RSS
 

ZMARŁA EM. DYREKTOR DS. OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIE Ś.P. DANUTA BŁAHUT–ZALESKA

14 lut

Dzisiaj tj. w dniu 14 lutego 2014 r. o godzinie 17.25 zmarła w swoim domu w Cieszynie  w wieku 65 lat ś.p. Danuta Błahut Zaleska, lekarz i em. dyrektor ds. Opieki Zdrowotnej w Śląskim Szpitalu w Cieszynie.

Zmarła była  córką Emila i Malwiny z domu Kubisz. Całe ofiarne życie lekarki związane było ze Szpitalem Śląskim w Cieszynie. Pracowała na Oddziale Chorób Wewnętrznych, przez 16 lat jako z-ca ordynatora, następnie objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej.
W ostatnich latach życia została wicedyrektorem Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie oraz lekarzem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie, wykonywała też pracę dydaktyczną w Szkole Organizacji i Zarządzania.
Od kilkunastu lat, z ramienia Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, brała udział w międzynarodowych konferencjach lekarzy  – chrześcijan organizowanych przez EKD w Niemczech.

Danuta Błahut-Zaleska pozostawiła męża, syna, córkę, zięcia i dwie siostry z rodzinami.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 18 lutego, o godz.12.00  z kościoła Jezusowego w Cieszynie na cmentarz ewangelicki przy ul. Bielskiej.

Tak o tym zasłużonym lekarzu pisał Szpital Śląski w Cieszynie  w dniu przejścia na emeryturę:

„W dniu 20 kwietnia 2010 r. miało miejsce uroczyste pożegnanie Dyrektor ds. Opieki Zdrowotnej Danuty Błahut-Zaleskiej, która po 35 latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę. Funkcję dyrektora pełniła od 1997 r., wcześniej pracowała między innymi jako Kierownik Pracowni Izotopowej oraz Zastępca Ordynatora w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przez cały okres zatrudnienia wykazywała się ogromnym zaangażowaniem, pracę lekarza łączyła z pasją, najważniejsze zawsze było dla Niej dobro pacjenta.

Danuta Błahut-Zaleska w swojej pracy kontynuowała rodzinną tradycję, którą rozpoczął jej dziadekJan Kubisz, był pierwszym polskim dyrektorem Szpitala w latach 1930 – 1948. Ojciec, Emil Błahut pracował przez 31 lat, rozpoczynając swoją pracę na Oddziale Wewnętrznym, następnie jako ordynator oddziału zakaźnego i zastępca dyrektora ds. lecznictwa. Obecnie pracuje już czwarte pokolenie rodziny Pani Dyrektor, córka Anna, jest lekarzem w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.

Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w pracy zawodowej. Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz.
Życzymy również dobrego zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju w życiu osobistym.”

+++

Niestety, te piękne życzenia nie zupełnie się spełniły. Po ciężkiej chorobie Pani Dyrektor Danuta Błahut-Zaleska dzisiaj odeszła od swoich najbliższych i od tych, którym całym sercem przez wiele lat służyła.

+++

Niech odpoczywa w pokoju u Pana, który jest Bogiem żywych i umarłych. Zasmuconej rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia i Bożej pociechy w smutku i żałobie!