Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
RSS
 

LUTERANIZM W CZECHACH: Nowy zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (ECAV v ČR)

27 sie

Jak już na innym miejscu informowaliśmy, w Czeskiej Republice istnieją 4 Kościoły luterańskie i 1 Kościół Unijny (Kalwińsko – Luterański): Ewangelicki Kościół Braci Czeskich – Czeskobraterski –  (ČCE v ČR).

Kościoły te są niezależne, samodzielne i niepodlegające władzy drugiego Kościoła. Organizacyjnie podobne są do luterańskich Kościołów Krajowych w Niemczech lub do diecezjalnych Kościołów rzymskokatolickich, które też są niezależne od siebie.

1. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania (Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV v ČR) Istnieje tu od XVI wieku, a w obecnej strukturze od roku 1923.

Siedziba: Czeski Cieszyn, wiernych ok. 30.000 ochrzczonych.

Zwierzchnik Kościoła: Ks. Biskup mgr Jan Wacławek (kons. 29.01.2012 r.)

Zastępca Biskupa: Ks. Senior mgr Tomasz Tyrlik, radca Rady Kościoła.

2. Luterański Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania (Luterská evangelická církev a. v. v České republice (LECAV v ČR ) od roku 1995 po odłączeniu się od SCEAV i utworzeniu samodzielnej organizacji eklezjalnej (Czeski Cieszyn, Bystrzyca nad Olzą. Trzyniec, Gródek). Posiada także mały zbór w Pradze od roku 2003.

Siedziba: Bystrzyca nad Olzą, wiernych ok. 10.000 ochrzczonych.

Zwierzchnik Kościoła: Ks. Biskup mgr Jan Niedoba (kons. 25.06.2000 r.)

Zastępca Biskupa: Ks. Radca mgr Wiesław Szpak

3. Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice (Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV v ČR) od roku 1993, powstał z luterańskiej Parafii słowackiej założonej w Pradze w roku 1947.

Siedziba: Praga, wiernych 14.885 ochrzczonych.

Zwierzchnik Kościoła: Ks. Superintendent mgr Marián Čop, biskup ( (kons. 29.04.2012 r.) Zastępca Biskupa: Ks. mgr David Jurech (38)

4. Czeski Kościół Ewangelicko – Luterański (Česká evangelická luteránská církev) (CELC v ČR). Kościół misyjny, który powstał z misji amerykańskiej Synodu Wisconsin [WELC] w latach 1992 – 2002. Ponieważ jest doktrynalnie związany z Amerykańskim Kościołem Ewangelicko – Luterańskim Synodu Wisconsin, dlatego nie utrzymuje kontaktów „communicatio in sacris” (łac. „uczestnictwo w sprawach świętych”) z innymi czeskimi Kościołami luterańskimi.

Siedziba: Pilzno, wiernych 164 ochrzczonych, konfirmowanych 93, pozostali: dzieci.

Posiada trzy zbory w: Pilźnie, Horni Briza i Tlucna.

Duchowieństwo: Ks. Martin Vršecký i Ks. Petr Krákora

5. Czeskobraterski Kościół Ewangelicki (Českobratrská církev evangelická) (ČCE v ČR) powstał w roku 1918 z połączenia czeskich zborów augsburskich (luterańskich) i helweckich (kalwińskich), jest to więc Kościół Ewangelicko – Unijny, który liczy około 100.000 dusz, w 264 zborach i 14 senioratach.

Siedziba: Praga

Zwierzchnik Kościoła: Synodalny Senior – ks. mgr Joel Ruml (59)

Zastępca Synodalnego Seniora – 1.  Ks. mgr Daniel Ženatý i  2. Ks. mgr Pavel Kašpar

* * *

Niedziela Jubilate, dnia 29 kwietnia 2012 r. była radosnym dniem dla Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice, w Pradze.

Kościół ten powstał po II wojnie światowej najpierw jako luterańska parafia Słowackiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Pradze (ECAV – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku). Bowiem Słowacy zamieszkujący wówczas w Pradze (Czechosłowacja!), oraz wokół Pragi, zapragnęli mieć swój własny kościół ze słowackim językiem liturgicznym (na Słowacji 6,9% wszystkich wierzących zgłosiło się do ECAV na Slovensku).

Wtedy otrzymali  do słowackiej służby Bożej kościół ewangelicki p.w. św. Michała Archanioła, w którym do końca roku 1945 gromadzili się na nabożeństwach niemieccy ewangelicy – luteranie. Na organach w tejże świątyni w roku 1923 koncertował ks. dr Albert Schweitzer, ewangelicki teolog, misjonarz, muzykolog, organista i lekarz afrykański.

Po rozpadzie Czechosłowacji w roku 1993, zbór luterański w Pradze gromadzący się przy kościele św. Michała Archanioła w Jirchářích – Pradze (na Novém městě pražském), przekształcił się w samodzielny, niezależny od Bratysławy, Kościół luterański, do którego obecnie należą luteranie pochodzący z różnych stron świata i mówiący różnymi językami. W roku 2007 parafia obchodziła 60 rocznicę jej założenia.

Tutaj właśnie w Niedzielę Jubilate 2012 r. odbyła się przez modlitwę i włożenie rąk biskupów konsekracja i instalacja nowego zwierzchnika

Biskup Jan Wacławek dokonuje konsekracji ks. sup. Mariana Czopa

Ks. Biskup Jan Wacławek (Czeski Cieszyn) dokonuje konsekracji ks. superintendenta Mariana Czopa (Praha).

Kościoła – biskupa, którego obdarzono niemieckim tytułem „superintendenta” (po polsku znaczy to samo co „biskup”, a więc „stróż”, „dozorca”).

Został nim Słowak ks. mgr Marián Čop, którego konsekrowali przez modlitwę i włożenie rąk luterańscy biskupi z Czech, Słowacji i Niemiec. Głównym konsekratorem był śląski biskup ks. mgr Jan Wacławek (SCEAV) z Czeskiego Cieszyna, a współkonsekratorami byli:

generalny biskup Kościoła na Słowacji ks. dr Miloš Klátik z Bratysławy i emerytowany biskup wschodniej diecezji ks. Ján Midriak. Dalszymi współkonsekratorami byli: przedstawiciel Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech [SELK] emerytowany biskup ks. Jobst Schöne oraz biskup zachodniej diecezji słowackiej Milan Krivda.

Duchowieństwo zgromadzone na konsekracji i instalacji nowego Biskupa.

Duchowieństwo zgromadzone na konsekracji i instalacji nowego Biskupa.

W uroczystym nabożeństwie instalacyjno-konsekracyjnym wzięli udział przedstawiciele Amerykańskiego Kościoła Luterańskiego – Synodu Missouri (LCMS) (asystent Prezydenta Kościoła i zarazem redaktor naczelnych kościelnych wydawnictw Albert Collver), z którym  ECAV v ČR blisko współpracuje. Martin=Luther=Bund w Erlangen reprezentował generalny sekretarz ks. dr hab. Rainer Stahl.

Czeską ekumenę reprezentowali: Prezydent Czeskiej Rady Ekumenicznej, a zarazem Synodalny Senior Kościoła Czeskobraterskiego – ks. mgr Joel Ruml, pilzneński biskup rzymsko-katolicki bp František Radkovsky reprezentował zarazem Konferencję Biskupów Czeskich  (ČBK),  Czechosłowacki Kościół Husycki (CČSH) reprezentował patriarcha Tomáš Butta, brał także udział praski dziekan greckokatolicki Kornel Baláž i przewodniczący Rady Kościoła Braterskiego David Novák.

Pierwszy: Ks. Superintendent (Biskup) Marian Czop

Pierwszy: Ks. Superintendent (Biskup) Marian Czop

Charakterystyczne  było to, że ręce na głowę Elekta włożyli tylko biskupi luterańscy. Pozostali biskupi i goście ekumeniczni ograniczyli się do złożenia życzeń, ewentualnie przekazanie przez podniesione ręce błogosławieństwa, jednak bez wkładania rąk.

Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice (Evangelická církev augsburského vyznání v České republice - ECAV v ČR) jest młodym Kościołem, pod każdym względem, kładzie wielki  nacisk na zwiastowanie czystego Słowa Bożego wyłożonego w sposób czysty i wierny w luterańskich księgach symbolicznych (Liber Concordiae z roku 1580), można powiedzieć, że należy do tzw. Kościoła „Wysokiego”, w którym dopuszczone są do użytku różne formy liturgiczne i wszystkie stroje liturgiczne, łącznie z albą, stułą i ornatem (podobnie jak w Ameryce  LCMS i inne luterańskie Kościoły, czy też SELK w Niemczech).

W skład Kościoła wchodzą następujące parafie: Praha – j. słowacki, Praha – j. czeski, Praha – j. angielski, Plzeň, Brno, České Budějovice, Kaznějov.

(Zdjęcia: http://www.ecav.cz/category/image-galleries/2012-04-instalace-superintendenta-ecav-v-cr-29-4-2012?page=1)