RSS
 

DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŹNIW – 6 X 2013

24 wrz

Tegoroczne Dziękczynne Święto Żniw przypada w 1. Niedzielę po Św. Michale Archaniele tj. w niedzielę, dnia 6 października.

Święto to wprowadzone zostało w Kościele Ewangelickim w Niemczech pod koniec XVII wieku, a stąd także do Polski i innych krajów europejskich. Ustalono, że będzie ono obchodzone zawsze wtedy, gdy wszystkie płody ziemi zostaną zebrane z pól i ogrodów, a więc w 1. Niedzielę po świętym Michale Archaniele (29 IX), to znaczy w okresie pomiędzy 30 września a 6 października.

Nabożeństwa dziękczynne powinny się odbyć w ten dzień co najmniej w kościołach parafialnych gdzie mieszka proboszcz.

Ks. Biskup Janusz Jagucki swego czasu wydał okólnik do wszystkich księży aby co najmniej w kościołach parafialnych gdzie zamieszkuje proboszcz odprawiane były nabożeństwa także w dnie robocze, które przewiduje luterański rok kościelny (patrz: Śpiewnik Ewangelicki – introity od 1 do 110, oraz Kalendarz Ewangelicki i wydawnictwo „Z Biblią na co dzień”).

A jak ziarno z pól w chleb zgromadzamy, a grona winne tłoczymy, aby napój wydały, tak przetwórz nasze serca i zgromadź nas w jedno z wybranymi Twymi, prorokami, apostołami, męczennikami i wszystkimi świadkami Twej sprawy dla chwały imienia Twego.”