RSS
 

ROK WYBORÓW W SZWECJI

09 paź

Rok 2013 jest rokiem wyborczym w Kościele Szwedzkim (Svenska Kyrkan), czyli w Kościele Ewangelicko-Luterańskim Szwecji. Dokonuje się wyborów rad parafialnych, synodów diecezjalnych i Synodu Generalnego, czyli Synodu Kościoła. Są także i wybory Arcybiskupa Uppsali, ponieważ obecny 69. Arcybiskup Uppsali i Prymas Kościoła Szwedzkiego Anders Wejryd urodzony 8 sierpnia 1949 r. pragnie w kwietniu 2014 r. przejść w stan spoczynku.

Wszystkie wybory wprawdzie się już odbyły, oprócz najbliższej tury wyborów Arcybiskupa, które są w toku.

Jak donosi szwedzka „Kyrkans Tidning” – „Kościelny Dziennik Szwedzki” reprezentujący, jak sam pisze, w Kościele Szwedzkim teologię liberalną, najwięcej bo aż 33,85% delegatów do Synodu Generalnego otrzymali socjaldemokraci, którzy narzucają Kościołowi Szwedzkiemu kierunek liberalnej teologii.

KTO BĘDZIE ARCYBISKUPEM I PRYMASEM SZWECJI?


Biskup Ragnar Persenius                     czy                  Biskupka  Antje Jackelén?

Najprawdopodobniej w najbliższy wtorek odpowiemy na to pytanie, ponieważ we wtorek, dnia 15 października 2013 r. odbędzie się decydująca tura wyborów Arcybiskupa, która rozegra się w tajnym głosowaniu pomiędzy biskupką diecezjalną prof. dr. Antje Jackelén (58), od roku 2007 jest biskupką diecezji Lund, a biskupem Uppsali  dr. Ragnarem Theodorem Perseniusem (61), który jest od roku 2000 biskupem Uppsali.

Z dobrze poinformowanych źródeł dowiadujemy się, że sprawa jest już prawie przesądzona i że największe szanse zostania arcybiskupką ma wspomniana biskup Antje Jackelén. Jest to podobnież politycznie poprawne w Szwecji, aby kobieta została arcybiskupką Uppsali i prymaską Szwecji. Taką polityczną poprawność wg ideologii „Gender” (czytaj: dżender) powstałą w latach 80-tych XX wieku, zastosowały już Kościoły luterańskie w Kanadzie, a ostatnio w Stanach Zjednoczonych, gdzie na czele Kościołów stanęły kobiety (przegrał wybory biskup Mark Hanson, był prezydent Światowej Federacji Luterańskiej).

Kim są kandydaci na 70. Arcybiskupa Uppsali i tym samym Prymasa Szwecji?

Antje Jackelén (58), urodziła się 4 czerwca 1955 r. w Herdecke (miejscowość położona pomiędzy Dortmundem a Hagen w Westfalii) w  Niemczech. Studiowała teologię ewangelicką w Tybindze w Niemczech oraz w Szwecji. Tu poznała swego przyszłego męża, który jest księdzem Kościoła Szwedzkiego. W Szwecji napisała pracę doktorską i została profesorem teologii systematycznej Uniwersytetu w Lund oraz Chicago. W roku 2006 została wybrana biskupką diecezji Lund jako następczyni biskupki Christiny Odenberg, która była pierwsza kobietą – biskupką w Szwecji. Antje Jackelén została konsekrowana na biskupa w archikatedrze w Uppsali, dnia 15 kwietnia 2007 r. przez arcybiskupa Andersa Wejryda, a 21 kwietnia 2007 r. odbył się jej ingres (instalacja) do katedry w Lund.

Antje Jackelèn jest zamężna z ks. Heinzem Jackelèn, który jest jak już wspomniano, księdzem Kościoła Szwedzkiego.

W dyskusji na temat przyszłego Arcybiskupa Uppsali, Szwedzi uważają, że biskupka Antje Jackelén jest najbardziej wykształconą kobietą i zdolną do objęcia tego urzędu.

Ragnar Theodor Persenius (61), urodził się 27 czerwca 1952 r. w Uppsali w Szwecji, jako syn ks. Waltera Perseniusa. Po zdaniu matury studiował prawo, filozofię i teologię otrzymując w roku 1988 doktorat na Uniwersytecie w Lund. Ordynowany został na księdza w roku 1973. W roku 2000 został drugim biskupem Uppsali (od roku 1990 Uppsala ma dwóch biskupów: arcybiskupa – prymasa i biskupa) jako następca znanego również w Polsce biskupa Torda Harlina.

Biskup Ragnar Persenius jest żonaty z Ingrid Persenius, mieli dwoje dzieci: córkę Zuzannę i syna Marcina, który zmarł po długiej chorobie w roku 2007 sprawiając rodzicom wielki żal i ból, ale jednocześnie wzmocnienie nadziei w życie wieczne.

W roku 2006 biskup Ragnar Persenius jako drugi kandydat  kandydował na arcybiskupa Uppsali. Wybory wygrał jednak obecny Arcybiskup Anders Wejryd.

Także obecnie ma drugie miejsce w wyborach na Arcybiskupa Uppsali.

Liberatowie zarzucają mu jednak zbyt konserwatywne stanowisko w wielu sprawach.

Biskup dr Ragnar Persenius dobrze znany jest w Polsce, gdyż diecezja uppsalska jest partnerską diecezją dla Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, zwłaszcza dla Parafii Św. Trójcy w Warszawie. Biskup R. Persenius w roku 2009 wygłosił kazanie w 300 rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła Jezusowego w Cieszynie (1709), a w Święto Epifanii 2010 r. czynnie uczestniczył w konsekracji na biskupa ks. biskupa elekta Jerzego Samca.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W dyskusji jaka się toczy w Szwecji, głównie w sprawie wyboru kobiety – biskupki na arcybiskupa Uppsali czytamy na łamach szwedzkiego „Kyrkans Tidning” - „Kościelnego Dziennika Szwedzkiego” także słowa ostrzeżenia niektórych czytelników szwedzkich, że w razie wyboru Antje Jackelèn może dojść do pogorszenia lub całkowitego zerwania stosunków ekumenicznych z Kościołem Szwedzkim przez Kościół Rzymsko-Katolicki i Cerkiew Prawosławną (nie tylko Rosyjską!).

Myślę, że te ostrzeżenia nie robią większego wrażenia na przeciętnym Szwedzie, gdyż Kościół Szwedzki żyje swoim życiem, a po za tym już Rosyjska Cerkiew Prawosławna i Etiopski Kościół Ewangelicko-Luterański zerwał kontakty bilateralne z Kościołem Szwedzkim. W samej zaś Szwecji powstała w roku 2005 jako wyraz protestu przeciwko pewnym naukom i działaniom Kościoła Szwedzkiego tzw. “Misyjna Prowincja” z biskupami i duchowieństwem parafialnym na czele wspierana przez Kościoły Luterańskie nie należące do Światowej Federacji Luterańskiej (LCSM – Luterański Kościół Synodu Missouri w Ameryce, Kościół Luterański w Kenii i inne).

* * *

W dniu 15 października 2013 r. w końcowych wyborach Arcybiskupem Uppsali i Prymasem Kościoła Szwedzkieho (Svenska Kyrkan) , jak przewidywano, została wybrana biskupka Antje JACKELEN, która ten urząd obejmie w czasie Wielkiej Mszy w archikatedrze uppsalskiej w dniu 15 czerwca 2014 r. po przejściu na emeryturę w dniu 14 czerwca 2013 r. w czasie nieszporów w tejże archikatedrze dotyczasowego Arcybiskupa – Prymasa A. Wejryda.

W