This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
RSS
 

HERMENEUTYKA SPOWIEDZI I JEJ PRAKTYCZNY WYMIAR W KOŚCIELE

24 maj

W Sali Synodalnej  Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP  im. Księdza Biskupa  Andrzeja Wantuły w Centrum Luterańskim w Warszawie przy ul. Miodowej 21 odbyła się w czwartek, dnia 23 maja 2013 r. konferencja naukowa na temat: HERMENEUTYKA SPOWIEDZI I JEJ PRAKTYCZNY WYMIAR W ŻYCIU KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO”, zorganizowana przez Katedrę Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ks.biskup prof.dr hab.Marcin Hintz) oraz  Synodalną Komisję ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (ks. Adam Malina, przewodniczący SKdsLiMK).

Program konferencji przedstawiał się następująco:

11.00 – Rozpoczęcie

11.10 – 13.00 – Referaty

  1. Egzegeza nakazu Jezusa z Ewangelii Jana 20,23 – prof. dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT)
  2. Praktyka spowiedzi w okresie Reformacji – mgr Paweł Matwiejczuk (doktorant w ChAT)

12.10 – 12.20 – Przerwa

  1. Pokuta w luterańskich księgach wyznaniowych – dr Jerzy Sojka (ChAT)
  2. Spowiedź w perspektywie duszpasterskiej – ks. dr Adrian Korczago (ChAT)

13.10-13.20 – Przerwa

13.20-13.55 Komunikaty

1. Spowiedź we współczesnym luteranizmie  niemieckim  - ks. Ireneusz Lukas (ChAT, Dyrektor Biura PRE)
2. Praktyka spowiedzi w USA i na Słowacji – ks. dr Marek Říčan (referent ds. teologii ŚKEAW, Czeski Cieszyn)
3. Formuły spowiednie w XX-wiecznych agendach i śpiewnikach polskiego luteranizmu – ks. Adam Malina (przewodniczący Synodalnej  Komisji ds. liturgii i muzyki kościelnej KEA, doktorant CHAT)

13.55-14.55 Dyskusja

15.00 – Zakończenie

W konferencji wzięli udział  duchowni z kraju (m.in. ks. radca prof. dr Marek Uglorz, ks. radca dr Marian Niemiec, ks. radca Robert Sitarek, ks. radca Marcin Undas, ks. radca Janusz Staszczak, ks. radca Jan Gross, ks. Marcin Konieczny) i z zagranicy, z Zaolzia (ks. radca Jan Cieślar, ks. senior Janusz  Kożusznik i ks. dr Marek Říčan z SCEAV, oraz ks. Tomasz Molin z LECAV), a więc z Republiki Czeskiej, nauczyciele akademiccy oraz studenci teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Udział wzięli także: Ks. Biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła,  ks radca Grzegorz Giemza prezes Synodu, księża biskupi diecezjalni: ks. bp Jan Cieślar i ks. bp prof. Marcin Hintz, który wraz z ks. Adamem Maliną prowadził obrady konferencji, oraz Biskup Wojskowy z EDW ks. bp płk Mirosław Wola.

Przedstawione w czasie konferencji referaty, wykłady i komunikaty przyczyniły się do dyskusji na temat spowiedzi i absolucji w naszym Kościele od czasów Reformacji aż do dnia dzisiejszego.

Jako pierwszy zabrał głos Zwierzchnik Kościoła Ksiądz Biskup  Jerzy Samiec, który postawił dwa pytania pod adresem pani profesor Kaliny Wojciechowskiej odnośnie jej egzegezy słów Pana Jezusa ustanawiające absolucję z Ewangelii św. Jana 20,23: „Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.”  Ksiądz Biskup pytał od jakiego czasu obowiązuje taka egzegeza i którzy wielcy nowotestamentowcy stoją za nią?

Jako drugi zabrał głos były prezes Synodu Kościoła (2002-2007) i były przewodniczący Synodalnej Komisji Liturgicznej (1973-2007) ks. Jan Gross, który w dłuższej glosie wyjaśnił zgromadzonym sprawę usunięcia w roku 1995  (uchwała Rady Synodalnej z dnia 10 czerwca 1995) z naszego aktualnego ORDO w formule absolucji słów, które niesłusznie dostały się do  Agendy z roku  1955:

”Wszystkim zaś niepokutującym ogłaszam, że grzechy  ich są im zatrzymane.”

Ks. Jan Gross wyjaśnił, że na ten temat odbyła się w Strasburgu podczas Konferencji Luterańskich Kościołów Mniejszościowych Europy dyskusja teologiczna pomiędzy nim a teologami słowackimi (biskupi i profesorowie teologii), którzy stwierdzili jednomyślnie, że w żadnej Agendzie luterańskiej takiego  zastrzeżenia w formule absolucji nie ma i być nie może, gdyż formuła absolucji dotyczy  „pokutujących.” Nie może być w formule absolucji zastrzeżenia, gdyż formuła absolucji dotyczy tylko pokutujących, a nie niepokutujących. W jednej formule nie mogą być podane dwa różne i wykluczające się wydarzenia.  Kto nie pokutuje i nie pragnie pojednania  z Bogiem, ten przez ten sam fakt nie ma odpuszczenia grzechów.

Zmiana ta i powrót do formuły absolucji  polskiej  Agendy z roku 1888 nastąpił  w roku 1995 po  solidnej dyskusji pomiędzy naszą Komisją Liturgiczną  a wybitnym polskim nowotestamentowcem  ks. prof. dr hab. Manfredem Uglorzem.

W przygotowanym, ale nie wygłoszonym tekście (z powodu braku czasu), ks. Jan Gross miał zamiar poruszyć sprawę popularnego, niewłaściwie nieraz stosowanego nazewnictwa: „Nabożeństwo spowiednio – komunijne”, albo „Nabożeństwo komunijne”, podczas  gdy oficjalna nazwa  brzmi: „Nabożeństwo”, albo „Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza” , względnie „msza luterańska” [SELK] lub „wielka msza” [Kościół Szwedzki]. Właściwie powinno może być: „ Nabożeństwo Słowa i Sakramentu””

Jako przedstawiciel ewangelickich studentów teologii zabrał głos student teologii V roku studiów Jakub Retmaniak pytając Komisję Liturgiczną, czy nie ma zamiaru uzupełnić modlitwy spowiednią o słowa: „i zaniedbaniem...”? Przewodniczący Komisji Liturgicznej ks. Adam Malina odpowiedział, że Komisja to rozważy.

Ks. Jan Gross do odpowiedzi Przewodniczącego dodał, że nasza Modlitwa Spowiednia ułożona przez Marcina Lutra oparła się na ówczesnym CONFITEOR mszy rzymskiej, w którym było tylko: „quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere”-”zgrzeszyłem bardzo myślą, mową i uczynkiem.” Dopiero Mszał rzymski papieża Pawła VI po II Soborze Watykańskim uzupełnił te słowa o słowo ” i zaniedbaniem„.  Ks. J. Gross uważa, że jest to słuszne uzupełnienie, gdyż człowiek grzeszy nie tylko „myślą, mową i uczynkiem„, ale „i zaniedbaniem.”

Ogólnie mówiąc konferencja ta była bardzo udana i pożyteczna. Należą się słowa wdzięczności zarówno Kierownictwu Kościoła na czele  z NPW ks. biskupem Jerzym Samcem, władzom Chrześcijańskiej  Akademii Teologicznej, jak i wszystkim wykładowcom, prelegentom, organizatorom i prowadzącym. „Bóg zapłać!”

foto: Beata Michałek (BIK)