RSS
 

DUCHOWA SPUŚCIZNA RODU BRUELLÓW

31 sty

W pierwszych dniach stycznia 2013 r. ukazał się „Kalendarz Beskidzki na rok 2013” wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska Białej i Podbeskidzia we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej.                    

Wśród ciekawych artykułów o ludziach Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego znajduje się także artykuł: „Duchowa spuścizna rodu Bruellów” pióra pana Marka Cieślara z Cieszyna, radcy Rady Synodalnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Marek Cieślar urodził się dnia 31 maja 1957 roku w Wiśle. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 1981 uzyskał tytuł magistra politologii i dziennikarstwa. W latach 1983-1990 był kierownikiem pierwszej księgarni ewangelickiej „Logos” w Cieszynie. W latach 1991-1995 był również kierownikiem księgarni „Shalom” w Ustroniu. Od 1996 do 2002 roku redagował cykl audycji radiowych „Wędrówka przez Biblię” dla międzynarodowej sieci Trans Word Radio. Od 2002 roku do dzisiaj jest redaktorem programu radiowego „Po prostu” w ramach działalności Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim. Luterańska audycja „Po prostu” jest emitowana w śląskim Radiu CCM w Gliwicach. Żonaty jest z mgr teol. Elżbietą z domu Siąkowska. Są rodzicami dwóch dorosłych córek.

ś.p. ks. Tomasz Manfred Bruell (1933-2011)

śp. ks. Tomasz Manfred Bruell (1933-2011)

Artykuł mgr. Marka Cieślara przekazuje w sposób bardzo ciekawy, oparty na źródłowych materiałach, życie i działalność zmarłego w dniu 1 marca 2011 r. naszego Brata i Kolegę w Urzędzie Kościoła śp. Księdza Tomasza Manfreda Bruella (Brülla), duszpasterza ewangelizacyjno – misyjnego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, syna dr. Oswalda Bruella z Bielska – Białej i jego małżonki Herminy z domu Cieślar z Wisły, ich pochodzenie, jego najbliższą rodzinę (żona diakon mgr Janina Kisza Bruell oraz synowie: ks. Daniel Brüll i Andrzej Bruell), działalność jego i jego najbliższych w Kościele.

Artykuł został także osobno wydany przez Ośrodek Wydawniczy „Augustana” w Bielsku – Białej jako osobna odbitka – broszura, którą można nabyć w cenie 3.50 zł. zarówno w Księgarni „WARTO” w Cieszynie (także  i     pocztą) ul. Wyższa Brama  lub w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, plac Kościelny.

Na zdjęciu: mały Tomasz Bruell

Pogrzeb ś.p. ks. Tomasza Manfreda Bruella (7 marzec 2011 r.)

Pogrzeb śp. ks. Tomasza Manfreda Bruella (7 marzec 2011 r.)