RSS
 

100 – LECIE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO DUCHA W ORZESZU

20 maj

100 – LECIE

KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO DUCHA

W ORZESZU

Kościół ewangelicki Świętego Ducha w Orzeszu (1913 - 2013)

Kościół ewangelicki Świętego Ducha w Orzeszu (1913 - 2013)

W dniu Zesłania Ducha Świętego, dnia 19 maja 2013 r. rozpoczęły się dwudniowe uroczystości dziękczynne związane ze stuleciem ewangelickiego kościoła Świętego Ducha w Orzeszu,który został poświęcony w III Święto Zesłania Ducha Świętego, we wtorek, dnia 13 maja 1913 r.

W uroczystości 100 – lecia kościoła wzięli udział: Zwierzchnik Kościoła w Polsce Ksiądz Biskup Jerzy Samiec, Biskup Diecezjalny Diecezji Katowickiej i zarazem Zastępca Biskupa Kościoła Ksiądz Biskup Tadeusz Szurman, były duszpasterz Orzesza (1978-1995) ks. Jan Gross i jego były praktykant ks. radca Janusz Staszczak proboszcz w Koszalinie, ks. proboszcz Tadeusz Makula, prezes Stowarzyszenia Bratniej Pomocy imienia Gustawa Adolfa w Polsce (Żory), emerytowani duchowni: ks. proboszcz Alfred Figaszewski i ks. proboszcz Jerzy Romański, sąsiedni proboszczowie: ks. Kornel Undas z Mikołowa, ks. Marcin Makula z Golasowic, ks. Marcin Brzóska z Świętochłowic – Wirku, ks. Daniel Ferek z Wodzisławia – Gołkowic, Ks. Marcin Konieczny z Tychów. Kościół Rzymsko-Katolicki reprezentował miejscowy proboszcz ks. Henryk Centner z Orzesza.

W uroczystości wzięły udział Władze Samorządowe z Burmistrzem Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta, przedstawiciele powiatu mikołowskiego, dyrektorki szkół orzeskich i goście z partnerskiej parafii ewangelicko – reformowanej z Niemiec.

Przed nabożeństwem odbył się koncert orkiestry dętej Kopalni Węgla Kamiennego Szczygłowice oraz miejscowego chóru parafialnego pod dyrekcją Anny Pojda.

O godzinie 15.00 rozpoczęło się w wypełnionym po brzegi kościele uroczyste nabożeństwo od powitania przez kuratora parafii Joachima Rymisza i proboszcza parafii ks. radcy Henryka Reske.

Następnie  odśpiewano hymn Kościoła:”Warownym grodem jest nasz Bóg”.

Liturgię wstępną odprawili ks. radca Henryk Reske i ks. proboszcz Kornel Undas z Mikołowa, a teksty Słowa Bożego czytali: Daniel Matuszczyk (Stary Testament), ks. radca Janusz Staszczak (Lekcja) i Ewangelię czytał ks. prezes Tadeusz Makula.

Po pieśni „Na skale Kościół stoi”, kazanie oparte o tekst z 1 Kor 13 wygłosił Zwierzchnik Kościoła w Polsce ks. biskup Jerzy Samiec.

Po ofierze ołtarzowej spowiedź odprawił ks. Jan Gross, który oparł swoje przemówienie o słowa Pana Jezusa z Ewangelii wg św. Jana 16,8: „A ON [Duch Święty Pocieszyciel] gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, i  o sprawiedliwości,i o sądzie.


Ks. radca Henryk Reske w czasie uroczystości 100 -lecia kościoła przygotowuje naczynia komunijne

Ks. radca Henryk Reske w czasie uroczystości 100 -lecia kościoła przygotowuje naczynia komunijne do liturgii eucharystycznej.

Liturgię Sakramentu Ołtarza odprawili i Komunii Świętej udzielili obydwaj księża biskupi: Tadeusz Szurman i Jerzy Samiec.

Orzesze 19 V 2013 r. Jubileusz 100 - lecia kościoła Św. Ducha: Komunia Św. księży.

Orzesze 19 V 2013 r. Jubileusz 100 - lecia kościoła Św. Ducha: Komunia Św. księży.

Po liturgii pokomunijnej, a przed błogosławieństwem, cały zbór stojąc podziękował Trójjedynemu Bogu na swój kościół i jego 100 lat istnienia z stowarzyszeniem orkiestry kopalnianej w starokościelnym hymnie dziękczynnym „Te Deum laudamus” – „Boże wielki pełnyś chwał” [ŚE 369]. Po błogosławieństwie udzielonym przez Księdza Biskupa Jerzego Samca odbyła się druga część uroczystości – koncert młodzieżowego zespołu „BD” zespołu pod dyrekcją Joanny Zając, oraz przemówienia i życzenia oficjalnych gości.

Po tej uroczystości na placu kościelnym pod namiotami w radosnej atmosferze odbył się poczęstunek dla wszystkich uczestników tej wspaniałej uroczystości.

Na jubileusz 100 -lecia kościoła św. Ducha w Orzeszu, Parafia wydała specjalną składankę – folder: skrót historii kościoła św. Ducha w Orzeszu.W II dzień Zesłania Ducha Świętego (Poniedziałek Zielonoświąteczny) dnia 20 maja 2013 r. o godzinie 17.00 odbył się dalszy ciąg jubileuszowych uroczystości. Podczas uroczystego nabożeństwa, zgromadzonych powitał miejscowy proboszcz ks. radca Henryk Reske, liturgię Słowa odprawili: ks. radca Jan Gross, ks. radca Henryk Reske iks.proboszcz Andrzej Wójcik z sąsiednich Gliwic, a kazanie wygłosił Zwierzchnik Diecezji Katowickiej ks. biskup Tadeusz Szurman, który też na końcu nabożeństwa udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

Ks. proboszcz Henryk Reske podziękował Księdzu Biskupowi za udział w uroczystości także drugiego dnia  i za wygłoszone kazanie. Podziękował także  wszystkim uczestnikom dwudniowych uroczystości, a  nawiązując do wypowiedzi ks. Jana Grossa swego poprzednika, w pierwszym dniu uroczystości, który wówczas powiedział, że uroczystości rozpoczął od odwiedzenia swoich dawnych parafian spoczywających już na okalającym kościół cmentarzu, ks. Henryk Reske zaproponował, aby wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli z kościoła pod krzyż cmentarny i wspólnie tam zaśpiewali pieśń, którą i nasi zmarli tak często śpiewali: Za rękę weź mnie, Panie i prowadź sam. Aż dusza moja stanie u niebios bram. [ŚE 713]

Życzymy Parafii Świętego Ducha w Orzeszu, aby Duch Święty ją nadal prowadził, by jak dotąd wspaniale się rozwijała i oby dobry Bóg pozwolił dokończyć jej budowy nowej plebanii naprzeciw świątyni.

[Zdjęcia: Dagmara Gasz i Andrzej Sobański]