RSS
 

2 lutego: DZIEŃ OFIAROWANIA PANA JEZUSA – OCZYSZCZENIE MARII PANNY

01 lut

Hasło dnia:
Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna Swego, który sie narodził z niewiasty i podlegał zakonowi (…), abyśmy usynowienia dostąpili. Ga 4,4.5
Pieśń dnia:
O Jezu, Ty światłości [SE 242]
Chrystus się narodził [SE 37]
Czytania liturgiczne: S-Mi 3,1-4 E-Łk 2,22-23(25-35)
Kazanie: Hbr 2,14-18
Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Tr 22,30
Syn Człowieczy nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie Swoje na okup za wielu. Mt 20, 28