RSS
 

92. SYNOD KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W POLSCE

17 cze
Ordynacja w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Polsce.

Ordynacja w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Polsce.

Uroczystym nabożeństwem w kaplicy ewangelicko-metodystycznej Dobrego Pasterza w Warszawie przy Placu Zbawiciela (ul. Mokotowska 12),  w niedzielę, dnia 16 czerwca 2013 r., zakończyła się 92. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej trwająca od 14 do 16 czerwca 2013 r. w  Konstancinie (Klarysew) pod Warszawą.

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Polsce, jak i jego Konferencja Doroczna są częścią składową Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego Centralnej i Południowej Europy w skład, którego  wchodzą następujące kraje: Albania, Algieria, Austria,Bułgaria, Republika Czeska, Chorwacja, Francja, Węgry,Macedonia, POLSKA, Serbia, Słowacja, SZWAJCARIA i Tunezja.

Zwierzchnikiem i zarazem Biskupem Kościoła od roku 2005 jest  ks. biskup dr Patrick Streiff (58) rezydujący w Zürichu, w Szwajcarii.

Natomiast jako oficjalny przedstawiciel Konferencji Biskupów Metodystycznych w Konferencji Dorocznej w Polsce wziął udział ks. biskup Christian Alsted (Dania) z Konferencji Północnej  Europy i Krajów Bałtyckich.

Konferencja Doroczna w Polsce dokonała wyboru nowych naczelnych władz  Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego  na 6-letnią kadencję oraz  zdecydowała o pozostaniu  w strukturach  europejskiego i światowego metodyzmu (nie doszło do usamodzielnienia się Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Polsce). Konferencja dokonała nowego podziału administracyjnego Kościoła na 4 Okręgi Kościelne (Superintendentury) na czele z Superintendentami Okręgowymi. Jednocześnie Kościół ma dostosować swoje Prawo Wewnętrzne do standardów metodystycznych Europy.

Zwierzchnikiem Kościoła w Polsce i zarazem SUPERINTENDENTEM NACZELNYM został ks. mgr Andrzej Malicki (50), pastor z Katowic, który ma prawo używania tytułu „Biskupa wikariusza („Bischofsvikar„, czyli zastępca biskupa, biskup pomocniczy). Jest On jednocześnie Superintendentem Okręgu Centralnego w Polsce.

Zastępcą Zwierzchnika Kościoła i Superintendenta Naczelnego w Polsce został wybrany ks. Sławomir Rodaszyński, pastor  z Chodzieży, jednocześnie superintendent na Okręg (Dystrykt) Zachodni, ks. Józef Bartos z Krakowa (Superintendent Okręgu Południowego), ks. Waldemar Eggert z Ostródy (Superintendent Mazur), oraz ks. Janusz Daszuta z Kielc.

W czasie uroczystego nabożeństwa ks. biskup dr Patrick Streiff , zwierzchnik Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej, do którego diecezji należy także Kościół w Polsce, dokonał wraz z duńskim biskupem Christianem Alstedem  instalacji ks. mgr. Andrzeja Malickiego na urząd superintendenta naczelnego i biskupa wikariusza według zwyczaju apostolskiego przez modlitwę i włożenie rąk na głowę nowego biskupa wikariusza i jego nowego zastępcy ks. Sławomira Rodaszyńskiego.

Dotychczasowemu  Zwierzchnikowi, ks. bp. dr. Edwardowi Puśleckiemu (62), który przez ostatnie 24 lata pełnił tę godność,  Konferencja nadała tytuł „Honorowego Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Wybrano również sekretarza Konferencji Dorocznej na nową kadencję, został nim ks. Zbigniew Kamiński pastor z Warszawy, a zastępcą ks. Roman Markowski pastor z Przemyśla.

Następna Doroczna Konferencja w Polsce odbędzie się w dniach 27 – 29 czerwca 2014 r.

Nowy Naczelny Superintendent Metodystyczny w Polsce ks. mgr Andrzej Malicki w otoczeniu biskupów metodystycznych, duchowieństwa i wiernych.

Nowy Naczelny Superintendent Metodystyczny w Polsce ks. mgr Andrzej Malicki w otoczeniu biskupów metodystycznych, duchowieństwa i wiernych.

Życzymy nowym Naczelnym Władzom Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Polsce wiele Bożego błogosławieństwa. „Ad multos annos!”

* * *

W poniedziałek, dnia 17 czerwca 2013 r. odbyło się w  Katowicach w siedzibie Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego [Luterańskiego] posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej pod przewodnictwem przewodniczącego ks. biskupa Pawła Anweilera, które rozpoczęło się od życzeń składanych nowemu biskupowi wikariuszowi księdzu Andrzejowi Malickiemu, bardzo lubianemu i cenionemu w gronie śląskich ekumenistów. Biskupi luterańscy  ks. biskup Tadeusz Szurman (zarazem zastępca Biskupa Kościoła) i cieszyński biskup ks.Paweł Anweiler wręczyli ks. biskupowi wik. Andrzejowi Malickiemu wraz z życzeniami kwiaty, a honorowy przewodniczący Śl.O. PRE ks.radca Jan Gross wraz z życzeniami wręczył swoją książkę p.t.: „Pochodzenie sukcesji apostolskiej polskich biskupów luterańskich.” (Dzięgielów 2012)

Kościół Ewangelicko- Metodystyczny w Polsce jest w interkomunii z Kościolem Ewangelicko- Augsburskim i z Kościołem Ewangelicko- Reformowanymi, oraz  należy do Polskiej Rady Ekumenicznej.

Posiedzenie Zarządu Śl.O. PRE i Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Posiedzenie Zarządu Śl.O. PRE i Kościoła Rzymsko-Katolickiego.