RSS
 

PRZED WYBORAMI PROBOSZCZA W GOLESZOWIE

04 paź

Czterdzieści lat minęło w dniu 2 września 2013 r. od ordynacji na księdza ewangelickiego obecnego proboszcza goleszowskiego ks. radcy Romana Dordy (ordynował ks. biskup prof. dr Andrzej Wantuła), który zaraz po ordynacji objął w Goleszowie stanowisko wikariusza po ks. Janie Gross, który u boku ks. proboszcza Tadeusza Terlika był blisko 11 lat wikariuszem tejże parafii. Ks. Roman Dorda był od listopada 1973 roku aż do nagłej i niespodziewanej śmierci ks. konseniora Tadeusza Terlika tzn. do dnia 26 stycznia 1992 r. wikariuszem, a następnie proboszczem pomocniczym parafii goleszowskiej, a po śmierci ks. Tadeusza Terlika został jej proboszczem od roku 1993 tzn. przez 20 lat (także 20 lat był wikariuszem i proboszczem pomocniczym). Nadszedł czas emerytury dla ks. radcy Romana Dordy, proboszcza goleszowskiego (65 lat).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stąd też Parafia w Goleszowie zgodnie z ZPW i Regulaminem Parafialnym KEA w RP przystąpiła do procedury wyborów nowego proboszcza, poprzez ogłoszony przez Konsystorz wakans na tym stanowisku.

Na prośbę przedstawicieli Rady Parafialnej i niektórych parafian, na wakujące stanowisko zgłosiło się dwóch kandydatów:

  1. Ks. mgr Marcin Brzóska, proboszcz Parafii w Świętochłowicach i proboszcz administrator Parafii Wirku w Diecezji Katowickiej,

oraz:

  1. Ks. mgr Adam Glajcar, proboszcz administrator Parafii w Częstochowie z filiałem w Lublińcu w Diecezji Katowickiej.

Wybory nowego proboszcza w Goleszowie odbędą się w niedzielę, dnia 27 października 2013 r. Poprzedzone zostaną nabożeństwami (godz. 9.00) odprawionymi przez Kandydatów oraz przedstawienie się Kandydatów zborowi w Goleszowie:

- w niedzielę, dnia 13 października 2013 r. nabożeństwo w Goleszowie odprawi ks. Marcin Brzóska.

- w niedzielę dnia 20 października 2013 r. nabożeństwo odprawi ks. Adam Glajcar.

***

Biuro Informacyjne Kościoła [BIK] w dniu 21 października 2013 r. donosi:

„W trakcie trwania procedur wyborczych na urząd proboszcza Parafii w Goleszowie z kandydowania na to stanowisko zrezygnował ks. Marcin Brzóska.
Po dogłębnej analizie aktualnej sytuacji w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie oraz po rozpatrzeniu pisma Rady Parafialnej i zapoznaniu się z opinią Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej, Konsystorz zamknął procedurę wyborczą na proboszcza parafii bez przeprowadzenia wyborów na to stanowisko.
Konsystorz, przeniósł ks. Romana Dordę na emeryturę z dniem 21 października 2013 r. i jednocześnie powołał ks. dr Adriana Korczago na proboszcza administratora parafii. Administrator parafii będzie służył w Goleszowie do momentu przeprowadzenia nowych wyborów.”

W niedzielę, dnia 20 października 2013 r.  kazanie w czasie nabożeństwa o godz. 9.00 wygłosił Zwierzchnik Kościoła  NPW Ks. Biskup Jerzy Samiec, który osobiście podał do wiadomości parafian powyższe najnowsze wiadomości dotyczące Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.