ks. Jerzy Gansel (Parafia we Wrocławiu/Legnicy), ks. Michał Matuszek (Parafia w Ustroniu), ks. Łukasz Stachelek (Parafia w Starym Bielsku)

Nabożeństwo ordynacyjne we Wrocławiu miało również swój wymiar historyczny. Była to pierwsza tego rodzaju uroczystość w powojennej historii parafii i miasta.

W roku 2011 w Kościele Ewangelicko Augsburskim w Polsce rozpoczęło służbę duchownego siedmiu księży. Obecnie w Kościele swoją czynną służbę sprawuje 152 ewangelickich duchownych.
Ad multos annos!
BIK

zdjęcia: ks. Jerzy Below (1,3,5) – więcej: Zwiastun Ewangelicki

Krzysztof Bens (2,4) – więcej: Parafia Opatrzności Bożej we Wrocławiu
Wg www.luteranie.pl