RSS
 

KS. JAN GROSS W WIKIPEDII POLSKIEJ

Ks. Jan Gross, prezes XI Synodu Kościoła (2002-2007)

Ks. Jan Gross, prezes XI Synodu Kościoła (2002-2007)

KSIĄDZ JAN GROSS W WIKIPEDII POLSKIEJ:

Ks. Jan Gross (ur. 25 kwietnia 1938 w Starogardzie Gdańskim) – duchowny luterański, proboszcz parafii ewangelickiej w Mikołowie w latach 1978-2004, radca konsystorza w latach 1990-2001, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augusburskiego w latach 2002-2007, członek licznych gremiów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, długoletni przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ekumenista, znawca liturgii luterańskiej.

Ks. Jan Gross, syn Jana Grossa (więźnia w latach 1949-1954 „ubowskiego” więzienia w MSW w Warszawie przy ul. Rakowieckiej) i Heleny z domu Koch (położnej w Warszawie, Mucharzu koło Wadowic i w Chorzowie II).

W trakcie okupacji hitlerowskiej i trwania II wojny światowej przebywał wraz z rodziną w Wadowicach i w Mucharzu, a po jej zakończeniu zamieszkał w Chorzowie. Tam ukończył szkołę podstawową w Chorzowie II oraz liceum ogólnokształcące w Chorzowie Batory. Po maturze w 1956 roku rozpoczął studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 1960 roku na podstawie pracy magisterskiej pt. „Stosunek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do kultu Marii Panny” napisanej pod kierunkiem profesora teologii praktycznej ks biskupa dr. Andrzeja Wantuły. Dnia 2 października 1960 roku w Chorzowie w kościele im. Marcina Lutra został ordynowany przez ks. biskupa Andrzeja Wantułę na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Został skierowany do pracy w diecezji mazurskiej jako wikariusz diecezjalny u boku zwierzchnika tejże diecezji ks. seniora Alfreda Jaguckiego. W 1961 został jednocześnie pełniącym obowiązki administratora parafii w Dąbrównie, Lipowie i Glaznotach. Od 1963 roku pracował jako wikariusz w największych w Polsce parafiach diecezji luterańskiej – diecezji cieszyńskiej, najpierw w Goleszowie (1963-1973), a następnie w Cieszynie (1973-1978). Dnia 3 września 1978 roku został wybrany przez zgromadzenie parafialne proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie, jednocześnie został administratorem parafii w Orzeszu (1978-1995). Został pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii ewangelickiej w Tychach (1983-2004), która powstała z jego i parafian inicjatywy (był budowniczym kościoła św. ap. Piotra i Pawła w Tychach). Od 1980 roku był konseniorem (zastępcą seniora, dziś – radca diecezjalny) diecezji katowickiej, zrezygnował z tej funkcji w 1990 roku, gdy Synod Kościoła wybrał go radcą Konsystorza, członkiem administracyjnej władzy Kościoła (1990-2001). Od 1986 do 2007 roku był członkiem Synodu Kościoła z wyboru księży całego Kościoła. W dniu  6 kwietnia 2002 roku został wybrany prezesem XI Synodu Kościoła, zastępując na tym stanowisku ks. Tadeusza Szurmana, który został wybrany  i w dniu 6.01.2002 r. konsekrowany biskupem diecezji katowickiej. Ks. Jan Gross funkcję Prezesa XI Synodu pełnił do 2007 roku, tzn. do zakończenia kadencji trwania XI Synodu, zgodnie z ZPW paragraf 60 i 61 p.1. Natomiast jako proboszcz parafii przeszedł na emeryturę już  w dniu  1 lutego 2004 roku.

W trakcie swojej ponad 44- letniej czynnej posługi w Kościele był członkiem wielu komisji kościelnych m.in. był: przewodniczącym Komisji Liturgicznej (1973-2007); członkiem Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej (1977-2001); przewodniczącym Międzynarodowej i Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej (1997-2002); członkiem Synodalnych Komisji Prawniczej, ds. Środków Masowego Przekazu, Pastoralnej i Ekumenicznej; przewodniczącym Redakcji Ewangelickich Programów Radiowo -Telewizyjnych.

Ks. Jan Gross był w latach 1981-2008 przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, z którego to stanowiska ze względu na wiek i stan zdrowia zrezygnował. Na wniosek zgromadzenia delegatów Kościołów Chrześcijańskich PRE  w uznaniu zasług na polu ekumenicznym otrzymał dożywotni tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziału.

Od 1967 roku żonaty z Krystyną z domu Jarzembowska, mają córkę Elżbietę-Helenę (mgr położnictwa).

Za swoją działalność otrzymał kilka nagród, m.in.:

 • Nagroda Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – „Róża Lutra” – 2004
 • Nagroda Miasta Mikołowa „Mikołowianin roku 2003″
 • Nagroda Związku Górnośląskiego im. Wojciecha Korfantego – 2005
 • Nagroda Parafii Polskokatolickiej w Lublinie – „Serce za serce” w uznaniu za pomoc charytatywną w czasie naszego kryzysu narodowego.
 • Tytuł zasłużonego województwa katowickiego za niesioną pomoc charytatywną dla Górnego Śląska.

Wybrane publikacje (Autor lub Współautor):

 • 1968: Modlitewnik „Bądź z nami, Panie”,
 • 1976: Melodie liturgiczne cz. 1-3 – Cieszyn 1976,
 • 1976: Śpiewnik dla młodzieży chrześcijańskiej (ekumeniczny): „Boże, zaśpiewam ci nową pieśń” – Sigen (Niemcy) 1976,
 • 1976 „Chcę być konfirmowany” – podręcznik dla konfirmantów
 • 1988: „Porównanie wyznań” Warszawa 1988 i II wyd. 2005, (K.E-R)
 • 1995: „Przystąpię do ołtarza Bożego” cz. 1-3,
 • 2002 i 2008: Śpiewnik Ewangelicki (2002),
 • 2007: Choralnik 2 – Liturgia (13 kwietnia 2007 r.),
 • 2006, 2007, 2008…: Agenda II Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

Autor wielu opracowań i artykułów w prasie kościelnej, ekumenicznej i na stronach internetowych, głównie z dziedziny liturgii i hymnologii luterańskiej.

* * *

Bibliografia przedmiotowo-podmiotowa

księdza mgr. Jana Grossa

(Opracowała mgr Jadwiga Anna Badura)

I. Bibliografia przedmiotowa

1958

Ordynacja w Świętochłowicach // Strażnica Ewangeliczna nr 18 (289), s. 278

1961

„Agape” wzywa młodzież chrześcijańską do walki o pokój. – (Kącik Młodych) // Zwiastun 1962, nr 24, s. 380-381

Ordynacja w Krakowie // Jednota nr 12 (196), s.283

1962

Z życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dąbrównie // Zwiastun 1962 nr 18

Podwójna uroczystość (100-lecie kościoła w Mikołowie i ordynacja ks. Manfreda Uglorza) // Jednota nr 12 str. 310

„Agape” wzywa młodzież chrześcijańską do walki o pokój.  // Rodzina – pismo Kościoła Polskokatolickiego nr 50, s.14

Konferencja diecezjalna księży Diecezji Mazurskiej w Giżycku // Zwiastun nr 24 )390) s. 383

1963

Wiadomości z życia Kościoła  // Zwiastun nr 14 str. 196

1964

Srebrny jubileusz ks. Seniora Alfreda Jaguckiego // Jednota nr 2 (1964)

1965

LUTERANIZM a katolicyzm : IV Konferencja Luterańskich Kościołów Mniejszościowych Europy // Jednota 1965, nr 9, s. 15-16

Z życia Kościoła: Ostrzeszów – konfirmacja // Zwiastun nr 20 (461) s. 266

Z życia Kościoła: Goleszów – 180 – lecie kościoła parafialnego // Zwiastun nr 20 (461), s. 267

Z życia Kościoła: Kępno – 300 – lecie Parafii i 100 – lecie kościoła // Zwiastun nr 20 (461), s. 268

MARIA Panna w świetle nauki naszego Kościoła // Kalendarz Ewangelicki. – 1965, s. 109-116

Z życia Kościoła: Goleszów – Dzień starców i chorych  // Zwiastun nr 1/2 s. 23

SIC! // Zwiastun nr 5 (470) s. 71

1966

Z życia Kościoła: Święto Umarłych – 1 listopada // Zwiastun nr 1 (461), s. 268

Matka Kościoła : mariologia II Soboru Watykańskiego // Zwiastun 1966, nr 10, s. 142-149

Rozmowy z czytelnikami: Wiara i uczynki // Zwiastun nr 18 s. 272

Wprowadzenie nowego Śpiewnika koscielnego w Diecezji Cieszyńskiej // Zwiastun nr 23

Z życia Kościoła: Goleszów – „Dzień chorych i starców” // Zwiastun nr 23

1967

Poznajmy nasze kościoły – kościoły Diecezji Cieszyńskiej:

Kościół w Wiśle // Zwiastun 1967 nr 6 (495) s.97

Kościół  w Ustronu // Zwiastun 1967 nr 7 (496) s.113

Kościół w Goleszowie // Zwiastun 1967 nr 9 s. 147

Kościół Św. Trójcy w Skoczowie // Zwiastun 1967 nr 11

Kościół  w Bielsku  (Bielsko-Biała) // Zwiastun 1967 nr 10

Kościół  w  Drogomyślu // Zwiastun 1967 nr 11

Kościół  w Białej (Bielsko-Biała) // Zwiastun 1967 nr

Kościół  w  Istebnej – Koniakowie  // Zwiastun 1967 nr

Kościół  w Jaworzu  // Zwiastun 1967 nr 16  s. 249

Na nowej drodze (Ps 121,1-2) // Zwiastun 1967, nr 17, s. 255-

1968

BĄDŹ z nami, Panie!: modlitewnik. (współautor) – Warszawa 1968

Dodatek do Modlitewnika „Bądź nami, Panie!” str. 427 – 449.

Nowy Modlitewnik – „Bądź nami, Panie!” // Zwiastun 1968 nr 18

Z życia Kościoła: Goleszów – Dzień starców i chorych, Zwiastun 1968  nr 1.

NASZE nabożeństwo // Kalendarz Ewangelicki. – 1968, s. 132-142

Agenda odwiedzin, spowiedzi i komunii .świętej chrych i umierających // Wydawnictwo „Zwiastun”: – Warszawa 1968  (współautor) s. 54-75

1969

Kalendarz Ewangelicki na rok 1969 – kalendarium wraz z tekstami biblijnymi.

W pierwszą rocznicę poświęcenia // Zwiastun 1969 s. 11

CZY możesz tak ślubować? // Zwiastun. – 1969, nr 14/15, s. 230

WSPÓŁCZESNA sztuka sakralna // Kalendarz Ewangelicki. – 1969, s. 116-122

Rekolekcje w CHAT // Zwiastun – 1969

Poznajmy nasze kościoły – kościoły Diecezji Cieszyńskiej:

Kościół w Starym Bielsku // Zwiastun 1969 nr

Z życia Kościoła: Stare Bielsko – instalacja nowego proboszcza // Zwiastun 1969

Kościół dla studentów teologii // Zwiastun 1970 nr 8

Śp. Paweł Pustówka (wspomnienie) // Zwiastun 1970 nr 8

Wiadomości z życia Kościoła – za granicą: 50-lecie Kościoła Ewangelickiego Braci Czeskich. Ewangelicy w Czechosłowacji // Zwiastun 1969

Goleszów – Dzień starców i chorych  // Zwiastun 1969  nr 23 s. 368

1970

Celibat zagrożony // Zwiastun 1970, nr 16, s. 238-240

Kościół diaspory (1 Kor 12,12-27) : kazanie wygłoszone w kościele w Zielonej Górze w Święto Misyjne Diecezji Wrocławskiej // Zwiastun 1970, nr 18, s. 269-270

NA wsi // Kalendarz Ewangelicki. – 1970, s. 176-180

Kalendarium i teksty biblijne // Kalendarz Ewangelicki 1970

O nowe zrozumienie dawnego nabożeństwa : artykuł dyskusyjny // Zwiastun 1970, nr 6, s. 84-85

ŚWIADOME chrześcijaństwo // Kalendarz Ewangelicki. – 1970, s. 117-127

Wielka uroczystość w małej parafii // Zwiastun 1970

Goleszów – Rekolekcje dla młodzieży // Zwiastun 1970 nr s.

Ostatnia droga Służebnicy Pańskiej ś.p. Siostry Diakonisy Jadwigi Kunert // Przyjaciel Ludu – Pritel lidu z d. 27.09.1970, s.6-7

1971

Kalendarium i teksty biblijne // Kalendarz Ewangelicki 1971

Goleszów – ordynacja  (1970) księży Emila Gajdacza i Janusza Jaguckiego, // Zwiastun 1971 nr 2o

MŁODZIEŻ O KONFIRMACJI // Zwiastun. – 1971, nr 11, s. 164-165

1972

BIBLIA w nabożeństwie ewangelickim // Kalendarz Ewangelicki. – 1972, s. 199-204

PAMIĘTAJCIE // Zwiastun. – 1972, nr 21, s. 315

1973

CHRZEST święty w aspekcie ekumenicznym // Zwiastun. – 1973, nr 9, s. 139-140

CICHY sługa Boży : wspomnienie o śp. Rudolfie Suchanku // Zwiastun. – 1973, nr 1, s. 12

1974

GENEWA III : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Perykopowej ŚFL // Zwiastun. – 1974, nr 19, s. 302-303

ŁASKAWE nawiedzenie (Łk 1,67-79) // Zwiastun. – 1974, nr 23, s. 355

SUKCESJA apostolska // Zwiastun. – 1974, nr 18, s. 284 -285 ; 1974, nr 19, s. 299-300 ; 1974, nr 20, s. 315-316

1976

ORGANIZACJA i życie nabożeństwowe Kościoła Ewangelickiego za życia Marcina Lutra // Zwiastun 1976, nr 20, s. 315-316

Melodie liturgiczne nabożeństw ewangelickich dla księży i organistów. Opr. Ks. Jan Gross i Bogusław Sidzina, zatw. do użytku przez Wydział Synodalny 19 VI 1978 r. // Wyd. Cieszyn 1976, Wrocław i Dzięgielów (CME).

1977

NOWY nakład „Śpiewnika pogrzebowego” i „Śpiewnika kościelnego” // Zwiastun. – 1977, nr 9, s. 143-144

300[TRZYSTU]-lecie zgonu ks. Pawła Gerharda // Zwiastun. – 1977, nr 3, s. 38.43

1978

REWIZJA liturgii komunijnej // Zwiastun. – 1978, nr 6, s. 91-93

1979

Chrzest w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Czytania liturgiczne. Diecezja Cieszyńska Ewangelicka // Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin 1979. Szp. 366. 487-489

SŁOWO do dzieci i młodzieży (Iz 30,15c) // Zwiastun. – 1979, nr 17, s. 258-259

1981

Z RĘKI mojej nikt ich nie wyrwie (J 10,27-28) // Zwiastun. – 1981, nr 21, s. 322-323

1982

DWADZIEŚCIA pięć lat w służbie ewangelizacji // Zwiastun. – 1982, nr 1/2, s. 23

Ś[WIĘTEJ pamięci] ks. Jan Karpecki . – (Wspominamy) // Kalendarz Ewangelicki. – 1982, s. 74-76

1983

70[SIEDEMDZIESIĘCIOLECIA]-lecie kościoła w Orzeszu // Zwiastun. – 1983, nr 13/14, s. 219

UROCZYSTOŚĆ ekumeniczna w Pszczynie w 500-lecie urodzin Marcina Lutra // Zwiastun. -  1983, nr 13/14, s. 217-217

1984

NIE zawiedzione nadzieje (Łk 18,31-43) // Zwiastun. – 1984, nr 8, s. 114-115

NIEDZIELA Wieczności (Obj 22,12-17.20-21) // Zwiastun. – 1984, nr 21/22, s. 322-323

POŚWIĘCENIE placu pod budowę kościoła w Tychach // Informator Diecezjalny : Ewangelik. – 1984, nr 1, s. [19-20]

STRÓJ liturgiczny w Kościele Luterańskim // Kalendarz Ewangelicki. – 1984, s. 107-113

1985

PAN zawołał sługę swego : wspomnienie o Śp. ks. radcy Edwardzie Romańskim // Zwiastun. – 1985, nr 4, s. 53-54

TĘSKNOTA za Bogiem (Ps 42) // Zwiastun. – 1985, nr 12, s. 178

Kazanie wygłoszone w czasie nabożeństwa radiowego w lipcu 1984

1986

ORDYNACJA w Mikołowie // Zwiastun. – 1986, nr 8, s. 126-127

POTRÓJNA uroczystości Pszczynie // Zwiastun. – 1986, nr 8, s. 126

POŻEGNANIE Śp. ks. radcy Edwarda Romańskiego w imieniu Komisji Liturgicznej oraz Synodalnej Komisji Pastoralnej . – (Wspominamy) // Kalendarz Ewangelicki. – 1986, s. 92-93

Ś[WIĘTEJ pamięci] ks. radca Edward Romański . – (Wspominamy) // Kalendarz Ewangelicki. – 1986, s. 89-92

TYDZIEŃ Modlitw  o Jedność Chrześcijan na Śląsku. – (Z Polskiej Rady Ekumenicznej) // Zwiastun. – 1986, nr 8, s. 127

1987

MATKA Pana naszego (Łk 1,26-33.38) // Zwiastun. – 1987, nr 23, s. 338-339

Kazanie wygłoszone podczas radiowego nabożeństwa adwentowego w 1986 r.

1988

FORMY kultu, Sakramenty, Przykazania, Eschatologia, Dialog międzywyznaniowy – Wyznanie Ewangelicko-Augsburskie // Porównanie wyznań rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego. – Warszawa  1988 [Wyd. 1] ; 2002 [Wyd. 2]

SŁUŻBA Boża jako wyraz pobożności ewangelickiej // Kalendarz Ewangelicki. – 1988, s. 121-126

1989

PAMIĘTAJCIE na wodzów waszych (Hbr 13,7) // Zwiastun. – 1989, nr 21/22, s. 290-291

Kazanie wygłoszone w czasie nabożeństwa radiowego 31 października 1988 r.

Ś[WIĘTEJ pamięci] ks. Karol Sztwiertnia : wspomnienie // Zwiastun. – 1989, nr 21/22, s. 296-297

Ś[WIĘTEJ pamięci] ks. Karol Tyrna : wspomnienie // Zwiastun. – 1989, nr 21/22, s. 295

1990

KSIĄDZ Jan Karpecki : w 10. rocznicę śmierci // Zwiastun. – 1990, nr 21, s. 206

Ś[WIĘTEJ pamięci] ks. Karol Sztwiertnia // Kalendarz Ewangelicki. – 1990, s. 67-69

1991

KAZANIE spowiednie (Kaz. 12,13-14) // Zwiastun. – 1991, nr 13/14, s. 196

Kazanie wygłoszone podczas nabożeństwa inaugurującego obrady 11. Sesji 8 Kadencji Synodu

KSIĄDZ Jan Karpecki : w 10. rocznicę śmierci. – (Wspominamy) // Kalendarz Ewangelicki. – 1991, s. 30-31

W DRODZE do Emaus (Łk 24,13-35) // Zwiastun. – 1991, nr 7, s. 82

Kazanie wygłoszone w czasie nabożeństwa radiowego w Wielkanoc 1990

1992

NOWY nakład „Śpiewnika pogrzebowego” i „Śpiewnika kościelnego” // Zwiastun. – 1977, nr 9, s. 143-144
300[TRZYSTU]-lecie zgonu ks. Pawła Gerharda // Zwiastun. – 1977, nr 3, s. 38.43

HISTORIA i życie parafii ewangelicki(luterańskich) w Mikołowie, Tychach i Orzeszu // Informator Diecezjalny : Ewangelik. – 1992, nr 14, s.20-29

KURZE Geschichte und das kirchliche leben den kirchengemeinden : Mikołów, Tychy und Orzesze. – Mikołów  1992 (broszura)

ORDYNACJA ks. mgr. Tadeusza Prokopa z Polski // Zwiastun. – 1992, nr 18, s. 312

POŻEGNANIE śp. Ks. Ryszarda Neumana // Zwiastun. – 1992, nr 15/16,  s. 259

SPRAWIEDLIWY wśród narodów świata. – (Z Kościoła) // Zwiastun. – 1992, nr 15/16, s. 265

VERBUM domini manet in aeternum : 400 lat Pszczyńskiego Porządku Kościelnego // Zwiastun. – 1992, nr 17, s. 284-285

1993

DUCH dobroci // Ewangelik Pszczyński. -1993, nr  2, s. 3

EWANGELICKIE Dni Kościoła w Pszczynie // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 7, s. 6-7

KOŚCIÓŁ : żywe kamienie (1 P 2,1-5) // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 8, s. 2

KOŚCIÓŁ Ewangelicko – Augsburski na antenie Polskiego Radia : 10 lat transmisji (24.12.1982 – 24.12.1992) // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 1, s. 5-6

LITURGIA nabożeństwa luterańskiego // Informator Diecezjalny : Ewangelik. – 1993, nr 19, s. 20-37

LUD Boży : święci (Ef 2, 19-22) // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 7, s. 2-3

MARIA Panna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 7, s. 17

NASZA  obecność w radio. – (Nasze sprawy) // Zwiastun. – 1993, nr 6, s. 10-11

Przedruk: Ewangelik Pszczyński 1993 nr 1

ORDYNACJA // Kalendarz Ewangelicki . – 1993, s. 114-117

OSIEMDZIESIĘCIO]-lecie Kościoła w Orzeszu . – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 1993, nr 11, s. 19

80[OSIEMDZIESIĘCIOLECIE] Kościoła w Orzeszu // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 4,  s.3-4 ; 1993, nr 5/6, s. 5

Po raz trzeci : z kart historii i teraźniejszości luteranizmu w Tychach // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 9/10, s. 12-14

PO raz trzeci : z kart historii i teraźniejszości luteranizmu w Tychach // Informator Diecezjalny : Ewangelik. – 1993, nr 19, s. 45-49

PORZĄDEK nabożeństwa . – (Listy, listy, listy) // Zwiastun. – 1993, nr 23, s. 20-21

POZDROWIENIE wielkanocne Polskiej Rady Ekumenicznej] // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 3, s. 2

STROJE liturgiczne, ale jakie?. – (Listy, listy, listy) // Zwiastun. – 1993, nr 16, s. 19-20

STROJE liturgiczne, ale jakie?. Cz.1-3 // Zwiastun. – 1993, nr 11, s. 12-14 ; 1993, nr 12, s. 12-14 ; 1993, nr 13, s. 14-16

URZĄD biskupa w Kościele luterańskim ze szczególnym uwzględnieniem Polski // Dosyć masz, gdy masz łaskę moją : księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Januszowi Narzyńskiemu z okazji 65. rocznicy urodzin / Red Manfred Uglorz. – Bielsko-Biała 1993. – S. 63-68

URZĄD Kościoła (Ef  4, 11-16) // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 5/6, s. 3-5

WIELKANOC u ewangelików : wywiad z ks. Janem Grossem // Ewangelik Pszczyński. – 1993, nr 3, s. 13

Przedruk za: „Kierunki” 1977, nr 15

WYBORY w Śląskim oddziale PRE. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 1993, nr 2, s. 18

1994

CHRYSTUS jest pokojem naszym (Ef 2,14) // Kalendarz Ewangelicki. – 1994, s. 18-20

CZŁONKOWIE ciała Chrystusowego (1 Kor 12, 12-27) // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 5/6, s. 2-3

Goleszów, 2 czerwca 1964 r.

Do Radia Maryja. – (Listy, listy, listy) // Zwiastun. – 1994, nr 5, s. 21

DOM służy Panu (Joz 24, 15) // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 7/8, s. 9-10

GODZINA modlitwy. – (Bóg i my) // Zwiastun. – 1994, nr 16, s. 5-6

KOŚCIÓŁ : naród wybrany (1 P 2, 2. 6-10) // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 3, s. 2

Goleszów, 7 czerwca 1964 r.

KOŚCIÓŁ jest wieczny i niezniszczalny // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 7/8, s. 18-19

LIST pasterski przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej] // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 2, s. 15

OGÓLNOPOLSKA Teologiczna Konferencja Księży i Katechetek w Wiśle// Ewangelik Pszczyński. – (Z życia Kościoła). – 1994, nr 5/6, s. 24

POZDROWIENIE wielkanocne przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej] . – (Z życia Kościoła) // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 2, s. 15

POZDROWIENIE wielkanocne przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej]. – (Z życia Kościoła) // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 2, s. 15

POŻEGNANIE Śp. prezbitera Konstantego Sacewicza // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 3, s. 18-19

SAKRAMENT ołtarza : znak życia w Chrystusie. – (Nowe życie w Chrystusie) // Zwiastun. – 1994, nr 5, s. 9-10

SPOTKANIE kapelana diecezjalnego z przewodniczącym oddziału PRE. – (Z życia Kościoła) // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 9/10, s. 23

STOSUNEK Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do kultu Marii Panny // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 1, s. 8-10

STROJE liturgiczne : list księży. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 1994, nr 15, s. 25

SYNOD Generalny Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 9/10, s. 31

UCZESTNIK w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie (Obj 1,9-19). – (Spotkanie ze Słowem Bożym) // Zwiastun. – 1994, nr 2, s. 2-3

VIVERE cum ecclesia : rok kościelny w Kościele Ewangelicko – Augsburskim // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 9/10, s. 2-3

WROCŁAW ma nowego biskupa // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 7/8, s. 26-27

WSPÓLNOTA Ambony i Ołtarza pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a Ewangelicko – Metodystycznym w Polsce // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 9/10, s. 30

1995

CZY ks. Jan Sarkander zginął za wiarę?: członek władz Kościoła Luterańskiego o kanonizacji katolickiego męczennika // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr  4, s. 17

Przedruk za: „Gazeta Wyborcza” 23 maj 1995 r.

EUROPA we Wiedniu // Ewangelik Pszczyński. – (Z życia Kościoła). – 1995, nr 7/8, s. 29

KONSEKRACJA nowego Biskupa w Szwecji . – (Z życia Kościoła) // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 4, s. 20-21

KONTROWERSJE w luteranizmie wokół ordynacji kobiet // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 5/6, s. 31

NABOŻEŃSTWO w dialogu z kulturą // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 4, s. 22

PRZYSTĄPIĘ  do ołtarza Bożego : Ps 43,4 / Synodalna Komisja Liturgiczna Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Cz. 1-3. – Mikołów, 1995. – Rec. Jan Gross // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 5/6, s. 24-26

POGRZEB królewny luteranki Anny Wazówny w Katolickim Kościele // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 7/8, s. 21

POŚWIĘCENIE Domu Opieki w Mikołajkach // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 9/10, s. 24

POŚWIĘCENIE Kościoła św. ap. Piotra i Pawła w Tychach . -1995, nr 7/8, s. 16-17, 20

PRZYSTĄPIĘ do ołtarza Bożego. – Cz. 1-3 / Synodalna Komisja Liturgiczna Kościoła E-A w RP. – Mikołów 1995  (współautor)

RADOSNE i dynamiczne nabożeństwo : konsultacja luterańskich Liturgów. – (Ekumenia światowa). – Zwiastun. – 1995, nr 12, s. 18

RADOSNE i dynamiczne nabożeństwo : konsultacja luterańskich Liturgów. – (Ekumenia światowa) // Zwiastun. – 1995, nr 12, s. 18

160[STOSZEŚĆDZIESIĘCIOLECIE] 160 [parafii ewangelickiej w Kielcach // Ewangelik Pszczyński. - 1995, nr 9/10, s. 29

SYNOD Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP w minionym pięćdziesięcioleciu  / Tomasz Bruell, Jan Gross // Ewangelik Pszczyński. - 1995, nr 4, s. 5-6

TERAZ w młodych życia latach // Ewangelik Pszczyński. - 1995, nr 1, s. 31

UDZIAŁ świeckich w nabożeństwie // II Sympozjum Ewangelickie : Wisła-Jawornik, 8-10 IX 1995. Cieszyn 1995, s. 48-54

VIVERE cum ecclesia = Życie z Kościołem . - [Cz. 1] : Przedpoście. [Cz. 2] : Czas pasyjny : Wielki Post i Wielkanoc // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 1,  s. 31 ; 1995, nr 2, s. 30

W TYCHACH po raz trzeci// Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 5/6, s. 5-9

WŁADZE zwierzchnie Kościoła i Diecezji w minionym pięćdziesięcioleciu / oprac. Tomasz Bruell ; Jan Gross // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 3, s. 20-22

Porządek nabożeństwa głównego ze Spowiedzią i Komunią Świętą Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Forma I, II i III zbiór porządków liturgicznych (ks. Grzegorz Giemza – nuty) Ośrodek Wydawniczy „AUGUSTANA” Bielsko-Biała 1995 r.

1996

BĄDŹ przygotowany! (Łk 12,35) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 1. – Katowice 1996. S. 133-134

BŁOGOSŁAWIONA biel (Obj 3, 18) // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 1/2, s. 19

Kazanie wygłoszone w Mikołowie i Tychach w dniu 21 stycznia 1996 r.

CI, co u Boga żyją (Mt 22,32) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 1. – Katowice 1996. S. 99-100

CURRICULUM vitae księdza biskupa Jana Szarka // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 1/2, s. 4-5

CZAS choroby (Przyp 18,14) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 1. – Katowice 1996. S. 97-98

KOŚCIOŁY i wspólnoty kościelne tradycji zachodniej / Jan Gross, Manfred Uglorz // Ku chrześcijaństwu jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / Pod red. Wacława Hryniewicza, Jana Sergiusza Gajka, Stanisława Józefa Kozy. – Lublin 1996. – S. 162-177

KS[IĄDZ] proboszcz Wiktor Zeler odszedł do Pana // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 7/8, s. 28

MARCIN Luter a pobożność Maryjna w Kościele // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 9/10, s. 10

NASZEMU biskupowi na 60-lecie urodzin // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 7/8, s. 30

NISZCZĄCA siła bogactwa (Mr 10,21) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 1. – Katowice 1996. S. 95-96

NOWA agenda u progu jubileuszu wcielenia Syna Bożego. // W służbie wcielonego Słowa : księga pamiątkowa / Red. Zofia Siewak-Sojka, Danuta Anna Plinta, Manfred Uglorz. – Bielsko-Biała 1996. -S. 139-145

ODSZEDŁ od nas szczery ekumenista Śp. inż. Jan Nowak // Ewangelik Pszczyński. – 1996 , nr 7/8, s. 25

PRZED  ołtarzem Pańskim / Manfred Uglorz. – Mikołów, 1996. – Rec. [Jan Gross] // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 7/8, s. 29

POŚWIĘCENIE sprzętów liturgicznych w kościele ewangelickim w Tychach // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 7/8, s. 26-27

POŻEGNANIE ekumenisty. – (Ekumenia krajowa) // Zwiastun. – 1996, nr 12, s. 18

RZECZY ostateczne (2 Kor 5,10) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 1. – Katowice 1996. S. 131-132

SENS cierpienia Syna Bożego (Ps 22,2) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 1. – Katowice 1996. S. 53-54

Ś[WIĘTEJ pamięci] Maria Wąsowska // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 7/8, s. 27

TEOLOGIA krzyża (Mich 6,3) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 1. – Katowice 1996. S. 55-56

UT UNUM sint” = „Aby wszyscy byli jedno” : protestanckie spojrzenie na papieską encyklikę. – (Zbliżenia) // Zwiastun. – 1996, nr 3, s. 10-14

W SŁUŻBIE dziecka, diakonii i ewangelizacji // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 1/2, s. 12

Przedruk za: „Informator Parafialny” 1995, nr 15, s. 8-9

WPROWADZENIE w urząd Biskupa Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Austrii // Ewangelik Pszczyński. – 1996, nr 1/2, s. 20-21

1997

Ave crux spes unica! = Bądź pozdrowiony krzyżu jedyna nadziejo! : historia krucyfiksu z Tychów // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 3/4, s. 10

470[CZTERYSTA siedemdziesiąta] rocznica sejmu w Vaesteras w Szwecji // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 1/2, s. 8

EKUMENICZNE poświęcenie nowego cmentarza komunalnego w Sosnowcu. – (Wiadomości z życia kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej) // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 1/2, s. 30

EWANGELICKI przyczynek do jubileuszu 670 rocznicy miasta Pszczyny (1 P 5, 14) // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 5-6, s. 31

Przemówienie powitalne wygłoszone w czasie nabożeństwa ekumenicznego w Pszczynie, dnia 15 maja 1983 r.

FUNDAMENT Kościoła (1 Kor 3,11) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 2. – Katowice 1997. S. 101-102

KANCJONAŁY, śpiewniki kościelne : z czego śpiewali polscy luteranie w XX w.?. – (Zbliżenia) // Zwiastun. – 1997, nr 8, s. 12-14

KOŚCIÓŁ Ewangelicko – Augsburski w Polsce : kim jesteśmy? : jaka jest nasza wiara? // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 1/2, s. 12-17

KSIĘGI symboliczne luteranizmu a kult maryjny // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 1/2, s. 10-11

LUTERANIZM w krajach nadbałtyckich // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 1-2, s. 26

MARIOLOGIA  luterańska w księgach Symbolicznych oraz w życiu i nauce Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego // Teologia i Ambona. – 1997, nr 13, s. 10-22 ;

Przedruk w: Evangelicky Kalendar 1998. – Czeski Cieszyn, 1998. – S. 44-54 ;

Nosicielka Ducha. Pneumatofora.. Lublin 1998. – S. 101-111

PIERWSZE po 60 latach nabożeństwo starokatolickie w Katowicach] ]. – (Wiadomości z życia kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej) // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 1/2, s. 30

POŻEGNANIE wiślańskiego proboszcza. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 1997, nr 9, s. 22-23

PREMIER rządu Rzeczpospolitej Polskiej – ewangelikiem // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 7/8, s. 18-19

PRZEMIJANIE świata (1 J 2,15) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 2. – Katowice 1997. S. 123-124

„RESZTKA świętych” // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 2. – Katowice 1997. S. 39-40

SŁOWNIK terminów ewangelickich // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 3/4, s. 14-15

SOLA Fides (Hbr 11,8) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 2. – Katowice 1997. S. 37-38

Śp. [ŚWIĘTEJ pamięci] ks. Karol Samiec // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 5/6, s. 18-20

TWÓJ Bóg (5 Mż 6,4) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 2. – Katowice 1997. S. 77-78

UBÓSTWO, które ubogaca (2 Kor 8,9) . – (Spotkanie ze Słowem Bożym) // Zwiastun. – 1997, nr 24, s. 2

[UROCZYSTOŚĆ 25-lecia poświęcenia kościoła-pomnika ku czci ks. bpa Franciszka Hodura oraz 35. rocznica święceń kapłańskich ks. Aleksandra Smętka (13 września 1997)]. – (Z Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej) // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 7/8, s. 23

[UROCZYSTOŚĆ z okazji 100-lecia zorganizowania przez ks. bpa Franciszka Hodura Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (6 września 1997 r.)]. – (Z Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej) // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 7/8, s. 23

WSPOMNIENIE i jutro : przemówienie wygłoszone podczas poświęcenia nowej siedziby Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie, dn. 16 XI 1997 // Ewangelik Pszczyński. – 1997, nr 9/10, s. 40

WZORY do naśladowania // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 2. – Katowice 1997. S. 121-122

ZWYCIĘSTWO w pokusie (2 Sm 12,13) // Głos życia : rozważania biblijne na niedziele i święta / red. Tadeusz Szurman. – cz. 2. – Katowice 1997. S. 99-100

1998

ADWENT. Boże Narodzenie // Ewangelik Pszczyński. - 1998, nr 7/8, s. 6

EKUMENICZNY patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I w Częstochowie : 13 października 1998 r. // Ewangelik Pszczyński . – 1998, nr 5/6, s. 16

EKUMENIZM  znakiem czasu (Mt 16,1-4) : kazanie wygłoszono w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan // Ewangelik Pszczyński. - 1998, nr 2, s. 24-26

KAZANIE z okazji 50-lecia powstania Światowej Rady Kościołów, wygłoszone w dniu 18 października w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach (1 J 17,21) // Ewangelik Pszczyński. - 1998, nr 5/6, s. 48-49

KIM jesteśmy? Czego nauczamy? Jaka jest nasza wiara? : Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce // Gazeta Ewangelicka. – 1998, nr 6, s. 6-8

MOJE świętych obcowanie : wypowiedź Ks. Jana Grossa dla katolickiego „Tygodnika Powszechnego”. – (Zapisane w prasie) // Gazeta Ewangelicka. – 1998, nr 1, s. 32

NOMINACJA w Kościele Polskokatolickim // Ewangelik Pszczyński. – 1998, nr 5/6, s.16

NOWY Śpiewnik // Gazeta Ewangelicka. – 1998, nr 1, s. 32

PASYJNY list otwarty do środków masowego przekazu w RP // Gazeta Ewangelicka. – 1998, nr 3, s. 38-39

PASYJNY list otwarty do środków masowego przekazu w Rzeczpospolitej. – (Dokumenty) // Zwiastun. – 1998, nr 6, s. 28-29

POWITANIE przewodniczącego Śląskiego oddziału PRE (Rz 8,14-27) // Ewangelik Pszczyński. – 1998, nr 2, s. 16

SAKRAMENT ołtarza sakramentem posilenia // Gazeta Ewangelicka. – 1998, nr 2, s. 8-9

SZEŚĆDZIESIĘCIO]- lecie ordynacji Ks. dr. Alfreda Jaguckiego // Gazeta Ewangelicka 1998. – nr 7, s. 16-17

Ś[WIĘTEJ pamięci] ks. proboszcz Karol Samiec . – (Wspominamy) // Kalendarz Ewangelicki. – 1998, s. 94-99

TRZECIA sesja X Synodu Kościoła : Warszawa,18-19 kwietnia 1998 r. // Ewangelik Pszczyński . – 1998, nr 3/4, s. 50

TYDZIEŃ Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej (Rz 8,14-27) // Ewangelik Pszczyński. – 1998, nr 2, s. 13-15

Z ŻYCIA Śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej : [kronika wydarzeń] // Ewangelik Pszczyński. – 1998, nr 5/6, s. 11

1999

CZWARTA Sesja X Synodu Kościoła : Bielsko-Biała, 22-23 listopada 1998 r. // Gazeta Ewangelicka. – 1999, nr 9, s. 39-41

GDY dziecko umiera // Gazeta Ewangelicka. – 1999, nr 19, s. 9

JESZCZE o konfirmacji / Ks. Malte Haupt ; tł. Ks. Jan Gross. – Gazeta Ewangelicka, 1999, nr 13, s. 13

KOLOROWE szaty księdza : czy czarna toga wyląduje w skrzyni z rupieciami / Gesine Wolfinger ; oprac. Ks. Jan Gross. – Gazeta Ewangelicka, 1999, nr 9, s. 42-44

KSIĄDZ Andrzej Czyż : 40 lat w służbie Kościoła // Gazeta Ewangelicka. – 1999, nr 19, s. 20

KSIĄDZ Jan Gogółka : 40 lat w służbie Kościoła // Gazeta Ewangelicka. – 1999, nr 19. – s. 21

KSIĄDZ Jan Melcer : 40 lat w służbie Kościoła // Gazeta Ewangelicka. – 1999, nr 19, s. 21

KSIĄDZ Stanisław Dorda : 40 lat w służbie Kościoła // Gazeta Ewangelicka. – 1999, nr 19, s. 20-21

2004

CHRZEST Święty i jego miejsce w nabożeństwie . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 8, s. 8-9

DIALOG Pana ze swoim ludem . – ( Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 1, s. 10-11

DRUGI wierzchołek luterańskiego nabożeństwa : sakrament ołtarza . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 7, s. 6-8

DZIEŃ Hadynowski w Wiśle. – (W kręgu kultury) // Zwiastun. – 2004, nr 18, s. 16.28

ISTOTA spowiedzi . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 6, s. 8-10

KAZANIE czyli wykład Słowa Bożego . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 5, s. 8-9

KSIĘGI liturgiczne do nabożeństwa. – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 19, s. 7-9

LITURGIA nabożeństwa . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. –  2004, nr 4, s. 8-10

NABOŻEŃSTWO a niedziela : o szacunek dla dnia Pańskiego . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 21, s. 6-7

NABOŻEŃSTWO a pieniądze : na jakie cele zbierane są ofiary i kolekty?. -(Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 18, s. 7-8

NABOŻEŃSTWO a ślub . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 12, s. 8-9

NABOŻEŃSTWO czytane i nabożeństwo domowe . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 11, s. 8-9

NABOŻEŃSTWO Słowa Bożego . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 10, s. 6-8

NABOŻEŃSTWO w adwencie. – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 23, s. 6-7

NABOŻEŃSTWO w roku kościelnym. – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 22, s. 6-7

OGŁOSZENIA parafialne i modlitwy przyczynne . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 9, s. 7-8

PIEŚNI i ich rola w nabożeństwie . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 3, s. 10-11

PIĘĆ słów zrozumiałych…” : obce słowa w liturgii i w śpiewniku ewangelickim . –

(Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 15/16, s. 7-8

150 [STOPIĘĆDZIESIĄTA] rocznica powstania drugiej parafii w Mikołowie. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 2004, nr 21, s. 24

STÓŁ Słowa Bożego . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 2, s. 8-9

WOBEC Chrystusowego Stołu : dlaczego ewangelicy nie mogą (nie powinni) brać udziału w rzymskokatolickiej Komunii Świętej. – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 17, s. 10-11

WSPOMOŻENIE nasze… : nabożeństwo w okresie Bożego narodzenia. – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 24, s. 12-13

WSZYSCY zbliżamy się do śmierci : nabożeństwo żałobne . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2004, nr 20, s. 10-12

ZA Olzą bez zmian . – (Ekumenia światowa) // Zwiastun. – 2004, nr 24, s. 23-24

2005

DWA jubileusze w Tychach. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 2005, nr 20, s. 23

JUBILEUSZ 25-lecia ordynacji. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 2005, nr 13/14, s. 28

KOŚCIÓŁ Ewangelicko-Augsburski w PR / oprac. Jan Szarek, Jan Gross // Oikoumene: Kościół, wiara współczesność. Mikołów 2005. S. 16-29

LITURGIA godzin : codzienna modlitwa liturgiczna Kościoła . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2005, nr 1, s. 8-10

MIEJSCE nabożeństwa . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2005, nr 3, s. 8-11

OBOJĘTNOŚĆ nie jest z Ducha Bożego : misja w moim życiu. – (Z moich doświadczeń) // Zwiastun. – 2005, nr 20, s.10-12

PARAFIA ewangelicka w Tychach : przedstawiamy parafie naszej diecezji // Ewangelik 2005, nr 3(11), s. 82-87

POKUTA i nadzieja (Łk 21,28) . – (Spotkanie ze Słowem Bożym) // Zwiastun. – 2005, nr 22, s. 5

PRZEMYŚLENIA o ewangelizacji // Ewangelik 2005, nr 1(9), s. 42-46

RÓŻNOBARWNY znak urzędu ewangelickie stroje liturgiczne . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2005, nr 7, s. 8-11

SŁOWO wstępne // Oikoumene: Kościół, wiara współczesność. Mikołów 2005, s. 3-4

SPOTKAĆ Zbawiciela (Łk 2,29-30) . – (Spotkanie ze Słowem Bożym) // Zwiastun. – 2005, nr 3, s. 4

SPRAWOZDANIE Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej od 1 stycznia 2004 r. do 31 stycznia 2005 // Oikoumene: Kościół, wiara współczesność. Mikołów 2005. S. 7-10

STÓŁ łaski i przebaczenia (Łk 15,1-2) . – (Spotkanie ze Słowem Bożym) // Zwiastun. – 2005, nr 20, s. 5

W KRZYŻU zbawienie (Łk 23,39-43) . – (Spotkanie ze Słowem Bożym) // Zwiastun. – 2005, nr 6, s. 4

W OBLICZU wielkości Boga : postawy i gesty w nabożeństwie . – (Nasze nabożeństwo) // Zwiastun. – 2005, nr 15/16, s. 8-10

2006

EWANGELICKIE śpiewniki kościelne po II wojnie światowej // Ewangelik 2006, nr 1(13), s. 80-82

SŁOWO Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej // Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) : chrzest, błogosławieństwo jednorocznego dziecka, konfirmacja, wstąpienie do Kościoła. – Cz. 2, T.1. – Dzięgielów 2006. – S. 7-8

RADOSNA odnowa (2 Kor 4,16-18) . – (Spotkanie ze Słowem Bożym) // Zwiastun. – 2006, nr 9, s.  4-5

ZNAKI miłości i zbawienia (Mt 12,38-42) . – (Spotkanie ze Słowem Bożym) // Zwiastun. – 2006, nr 5, s. 4-5

2007

Kościoły Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej // Oikoumene : Kościół, wiara, współczesność. Cieszyn 2007.  S. 8

LEITOURGIA lutherana adiaphora non est // Misja, muzyka, Mazury : księga pamiątkowa z okazji 60.rocznicy urodzin biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego / Red. Jerzy Below, Magdalena Legendź, Adrian Korczago. – Bielsko-Biała 2007. – S. 55-68

MARIOLOGIA luterańska w księgach wyznaniowych oraz życiu i nauce Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. // Teologia wiary : teologia ks. Marcina Lutra i Ksiąg wyznaniowych Kościoła Luterańskiego / Pod red. Manfreda Uglorza. – Bielsko-Biała 2007. – S. 137-148

Teologia i ambona 1997 nr 13, s. 10-22

Święta w Kościele Luterańskim – Post i Wielkanoc w „Luteranin”  nr 2/2007– informator luterańskiego Zboru Ewangelickiego A.W. przy kościele ap. Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie.

Matka Przełożona Danuta Wanda Gerke : w dziesięciolecie śmierci 1997-2007 // Oikoumene : Kościół, wiara, współczesność. Cieszyn 2007. S. 38-39

Rok 2007  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce obchodzi jako „Rok Pieśni i Liturgii Ewangelickiej” // Oikoumene : Kościół, wiara, współczesność. Cieszyn 2007. S. 40-41

SŁOWO Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej // Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) : poświęcenia. – Cz. 2, T.4. – Dzięgielów 2007. – S. 7-8

SŁOWO Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej // Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) : zawarcie małżeństwa. Jubileusz małżeński. – Cz. 2, T.2. – Dzięgielów 2007. – S. 7-8

SŁOWO wstępne // Oikoumene : Kościół, wiara, współczesność. Cieszyn 2007. S. 3

Sprawozdanie przewodniczącego z działalności ekumenicznej Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej // Oikoumene : Kościół, wiara, współczesność. Cieszyn 2007. S. 31-35

ZMARŁ Gustaw Malina. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 2007, nr 3, s. 21

Choralnik cz. 2 – liturgia (współautor) Wydawnictwo „Augustana” Bielsko – Biała 2007.

Kształtowanie się współczesnej liturgii luterańskiej w Polsce w: Przegląd Ewangelicki  1-2 wiosna – lato 2007 r.  Wydawnictwo „Augustana” Bielsko-Biała, s.13-25

2008

Z jakich śpiewników śpiewali polscy luteranie w ostatnich wiekach? W Informator Parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie nr 3/2008 cz. I s.17-20

Z jakich śpiewników śpiewali polscy luteranie w ostatnich wiekach? W Informator Parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie nr 4/2008 cz. II s.16-20

Z jakich śpiewników śpiewali polscy luteranie w ostatnich wiekach? W Informator Parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie nr 5/2008 cz. III s.21-24

EUCHARYSTIA w luteranizmie i w innych Kościołach Protestanckich w „Luteranin” nr 4/2008- informator luterańskiego Zboru Ewangelicko A.W. przy kościele ap. Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie, s. 2-4.

Jakby umierający, a oto żyjemy!” (2 Kor 6,9) Refleksje związane z poświęceniem Parafialnego Centrum Luterańskiego w Koszalinie dnia 17 maja 2008 r. w: „Luteranin” nr 5-5-6/2008- informator luterańskiego Zboru Ewangelicko A.W. przy kościele ap. Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie, s. 6-7.

EUCHARYSTIA w luteranizmie // Posłaniec – miesięcznik katolicki (SJ) Kraków czerwiec 2008, s.20-21.

2012

Ks. Jan Gross: „Pochodzenie sukcesji apostolskiej polskich biskupów luterańskich.” Wydawnictwo”Warto” Dzięgielów, Druk: „Augustana” Bielsko-Biała, s. 262

Leksykon Ekumenistów: Zeszyt specjalny w Studia i Dokumenty Ekumeniczne, Wydawnictwo „Fundacja Ekumeniczna „TOLERANCJA”, Warszawa 2012, s 71: GROSS JAN. Rok XXVIII: 2012 Nr 1-2 (70-71)

II. Wywiady udzielone przez ks. Jana Grossa dla różnych pism

DUCHOWA pycha zagraża wszystkim ludziom, a do niczego nie prowadzi : rozmowa z ks. Janem Grossem / Jan Szturc. – Ewangelik 2003, nr 4, s. 79-84

KOMU ta kanonizacja ma służyć? : wywiad z przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. radcą Janem Grossem / [rozm. Jan Badura]. – (Rozmowa) // Zwiastun. – 1995, nr 7, s. 11-12

Przedruk: „Ewangelik Pszczyński”

KOMU ta kanonizacja ma służyć? : wywiad z przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej księdzem radcą Janem Grossem / [rozm. przepr. Jan Badura] // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 2, s. 19-20

KONIECZNOŚĆ reformacji : wywiad w katolickim radiu diecezjalnym „Puls” w Gliwicach // Ewangelik Pszczyński. – 1994, nr 7/8, s. 20-21

MODLIĆ się, wiedząc co mamy wspólnego : wywiad z przewodniczącym śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Janem Grossem / rozm. Jerzy Bellow. – (Rozmowa „Zwiastuna”) // Zwiastun. – 1994, nr 3, s. 18-19

Rozmowa dotyczyła Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

MUZYKA w Kościele : rozmowa z ks. Janem Grossem, gospodarzem zjazdu [chórów] w Tychach, a zarazem przewodniczącym synodalnej komisji ds. liturgii i muzyki kościelnej / rozm. MN. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 1997, nr 9, s. 20-21

NIGDY nie byłem sam : ks, Jan Gross pożegnał się z parafią / Jerzy Below. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 2004, nr 3, s. 22.28

Zawiera notkę biograficzną ks. Jana Grossa

30 [TRZYDZIESTOPIĘCIOLECIE] ordynacji : [rozm. z ks. radcą Janem Grossem] / rozm. przepr. Bogusław Bromboszcz // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 7/8, s. 5-6

Przedruk za: „Gazeta Mikołowska”, 1995, nr 10

WYWIAD z duszpasterzem parafii w Tychach // Luteranin : Informator parafialny. – 1999, nr 11, s. 5-10

III. Bibliografia podmiotowa Ks. Jana Grossa

CURRICULUM vitae // Ewangelik Pszczyński. – 1995, nr 7/8, s. 7

Biogram ks. Jana Grossa. Przedruk za: „Gazeta Mikołowska” 1995, nr 10

KSIĄDZ Jan Gross : w 65 rocznicę urodzin / Grzegorz Polak. – Studia i Dokumenty Ekumeniczne. – 2003, nr 2(53), s. 172-176

OWOCNE życie / Jan Badura // Oikoumene : Kościół, wiara, współczesność. Mikołów 2003. S. 7-8

PROBOSZCZ „Mikołowianinem Roku 2003”. – (W naszym Kościele) // Zwiastun. – 2004, nr 5, s. 20.27

Mikołów, 21 lutego 2004 r., wyróżnienie dla ks. Jana Grossa za wkład w dzieło ekumenizmu na Górnym Śląsku oraz 25-lecie promowania miasta Mikołowa

WAKACJE ewangelickich VIP-ów. – (Zbliżenia) // Zwiastun. – 1998, nr 15, s. 10-17

Plany urlopowe ks. bp Jana Szarka, ks. Włodzimierza Nasta, ks. bpa Pawła Anweilera, ks. bpa Ryszarda Bogusza, ks. bpa Michała Warczyńskiego, ks. Jana Grossa, Karola Cieślara, Urszuli Bujnickiej

Opracowała: mgr Jadwiga Anna Badura