RSS
 

KONSEKRACJA I INSTALACJA BISKUPA ELEKTA JANA WACLAWKA W CZESKIM CIESZYNIE

23 lis

Wybrany przez Synod Kościoła Biskupem Elektem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. (SKEAW)

ks. radca mgr Jan WACŁAWEK

Ks. biskup elekt mgr Jan Waclawek

Ks. biskup elekt mgr Jan Waclawek

zostanie w Ostatnią Niedzielę po Epifanii, dnia 29 stycznia 2012 r. o godzinie 15.00 konsekrowany i uroczyście wprowadzony w urząd biskupi w kościele ewangelickim ap. Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie, na Nivach.

* * *

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v. si Vám dovoluje oznámit, že v neděli dne 29. ledna 2012 v 15:00 hod.

v českotěšínském chrámu Na Nivách bude

Far. Mgr. Jan Wacławek

slavnostně instalován biskupem Slezské církve evangelické a. v.

Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.

Žalm 73, 28