Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
RSS
 

WIADOMOŚCI EKUMENICZNE ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ 27 II 2011

28 lut

1. KONSULTACJA WSPÓLNOTY Z PORVOO
W dniach 20-23 lutego 2011 r. Tallinie w Estonii odbyła się konsultacja Kościołów anglikańskich i luterańskich należących do Wspólnoty z Porvoo na temat: „Reakcja w konflikcie”. Poruszono wiele tematów związanych z przeróżnymi konfliktami: na świecie, miedzy narodami, konflikty etniczne, społeczne, kulturowe, religijne, międzywyznaniowe, konflikty w rodzinie i.t.p. Postawiono pytanie: jak Kościoły powinny reagować na te konflikty?

Arcybiskup Estonii

Arcybiskup Estonii w czasie nabożeństwa


Abp Jukka Paarma, b. luterański Prymas Finlandii

Arcybiskup Jukka Paarma, b. luterański Prymas Finlandii


Do Wspólnoty z Porvoo (1992) polegającej na wspólnym urzędzie kościelnym: biskupa, prezbitera (księdza) i diakona z sukcesją apostolską, intercelebracji Sakramentu Ołtarza i interkomunii Kościołów anglikańskich i skandynawsko–nadbałtyckich Kościołów luterańskich, należą następujące Kościoły anglikańskie i luterańskie:

• Kościół Anglii (Church of England)
• Kościół Irlandii (Church of Ireland)
• Szkocki Kościół Episkopalny (The Scottish Episcopal Church)
• Kościół w Walii (Church in Wales)
• Islandzki Kościół państwowy (Íslenska þjóðkirkjan)
• Kościół Norwegii (Den norske kyrkja)
• Kościół Szwecji (Svenska kyrkan)
• Kościół Luterański w Finlandii (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
• Estoński Kościół Luterański (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)
• Kościół Ewangelicko-Luterański na Litwie (Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia)
• Luzytański Kościół Portugalii (Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica)
• Hiszpański Reformowany Kościół episkopalny (Iglesia Española Reformada Episcopal)
• Ludowy Kościół Duński (Folkekirken, 2010),

oraz w charakterze obserwatora ze względu na nieuznawaną w tym Kościele ordynację kobiet, należy:
• Kościół Luterański na Łotwie (Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca).

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce nie jest członkiem Wspólnoty z Porvoo, ale biskupi luterańscy z Finlandii, Szwecji, Danii, Litwy, Estonii i Łotwy biorą czynny udział w konsekracjach polskich biskupów luterańskich: Jan Szarek, Janusz Jagucki, Jerzy Samiec, Michał Warczyński, Mieczysław Cieślar (+), Marcin Hintz. Biskupi Wspólnoty z Porvoo biorą także czynny udział w tzw. „instalacjach” lub „biskupim wprowadzeniu” w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy.
Ponadto w Ameryce Północnej istnieje „pełna komunia” („full communion”) pomiędzy luteranami [ELCA] a episkopalianami (anglikanie w Ameryce) i Starokatolickim Kościołem Utrechtu (za wyjątkiem Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego –PNKK, który wystąpił z Unii Utrechckiej na znak protestu przeciw ordynacji kobiet.

2. KONSEKRACJE BISKUPIE W ARCHIKATEDRZE W UPPSALI
W luterańskiej archikatedrze w Uppsali (Szwecja) w niedzielę Estomihi, dnia 6 marca 2011 r. w czasie „mszy konsekracyjnej”(„vigningsmässa”) Arcybiskup Uppsali i Prymas Szwecji Anders Wejryd przy współudziale innych biskupów luterańskich i anglikańskich dokona konsekracji dwóch nowych biskupów szwedzkich: Martina Modéusa dla diecezji Linköping i Svena-Bernharda Fasta dla diecezji Visby na wyspie Gottland, na Bałtyku.

Bp Martin Modéus, który odbędzie ingres do katedry w Linköping w sobotę, dnia 12 marca br. zastąpi dotychczasowego biskupa Martina Linda, którego ojciec również duchowny, był zaprzyjaźniony z ks. seniorem Alfredem Jaguckim na Mazurach.
Jednym z współkonsekratorów bp. M. Linda był ks. biskup Jan Szarek z Warszawy.
Natomiast bp M. Lind był m.in.w Londynie głównym konsekratorem ks. biskupa Waltera Jaguckiego (najstarszego syna ks. Alfreda, a brata bp. Janusza Jaguckiego)

a na Węgrzech bp M. Lind był jednym z współkonsekratorów węgierskiego biskupa Tamása Fabiny , biskupa północnej diecezji Kościoła Ewangelickiego A.W. (od 2010 wiceprezydenta ŚFL) Węgrzech.
Bp Sven-Bernhard Fast, który zastąpi biskupa Lenarta Koskinena, odbędzie ingres do katedry Marii Panny w Visby w Niedzielę Invocavit, dnia 13 marca 2011 r.

3. NOWA AGENDA W NIEMCZECH
W luterańskim Wydawnictwie w Hanowerze wyszła nowa Agenda dla Krajowych Kościołów Luterańskich w Niemczech [VELKD] obejmująca obrzędy związane z okresem postnym i Wielkanocą. Agenda podaje dokładny porządek nabożeństw luterańskich od Środy Popielcowej aż po Poniedziałek Wielkanocny, a w szczególności liturgię Wielkiego Tygodnia, tzn. od Niedzieli Palmowej aż do Zmartwychwstania Pańskiego. Agenda zawiera bogatą starokościelną liturgię tego okresu z melodiami gregoriańskimi i śpiewami z Taizé.

4. ZAPOWIEDZ PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ KS. SENIORA B. KOKOTKA [SCEAV] (Republika Czeska)
W niedzielę, dnia 27 lutego 2011 r. w czasie nabożeństwa w kościele ewangelickim p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie poprzedzającym Zgromadzenie Zborowe, ks. senior mgr Bogusław Kokotek, proboszcz Parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Czeskim Cieszynie, poinformował zgromadzonych, że jeszcze pod koniec tego roku lub w przyszłym roku uda się na emeryturę. Ponadto poinformował swoich parafian jak mają wypełnić dane dotyczące przynależności konfesyjnej w marcu 2011 r. w powszechnym spisie ludności. W celu uniknięcia nieporozumień należy wpisać: „SLEZKA CIRKEV EVANGELICKA A.V. ” Ks. senior mgr Bogusław Kokotek, duchowny ewangelicki narodowości polskiej, jest od 20 lat proboszczem w Czeskim Cieszynie, ponadto był seniorem (dziekanem) dawnego Senioratu Czeskocieszyńskiego, zajmuje się retransmisjami cotygodniowej audycji religijnej nadawanej w Radio Ostrawa, jest czynnym członkiem Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, znany jest z działalności kulturalnej polsko-czeskiej, prowadzi działalność ekumeniczną i patriotyczną (polską). W czasie powstawania wspólnego Śpiewnika Ewangelickiego [2002] w języku polskim dla polskich ewangelików w Polsce i w Czechach, ks. senior B. Kokotek był czynnym członkiem wspólnej Międzykościelnej i Międzynarodowej Komisji Śpiewnikowej.

5. ROZPOCZĘCIE PRAC REMONTOWYCH PRZY KOŚCIELE LUTERAŃSKIM W CZESKIM CIESZYNIE [LECAV] (Republika Czeska)
W dniu 28 lutego 2011 r. niewielka Parafia Luterańska należąca do Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej [LECAV], której duszpasterzem w Czeskim Cieszynie jest ks. mgr Rafał Bukowiecki, rozpoczyna prace przy remoncie zakupionej od Władz Miasta Czeskiego Cieszyna dawnej zabytkowej synagogi żydowskiej (dom przedpogrzebowy) położonej przy cmentarzu żydowskim i cmentarzu komunalnym w Czeskim Cieszynie (ul. Cmentarna 1151 – ok. 2 km od centrum miasta, dzielnica „Brandys|”).

Czeski Cieszyn - przyszły luterański kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Czeski Cieszyn - przyszły luterański kościół Zmartwychwstania Pańskiego

W 1928 r. budowniczy Eugen Fulda wybudował na cmentarzu w jednolitym stylu wszystkie budowle, w tym żydowski dom przedpogrzebowy przy wejściu na cmentarz. Obejście budynku zostanie odgrodzone od cmentarza. Z nieużywanego do celów kultowych budynku (ostatni pogrzeb odbył się w 1986 r.), Parafia pragnie po remoncie zamienić ten piękny budynek na kościół luterański, w którym będą się gromadzić wierni na nabożeństwa.
Obecnie Parafia gromadzi fundusze na ten zbożny cel świadoma, że sama o własnych siłach nie podoła. Nieliczna Parafia (200 dusz) liczy jednak na pomoc zewnątrz. „Chętnego dawcę, Bóg miłuje!”
Obecnie nabożeństwa odprawiane są każdej niedzieli i w każde święto o godzinie 8.00 w kościele św. ap. Piotra i Pawła [SCEAV] przy ul. Na Nivach. Ponadto w kaplicy cmentarnej w pobliskim Kocobędzu raz w miesiącu o godz. 10.00 w okresie od wiosny do 1 listopada.

5. 50-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH BISKUPA ORDYNARIUSZA JERZEO SZOTMILLERA (CZĘSTOCHOWA)
Długoletni ordynariusz Polskokatolickiej Diecezji Częstochowsko-Krakowskiej JE Ks. Biskup Jerzy Szotmiller rezydujący w Częstochowie obchodził w dniu 24 lutego 2011 r. swój jubileusz 50-leci otrzymania święceń kapłańskich.
Bp Jerzy Szotmiller urodził się 20 lutego 1933 r. Mając lat 27 wstąpił do Kościoła Polskokatolickiego. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 24 lutego 1961 r. przyjął święcenia kapłańskie w Kościele Polskokatolickim z rąk ówczesnego zwierzchnika Kościoła biskupa prof. dr. Maksymiliana Rodego. Od października 1975 r. do listopada 1976 r. duszpasterzował w Brazylii. W roku 1979 Synod Kościoła Polskokatolickiego we Wrocławiu wybrał go biskupem, a święcenia biskupie w dniu 29 lipca 1979 r przyjął z rąk ówczesnego zwierzchnika Kościoła biskupa Tadeusza Majewskiego, biskupa Franciszka Rowińskiego z USA, biskupa Józefa Niemińskiego z Kanady oraz biskupa prof. dr Maksymiliana Rode z Warszawy w katedrze polskokatolickiej Św. Ducha w Warszawie. Najpierw był biskupem pomocniczym zwierzchnika Kościoła, a następnie został ordynariuszem Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, które to obowiązki wraz z obowiązkami proboszcza częstochowskiego pełnił i pełni do dnia dzisiejszego przy pomocy w charakterze wikariusza biskupiego ks. Adama Stelmacha, proboszcza sosnowieckiego.
JE Ks. Biskup Jerzy Szotmiller przekazał miedzy innymi, w dniu 6 stycznia 2002 r., „sukcesję apostolską” przez modlitwę i nałożenie rąk Biskupowi Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Katowicach JE ks. biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi.

6. JUBILEUSZ PARAFII POLSKOKATOLICKIEJ W STRZYŻOWICACH K. BĘDZINA
Parafia Kościoła Polskokatolickiego w Strzyżowicach koło Będzinie (po drodze na lotnisko w Pyrzowicach), w której dzielnie

Ks. Infułat Eugeniusz Stelmach

Ks. Infułat Eugeniusz Stelmach

duszpasterzuje od blisko 50 lat ks. infułat Eugeniusz Stelmach, dziekan śląski i były długoletni wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, obchodzić będzie w sierpniu 2011 roku jubileusz 50 – lecia erygowania.
Parafia przygotowuje się solidnie na ten jubileusz przez kapitalny remont kościoła wewnątrz i zewnątrz, a także obejścia wokół kościoła. Kościół ten, który jest prokatedrą Polskokatolickiej Diecezji Częstochowsko-Krakowskiej otrzyma nowy wystrój, jest ogrzewany, posiada pod kościołem dużą salę wraz z zapleczem kuchennym. Cały remont przeprowadzony jest ze środków własnych Parafii tzn. z ofiar i kolekt parafian przeznaczonych na cele kultowe.
Pracę duszpasterską prowadzi ks. infułat Eugeniusz Stelmach, któremu nieraz pomaga jego syn ks. mgr Adam Stelmach, proboszcz w Sosnowcu, a zarazem wikariusz Biskupi Diecezji Częstochowsko-Krakowskiej.

(Na zdjęciu starokatolicka katedra Św. Gertrudy w Utrechcie – Holandia)