Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
RSS
 

DZIŚ 75 URODZINY KSIĘDZA BISKUPA SENIORA DR. JANA SZARKA

13 lut

W dniu dzisiejszym 75 – te urodziny obchodzi Ks. Biskup Senior Dr h.c. Jan Szarek, który urodził się dnia 13 lutego 1936 r. w Bielsku-Białej.

Bp Dr Jan Szarek

Po ukończeniu szkoły podstawowej – z uwagi na trudną sytuację materialną rodziców – naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Bielsku-Białej. Za zaangażowanie w życiu kościelnym został zwolniony z pracy. W 1956 r. zdaje egzamin dojrzałości i rozpoczyna studia teologicz-ne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Kończy je w czerwcu 1960 r., uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy magisterskiej pt. “Życie i działalność Tomasza Münzera i jego stosunek do Reformacji Marcina Lutra”.
Po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego we wrześniu 1960 r. razem z mgr. teol.: Janem Grossem, Ottonem Jaworskim i Erwinem Kruczkiem, zostaje w dniu 25 września 1960 r. w kościele ewangelicko-augsburskim p.w. „Zbawiciela” w Bielsku-Białej azem z mgr. teol. Ottonem Jaworskim i Erwinem Kruczkiem ordynowany na księdza ewangelickiego.
Ordynacji dokonał Zwierzchnik Kościoła Ks. Biskup prof. dr Andrzej Wantuła w asyście: ks. doc. dr. Woldemara Gastparego, prezesa Synodu Kościoła (1957-1965) i seniora Diecezji Warszawskiej (1954-1965) oraz ks. Adama Wegerta, seniora Diecezji Cieszyńskiej (1957-1980) a zarazem miejscowego proboszcza (1945-1980).

Ordynacja mgr. teol.: Jana Szarka, Erwina Kruczka i Ottona Jaworskiego w Bielsku-Białej 25 IX 1960 r.

Ordynacja mgr. teol.: Jana Szarka, Erwina Kruczka i Ottona Jaworskiego

Trzech ordynowanych księży zostało skierowanych na Mazury: ks. Jan Szarek (Nawiady), ks. Otton Jaworski (Rańsk, zmarł w Westfalii w Niemczech) i ks. Erwin Kruczek (Zalewo, zmarł w Essen, dnia 16 listopada 1982 r. i pochowany na cmentarzu przy autostradzie B2 w Mulheim a.der Ruhr). Ordynowany o tydzień później tzn. 2 października 1960 r. ich kolega rocznikowy ks. Jan Gross został wikariuszem diecezjalnym w Szczytnie u boku ówczesnego seniora Diecezji Mazurskiej ks. Alfreda Jaguckiego.
Ks. Jan Szarek pełni służbę w Diecezji Mazurskiej przez dziesięć lat: dwa lata jest wikariuszem w Nawiadach k. Mrągowa, następnie przenosi się do Giżycka, gdzie jest administratorem parafii, a następnie proboszczem (instalacja na proboszcza 30.10.1966). W tym okresie przez dwa lata pełni funkcję duszpasterza młodzieżowego Diecezji Mazurskiej. W 1963r. został jako duszpasterz młodzieżowy wydelegowany przez Kościół na Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej do Helsinek. Niestety władze państwowe nie wyraziły zgody na ten wyjazd. W roku 1970 zaproszony przez ks. seniora Adama Wegerta do pracy w parafii w Bielsku, podejmuje decyzję o przeniesieniu się do Diecezji Cieszyńskiej; w 1970 r. rezygnuje ze stanowiska proboszcza w Giżycku, aby od dn. 1 lipca 1970 r. zostać wikariuszem ks. se-niora Adama Wegerta. Jako wikariusz pracuje do momentu wybrania go przez parafię ewangelicką w Bielsku drugim proboszczem, co stało się dnia 1 czerwca 1975 r. Wprowadzenie na stanowisko drugiego proboszcza ma miejsce dnia 28 września 1975 r. Dnia 25 listopada 1979 r. Zgromadzenie Diecezjalne Diecezji Cieszyńskiej wybiera ks. Jana Szarka na stanowisko konseniora Diecezji Cieszyńskiej (dzisiaj radca diecezjalny), jednocześnie w tym okresie był przewodniczącym Diec. Kom. Ewangelizacyjnej. Dnia 14 września 1980 r. zostaje wybrany I proboszczem parafii ewangelickiej w Bielsku. Dnia 16 września 1980 r. Zgromadzenie Diecezjalne Diecezji Cieszyńskiej przeważającą większością głosów wybiera go na urząd seniora tej Diecezji. Instalacji na urząd seniora Diecezji Cieszyńskiej dokonał ks. Biskup Janusz Narzyński w dniu 28 grudnia 1980 r.
Działając jako senior Diecezji Cieszyńskiej jest inicjatorem i współorganizatorem wielu nowych form pracy; w 1983 r. powołał do życia pierwszą ewangelicką księgarnię “Logos” w Cieszynie, od 1985 r. pod jego kierownictwem był budowany Ośrodek Wydawniczy “Augustana”, otwarty i poświęcony w roku 1992 r. Ks. senior Jan Szarek zainspirował i nadzorował przebudowę Ośrodka Młodzieżowego w Salmopolu.
Jako przewodniczący Diecezjalnej Komisji Ewangelizacyjnej, a od 1985 r. także przewodniczący Synodalnej Komisji Ewangelizacyjnej, jest współorganizatorem dorocznych ewangelizacji ogólnopolskich w Dzięgielowie. W latach osiemdziesiątych był także wiceprzewodni-czącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W okresie naszego narodowego kryzysu, znana jest także działalność charytatywna ks. seniora Jana Szarka zarówno w Śląskim Oddziale PRE, jak też w Diecezji i parafii. Wspólnie z władzami miejskimi Bielska-Białej inicjuje założenie w stanie wojennym pierwszej w kraju “Apteki leków z darów”. Jest również gorącym orędownikiem diakonii i jako przewodniczącemu Rady Opiekuńczej Diakonatu “Eben-Ezer” w Dzięgielowie leży mu na sercu jej rozwój.
W uznaniu szerokiej i zaangażowanej działalności społecznej ks. biskup Jan Szarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast w 2000 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w dziedzinie ekumenicznej, oraz za wkład w pojednanie po-między Kościołami i narodami. Jest doktorem honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz kawalerem Orderu Świętej Marii Magdaleny I stopnia za pracę dla dobra ekumenizmu. Za długoletnią działalność i wielkie osiągnięcia w ruchu ekumenicznym przyznano mu Nagrodę im. św. Brata Alberta. W dniu 3.12.2000 r. Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego nadał mu godność Honorowego Członka. Za wieloletnią działalność charytatywną i troskę o problemy osób niepełnosprawnych oraz ubogacanie środowiska osób sprawnych praktyczną umiejętnością widzenia potrzeb innych, Kapituła Medalu „Przyjaciel Integracji” w dniu 16.10.2002 r. przyznała Księdzu Biskupowi honorowe wyróżnienie: Medal „Przyjaciel Integracji” za rok 2002. Od 1980 r. ks. Jan Szarek został członkiem Synodu Kościoła, a od 1984 r. radcą Konsystorza.
W Święto Epifanii, dnia 6 stycznia 1991 r. Synod Kościoła wybiera ks. seniora Jana Szarka na urząd Biskupa Kościoła, co w tamtym czasie było jednoznaczne z objęciem także stanowiska Prezesa Synodu Kościoła i Prezesa Konsystorza.
Akt uroczystej konsekracji i wprowadzenia w urządowanie biskupie ma miejsce dnia 3 maja 1991 r. w kościele Św. Trójcy w Warszawie. Konsekratorem był jego poprzednik w urzędzie Biskupa Kościoła ks. biskup dr Janusz Narzyński, a współkonsekratorami: ks. biskup dr Johannes Hanselmann z Monachium (Niemcy), były Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej oraz ks. biskup dr Olavi Rimpilainen, Biskup Diecezji Oulu (Finlandia) wraz z biskupami z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Litwy i Szwecji (biskup pomocniczy Arcybiskupa Uppsali). Ks. biskup dr Jan Szarek pełni ten dostojny urząd do dnia 6 stycznia 2001 r., kiedy to konsekruje swego następcę ks. biskupa Janusza Jaguckiego z Giżycka. Ks. bp J. Szarek reprezentował Kościół Ewangelicko-Augsburski i Polską Radę Ekumeniczną na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Był uczestnikiem Walnego Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej w 1984 r. w Budapeszcie, brał udział w or-ganizowanej przez Światową Radę Kościołów na Cyprze w 1986 r. konferencji “Diakonia 2000” oraz w światowej konferencji do spraw ewangelizacji w San Antonio (USA). Ponadto był delegatem Kościoła na Walne Zgromadzenie ŚFL w Hongkongu 1997 r., ŚRK w Harare (Zimbabwe) w 1998 r., oraz w II Europejskiego Zgromadzeniu Ekumenicznym w Graz (Austria) w 1997 r. W latach 1991-1998 był członkiem Komitetu Naczelnego ŚRK.
Swojej aktywności ks. biskup Jan Szarek nie ograniczał wyłącznie do rodzimego Kościoła, lecz w szerokim zakresie udziela się także na polu działalności ekumenicznej. W latach 70. był członkiem Komisji Wychowania i Młodzieży przy Polskiej Radzie Ekumenicznej. Przez dwie kadencje pracował w Komisji Ewangelizacyjnej przy PRE. Od 1983 r. był przewodniczącym Komisji Pomocy Międzykościelnej przy PRE, a w latach 1985-1991 r. był delegatem Rady do Komisji Pomocy Międzykościelnej Europejskiej Konferencji Kościołów (KEK).
Już jako Biskup Kościoła, ks. Jan Szarek podejmował w ramach nabożeństwa ekumenicznego przebywającego w Polsce papieża Jana Pawła II w dniu 9 czerwca 1991 r. w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie. Później jeszcze dwukrotnie – w 1997 r. we Wrocławiu i w 1999 r. w Drohiczynie – uczestniczył w spotkaniach w Papieżem Janem Pawłem II.
W 1993 r. ks. biskup Jan Szarek został wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej (w 1996 r. na drugą 5-letnią kadencję do 2001). Wraz z ks. arcybiskupem Alfonsem Nossolem współprzewodniczy Komisji Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej do Spraw Dialogu. Efektem pracy tej Komisji jest m. in. podpisana w 2000 r. wspólna Deklaracja Kościołów w Polsce pt. „Sakrament Chrztu znakiem jedności”. Do innych zrealizowanych inicjatyw należy opracowanie wspólnego porządku Tygodni Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan oraz nadanie Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu charakteru ponadkonfesyjnego. Ks. bp Jan Szarek był przewodniczącym Polskiego Oddziału Światowej Federacji Luterańskiej oraz współprzewodniczym Komisji Kontaktów PRE – EKD. W marcu 2000 r. Synod Kościoła powołuje go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. Stanowisko to pełnił do 2005 r.
Ksiądz Biskup Jan Szarek konsekrował wszystkich polskich biskupów luterańskich: P. Anweiler, M. Warczyński, R. Bażanowski, J. Pośpiech (+), R. Pastucha, B. Bogusz, M. Cieślar (+), R. Borski, J. Jagucki.
Był także współkonsekratorem następujących biskupów: V. Volny (Błędowice, Czechy), W. Huber (Berlin, Niemcy), G. Kretschmar [ELKRAS,Sanct Petersburg, Rosja, (+)), J. Filo ( Bratysława, Słowacja), M. Lind (Uppsala, Szwecja), K. Wollenweber (Görlitz, Niemcy), H. Sturm (Wiedeń, Austria), W. Jagucki (Londyn, Anglia), M. Izdebski (ref.) (Warszawa), St. Piętak (Czeski Cieszyn, Czechy), J. Samiec (Warszawa).
Po przejściu na emeryturę w styczniu 2001 r. Światowa Federacja Luterańska powołuje ks. biskupa dr. Jana Szarka na doradcę d/sp. Kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej (2001-2003). Od 2001 Biskup Jan Szarek jest Prezesem Śląskiej Fundacji ETOH Błękit-ny Krzyż, oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej.
Z okazji 70 rocznicy urodzin Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego obradujące dnia 3.12. 2005 r. podjęło uchwałę o nadaniu Ks. Biskupowi honorowego członkostwa w PTE.
W dniu 25 września 2010 r. Ks. Biskup Senior Jan Szarek wraz z dwoma kolegami: ks. Alfredem Neumannem (ord. 3 IV 1960 r. w Kaliszu) i ks. Janem Grossem (ord. 2 X 1960 r. w Chorzowie) obchodził 50 - tą rocznicę ordynacji.

Uroczystość 50-lecia ordynacji w kościele Zbawiciela w Bielsku - Białej.

Uroczystość 50-lecia ordynacji 25 IX 2010 r. w kościele Zbawiciela w Bielsku - Białej.

Z okazji 75- tych urodzin Księdza Biskupa i jego wiernej towarzyszki życia, Małżonki mgr Anieli Szarek z domu Bujak, a także z okazji 49 rocznicy urodzin ich syna ks. dr. Piotra Szarka, proboszcza w Starym Bielsku, odbyło się w sobotę, dnia 12 lutego 2011 r. o godz. 12.00 w sali parafialnej w Starym Bielsku spotkanie rodzinno – przyjacielskie, na które p. Szarkowie zaprosili rodzinę i przyjaciół z dawnych czasów.
Rozpoczęło się ono od rozmyślania, które wygłosił ks. dyrektor Emil Gajdacz z Dzięgielowa, a modlitwę zmówił ks. biskup Paweł Anweiler. Po obiedzie głos zabierali, jak to jest w zwyczaju: mgr inż. Andrzej Wegert, diakon mgr Janina Kisza–Bruell, pani prof. dr hab. Ewa Chojecka, ks. proboszcz Jan Lech Klima w imieniu tych, którzy razem w trudnych latach powojennych na plebanii bielskiej u ks. seniora Adama Wegerta i jego Małżonki mieli swój drugi dom. W imieniu Diakonatu „Eben-Ezer” serdecznie przemówiła em. Siostra Przełożona Lidia Gottschalk dziękując Księdzu Biskupowi za wieloletnią troskę o Diakonat. W imieniu koleżanek i kolegów ze studiów przemawiał ks. Jan Gross, który też zmówił końcową modlitwę dziękczynną.
Głos także zabierali Dostojni Jubilaci – Ks. Biskup Jan Szarek i jego Małżonka mgr Aniela Szarek.
W miłej atmosferze przy śpiewie pieśni religijnych upłynęły blisko 4 godziny siostrzano –braterskiego biesiadowania, radości i dziękczynienia za lata Jubilatów i za wszystko co przez nich Pan Bóg darował Kościołowi.

A my, ich przyjaciele, życzymy im jeszcze wielu błogosławionych lat życia – „Ad multos annos!”