RSS
 

SMUTNY CZAS NINIEJSZY

14 lut
W minioną środę uczestniczyliśmy w Konferencji Księży Diecezji Katowickiej.
Po nabożeństwie z Sakramentem Ołtarza, które w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, dla księży Diecezji Katowickiej odprawili księża: radca Henryk Reske, zastępca Biskupa Diecezjalnego z Orzesza i proboszcz Bogusław Cichy z Chorzowa, udaliśmy się na cmentarz przy ul. Francuskiej do grobu ś.p. księdza biskupa Tadeusz Szurmana, gdzie Słowo Boże odczytał i modlitwę zmówił ks. radca Henryk Reske, a wszyscy księża odśpiewali pieśń: „Tu ciało ma kres.
NPW Ks. Biskup Paweł Anweiler na czas smutku w Kościele z powodu odejścia od nas ś.p. Ks. Biskupa Tadeusza Szurmana napisał dwa krótkie wiersze:
Tadku, drogi nam Bracie,
Nie zapomnę widoku
Twojej łzy spływającej
Po zamyślonym oku.

Ocierałeś ją ręką
I znowu powstawała,
Aby spaść na poduszkę –
Wielką żałość wzbudzała.

*
Odszedłeś ze swej celi
Więzienia wolności;
W doczesności zamilkłeś,
Żeby śpiewać w wieczności.

Twój Paweł
Bielsko-Biała,
3 lutego 2014 r., g. 8,45

***
Tadku!
Śmierć cię zabrała;
Już tydzień minął
Od poranka dnia
Jakżeś nam zginął.

Bóg się upomniał
O twoją duszę;
Z Panem wszechświata
W wierze się kruszę.

*
Pytam dlaczego
W tak młodym wieku
Słowem swym wołasz –
Pójdź do mnie człeku.

P. A.
W ogrodzie wśród ptaków,
Bielsko-Biała, 6 lutego 2014 r.