Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
RSS
 

POŚWIĘCENIE NOWEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W NASALACH

03 lip

POŚWIĘCENIE NOWEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W NASALACH -           7 lipca 2013 r.

Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś.”  (Iz 43,1)

W 6. Niedzielę po Trójcy Świętej, dnia 7 lipca 2013 r. o godzinie 15.00 w Nasalach będących filiałem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku (diecezja katowicka) zostanie poświęcony nowo-zbudowany kościół filialny p.w. św. apostołów Piotra i Pawła. Nowozbudowany kościół ewangelicki p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Nasalach

Poświęcenia dokona Zwierzchnik Kościoła w Polsce NPW Ks. Biskup Jerzy Samiec z Warszawy w asyście Zwierzchnika Diecezji Katowickiej NPW Ks. Biskupa Tadeusza Szurmana z Katowic i miejscowego proboszcza ks. Pawła Szwedo z Kluczborka.

===================================================================================================================================================================================================================

Kościół ten powstał w ciągu minionego roku na miejscu spalonego wskutek wyładowań atmosferycznych zabytkowego kościoła drewnianego św. Wawrzyńca pochodzącego z XVI wieku w Zdziechowicach pow. Olesno.

Był to pierwotnie kościół rzymsko – katolicki, który 74 lata temu przeniesiony został w roku 1939 do miejscowości Nasale, gdzie był już także kościół ewangelicki z roku 1870, który w roku 1945 stał się kościołem katolickim, a kościół drewniany nie zupełnie jeszcze zrekonstruowany został przydzielony ewangelikom.  Służył on miejscowej ludności ewangelickiej od zakończenia II wojny światowej aż do dnia 11 maja 2010 roku , gdy doszczętnie spłonął.

W dniu 23 listopada 2012 r. ks. biskup Tadeusz Szurman w asyście obecnego proboszcza ks. Pawła Szwedo i proboszcza seniora ks. Henryka Schroedera dokonał położenia i poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni.

* * *

Poświęcenie kamienia węgielnego,dnia  23 listopada 2012 r

Ks. proboszcz mgr Paweł Szwedo

Ks. proboszcz – senior mgr Henryk Schroeder

6. Niedziela po Trójcy Świętej – 7 lipca 2013 r. poświęcenie kościoła

W obecności tłumnie zebranych przedstawicieli wiernych nie tylko z całej Opolszczyzny, ale i z całego Śląska, przedstawicieli Władz Kościoła (radca Konsystorza ks. dr Marian Niemiec i radca Konsystorza mgr inż. Bożena Polak), licznie przybyłych księży i praktykantów mających swoje rekolekcje w niedalekiej Lubieni, zwierzchnik Kościoła NPW Ks. Biskup Jerzy SAMIEC i zwierzchnik Diecezji Katowickiej NPW Ks. Biskup Tadeusz SZURMAN  w asyście proboszczów: Ks. Proboszcza Pawła Szwedo i Ks. Proboszcza – seniora Henryka Schroedera dokonali poświęcenia nowego kościoła ewangelicko-augsburskiego p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Nasalach.

W liturgii Słowa Bożego wzięli udział: ks. radca dr Marian Niemiec z Opola i ks. proboszcz Ryszard Pieron z pobliskich Lasowic, a Powszechnej Modlitwie Kościoła przewodniczył ks. proboszcz Adam Glajcar z Częstochowy.

Kazanie wygłosił Ks. Biskup Jerzy Samiec na tekst Psalmu 127.

Poświęcenie chrzcielnicy przez księży biskupów: Jerzego Samca i Tadeusza Szurmana. Od lewej stoją: ks. radca dr Marina Niemiec, ks. radca Jan Gross były prezes Synodu Kościoła i ks. proboszcz – senior Henryk Schroeder.

Spowiedź odprawił ks. Jan Gross z Cieszyna, u którego obecny proboszcz kluczborski odbywał wikariat w Mikołowie i Tychach.

Liturgię Sakramentu Ołtarza odprawili obydwaj Biskupi i oni też udzielili Komunii Świętej licznym komunikantom.

Następnie życzenia przekazali przedstawiciele miejscowych władz samorządowych oraz przedstawiciele parafii partnerskich z Niemiec (Nadrenia i Bawaria), a wśród nich nasz współbrat i Kolega w urzędzie, którego dziadkowie ze strony ojca  pochodził z okolic Kluczborka, a mianowicie ks. mgr Fryderyk Jan Mach z Norymbergi, który w imieniu partnerskiej Parafii Ewangelicko – Luterańskiej  w Fürth (Bawaria) przekazał piękną „misę chrzestną” do chrzcielnicy,  wykonaną w  tzw. „złotym brązie” (Taufschale aus goldenem Bronzeguss).

Wśród gości zagranicznych z Republiki Czeskiej wziął udział  także „krajan” (rodem z Torunia) obydwu proboszczów kluczborskich, ksiądz mgr Rafał Bukowiecki obecnie proboszcz Parafii p.w. „Zmartwychwstania Pańskiego” Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania [LECAV] w Czeskim Cieszynie, który ofiarował do nowego kościoła w kolorach liturgicznych nakrycia na naczynia komunijne i tzw.”bieliznę komunijną”.

Jako przedstawiciel  miejscowej społeczności rzymsko-katolickiej w Nasalach, wziął udział w uroczystości nowy Proboszcz Parafii Roszkowice – Nasale  ks. Michał Kaleta.

Na końcu nabożeństwa arcypasterskiego błogosławieństwa udzielił biskup Jerzy Samiec.

Zarówno przed uroczystością, jak i w czasie nabożeństwa grała wspaniała  orkiestra dęta („puzonistów”) z Byczyny pod dyrekcją naszego współwyznawcy.

Cenne było to, że w  uroczystości wzięła udział duża grupa księży wikariuszy i praktykantów z całej Polski, którzy pod kierownictwem dyrektora Instytutu Pastoralnego ks. dr. Adriana Korczago w tych dniach odbywali swoje rekolekcje w Lubieni (na Opolszczyźnie) w ramach zajęć Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Grupa ta spotkała się także tego wieczoru i następnego dnia ze znanym polskim ekumenistą,  Księdzem Arcybiskupem – Seniorem Prof. Dr. hab. Alfonsem Nossolem (Doktor honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie), emerytowanym Ordynariuszem Opolskim  w zamku w Kamieniu Śląskim pod Opolem (miejsce urodzenia św. Jacka Odrowąża), który mówił o długoletnich doświadczeniach ekumenicznych i gdzie także cała grupa mogła przenocować. Przyjęci też zostali gościnnie przez  opolskiego proboszcza ewangelickiego, a zarazem radcę Konsystorza naszego Kościoła, ks. dr. Mariana Niemca.

Tekst i niektóre zdjęcia: ks. Jan Gross, Cieszyn

Inne zdjęcia z poświęcenia kościoła: Beata Michałek, BIK – Warszawa.

*  *  *

Podziękowanie Proboszcza

Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Kluczborku ks. mgr. Pawła Szwedo wygłoszone na uroczystym nabożeństwie poświęcenia nowo wybudowanego kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w NASALACH

w 6. Niedzielę po Trójcy Świętej dnia  7 lipca 2013 roku.

Miejsce to zwane jest mieszkaniem,
Króla bez granic i bramy ojczyzny,
Która otwiera swe podwoje wszystkim
spragnionym nieba.

Tutaj przychodzi rzesza Twych wyznawców,
Tu sakramentów udziela się hojnie,
tu chrześcijanie żywią się darami
wiecznego życia.

Okaż nam Panie, który nami rządzisz,
swoje oblicze spokojne i dobre,
dziś bowiem Ciebie chcemy w twej świątyni
z radością sławić.

Najprzewielebniejsi Księża Biskupi, Przewielebni Księża,
Szanowni i zacni goście z bliska i daleka,

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
Słowa staro- chrześcijańskiego hymnu z II wieku bardzo trafnie oddają podniosłą atmosferę dzisiejszej podniosłej uroczystości, która już dobiega końca. Za chwilę po błogosławieństwie kończącym nabożeństwo rozjedziemy się do rodzinnych domów. Pozostanie przepiękna nowa świątynia z małą społecznością ewangelicką w Nasalach. Pozostanie garstka wiernych wdzięcznych Bogu za nowy dom modlitw oraz słuchania Słowa Bożego i udzielania Sakramentów Świętych któremu na imię Kościół Apostołów Piotra i Pawła.
Chciałbym wyrazić słowa wdzięczności:
Prawdziwym budowniczym tej świątyni, nowo wybudowanej i nowo poświęconej jest Pan Kościoła Jezus Chrystus. „Albowiem fundamentu innego nikt nie może położyć, oprócz tego, który jest założony a którym jest Jezus Chrystus.” ( 1 Kor 3, 11.). Dlatego moją wdzięczność kieruję i składam hołd najpierw Panu Kościoła Jezusowi Chrystusowi, który jest kamieniem węgielnym i fundamentem tej świątyni. Tak jak poucza nas psalmista Dawid: „ jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują” Ps. 127, 1 a .

Boskiemu Zbawicielowi, Jego Łasce i Miłości poświęcamy teraźniejszość i przyszłość tego kościoła. Nowa i nowoczesna świątynia zbudowana na miejscu drewnianego i spalonego kościoła otwiera nową kartę historii tego miejsca.
Dobry i kochający człowieka Bóg posługuje się ludźmi , których używa jako swoich narzędzi w realizacji planów swojej odwiecznej miłości. Wyrażam wdzięczność najwyższym władzom naszego Kościoła – Wysokiemu Konsystorzowi i składam je na ręce obecnego wśród nas Biskupa Kościoła księdzu Biskupowi Jerzemu Samcowi za zielone światełko w pozytywnej decyzji o budowie kościoła. Dziękuję Księdzu Biskupowi za bardzo głębokie słowa przekazane nam w kazaniu, które zapewne bardzo głęboko zapadną w naszych wdzięcznych sercach.
Wyrażam wdzięczność Radzie Diecezjalnej Diecezji Katowickiej i składam je na ręce obecnego wśród nas Zwierzchnika Diecezji Katowickiej Księdza Biskupa Tadeusza Szurmana. Kiedy już spłonął kościół i Ksiądz Biskup przedzwonił do mnie, w słuchawce telefonu usłyszałem głos pełen pasterskiej troski i miłości o to miejsce i o społeczność tutejszych wiernych. To dodało mi otuchy, że pomimo tego, że nie ma już ładnego , drewnianego i zabytkowego kościoła, to jednak nie wszystko jest stracone. A po chwilach smutku przyjdzie chwila radości. I tą chwilę radości dziś wspólnie przeżywamy. Dlatego wraz z psalmistą dziś śpiewamy:” Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana”. (Psalm 122). Dziękuję za dobre myśli, dobre słowa i dobre działania i wsparcie, którego owocem jest dzisiejszy dzień. Dziękuję Księdzu Biskupowi za przybycie i za modlitwę oraz posługę przy Stole Pańskim przy którym był sprawowany i udzielany nam Sakrament Ołtarza, a w sposób szczególny za ofiarowanie nowych naczyń komunijnych. To jest znak, że na tym miejscu i w tym Domu Bożym będzie nadal sprawowany Sakrament Ołtarza.
Wyrażam wdzięczność Towarzystwu Ubezpieczeniowemu „Unika” i wszystkim życzliwym osobom nie znanym mi z imienia i nazwiska. Dzięki tym środkom została pobudowana nowa świątynia.
W Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Kluczborku zamieszkuje 2 proboszczów. Obecny Proboszcz – czyli moja osoba – proboszcz junior, oraz mój zacny poprzednik, zasłużony i długoletni Proboszcz kluczborskiej parafii Ksiądz Proboszcz – Senior Henryk Schroeder, który przez ponad 30 lat dojeżdżał na nabożeństwa tu do Nasal i opiekował się drewnianym kościółkiem. Mimo ukończonych 70 lat oraz już 6 lat zasłużonej emerytury podjął się wcale nie łatwego zadania pomocy w wybudowaniu tej świątyni poświęcając swój wolny czas i całe swoje dotychczasowe doświadczenie.
Nie ukrywam, że bez takiego Jego wsparcia i pomocy, oraz pomocy Rady Parafialnej nie było by mi łatwo sprostać wszystkim wyzwaniom,  a sama budowa nie zakończyła by się tak szybko. Dziękuję więc Księdzu Proboszczowi – Seniorowi za to ogromne wsparcie i pomoc, aby wszystkiego na czas dopilnować. Rzadko się zdarza, aby duchowny będący na emeryturze stał się faktycznym budowniczym kościoła.
Dziękuję Pani Kurator Parafii Urszuli Sarnickiej, Radzie Parafialnej oraz Komitetowi Budowy kościoła za pomoc, dobre słowo i za obecność. Dziękuje przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, władzom Miasta Kluczborka i Powiatu Kluczborskiego, a w sposób szczególny Panu Burmistrzowi miasta Byczyna Ryszardowi Gruner oraz Sołtysowi wsi Nasale Panu Krzysztofowi Konradzkiemu. Parafianom z Nasal,  a w sposób szczególny Panom: Waldemarowi Flack, Zygmuntowi Wolnemu oraz Rudolfowi i Herbertowi Jana za zaangażowanie w czasie budowy oraz za ofiarowany czerwony chodnik do kościoła. Ten kościół został pobudowany dla Was i z myślą o Was.
W kościele wszystko jest nowe. Nowy dzwon, nowe ławki, nowa chrzcielnica. Parafii partnerskiej z Forsbach na ręce jej Proboszcza ks. Eriki Juckel dziękuję za ufundowanie nowych ławek. Księdzu Proboszczowi Fryderykowi Machowi i Jego Małżonce  Pani Profesor Dr hab. Barbarze Staedtler Mach  z Norymbergi dziękuję za troskę o „misę chrzcielną” i  przywiezienie nowej,cennej misy chrzcielnej na tę chrzcielnicę. Dlatego na ręce Księdza Fryderyka Jana Macha składam serdeczne podziękowanie ofiarodawcom, czyli Parafii Ewangelicko-Luterańskiej w Fürth (Bawaria) i jej Proboszczowi za ten cenny dar.

Księdzu Proboszczowi Rolfowi Abry, przyjacielowi naszej parafii, również dziękuję za Jego obecność wśród nas.
Budowa kościoła to dzieło architektów i budowniczych. Dziękuję serdecznie Panom: mgr inż. arch Jarosławowi Kowalikowi – projektantowi kościoła, oraz  mgr inż Andrzejowi Arczyńskiemu – inspektorowi nadzoru budowlanego; dziękuje  przedstawicielom przedsiębiorstwa budowlanego „ BAZ”, które wybudowało ten kościół w osobach Panów: mgr inż. Jerzego Szczepkowskiego i mgr inż Andrzeja Zalesińskiego.

Wspaniała oprawa muzyczna to dzieło orkiestry OSP z Byczyny, którą dyrygował Pan Henryk Barcz,  a dowodzi Pan Komendant Paweł Sobania. Dziękuję Panu Organiście Grzegorzowi  Maciejewskiemu za grę organową. Im wszystkim wyrażamy naszą ogromną wdzięczność.

Księdzu doktorowi Adrianowi Korczago, pracownikowi naukowemu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a zarazem Dyrektorowi Instytutu Pastoralnego naszego Kościoła i  obecnej tu dużej  grupie naszych księży wikariuszy i praktykantów dziękuję za tak liczne przybycie i uczestniczenie w nabożeństwie. Dziękuję za obecność wszystkim Paniom pastorowym oraz Duchownym naszego Kościoła – braciom w urzędzie zwiastowania Słowa Bożego i udzielania Sakramentów Świętych, a  w sposób szczególny mojemu pierwszemu Proboszczowi i wychowawcy – byłemu Prezesowi Synodu Kościoła, Księdzu Radcy Janowi Grossowi, również budowniczemu kościoła w Tychach. Ten przepiękny Śpiewnik Ewangelicki, który mamy w naszych rękach to dzieło Komisji Śpiewnikowej, której Ksiądz Radca przewodniczył. Dziękuje Księdzu Rafałowi Bukowieckiemu Proboszczowi luterańskiemu z Czeskiego Cieszyna, który dokonał przebudowy opuszczonej  synagogi przedpogrzebowej na piękny kościół luterański pod wezwaniem ” Zmartwychwstania Pańskiego” w Czeskim Cieszynie.Jemu także dziękuje za ofiarowane nam nakrycia w kolorach liturgicznych na naczynia komunijne.
Kiedy spojrzymy na miniony czas: po pożarze, po uporządkowaniu terenu, przygotowaniu do budowy, samej budowy i jej zakończenia, to okazuje się, że wielu ludzi przyłożyło pomocną dłoń w budowie tej nowej świątyni. Mam tu na myśli wiele osób, które spontanicznie i z serca pomagały. Nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, choć nie wszyscy by sobie tego nawet życzyli. Im wszystkim,bezimiennym również należy się z naszej strony ogromna wdzięczność.
Wspólnota ewangelicka w Nasalach od lat żyje w przyjaźni i w zgodzie ze społecznością wiernych Kościoła katolickiego. Nasze kościoły sąsiadują ze sobą. Również za tą serdeczną i przyjazną atmosferę chciałbym podziękować. A to podziękowanie chciałbym złożyć na ręce obecnego tu wśród nas nowego Proboszcza Parafii Rzymsko-katolickiej  Roszkowice – Nasale księdza Michała Kalety.
Wszystkim uczestnikom dzisiejszej podniosłej uroczystości, tym wymienionym i nie wymienionym, ponieważ nikogo nie chciałbym pominąć, a nie sposób wszystkich wymienić, wszystkim z daleka i z bliska chciałbym bardzo serdecznie za wszystko podziękować.

Pana Kościoła Jezusa Chrystusa prosimy, aby na tym miejscu na zawsze zamieszkała szczera wiara, pokój , miłość i bojaźń Pańska.

A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem.
Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce!. Nic tu innego, tylko Dom Boży i brama do Nieba” (1 Mż 28, 6- 17).