This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
RSS
 

Przygotowanie do nabożeństwa

LITURGIA  EUCHARYSTYCZNA [SAKRAMENTU OŁTARZA - WIECZERZY PAŃSKIEJ]

  90. Liturgia Sakramentu Ołtarza – Wieczerzy Pańskiej może rozpocząć się od pieśni chóru, pieśni komunijnej lub od pieśni o Jezusie Chrystusie. Można też zaśpiewać pieśń „Pan Bóg jest obecny” [SE 307] lub „Serce czyste stwórz mi, Panie” [SE 755].

  91. W czasie śpiewu ksiądz modli się cicho:

  Panie i Zbawicielu nasz, Jezu Chryste, przyjmij w łasce Swojej wielkiej moją służbę przy Twoim ołtarzu i spraw, abym jako wierny szafarz Twoich tajemnic godnie sprawował Sakrament Ciała i Krwi Twojej Tobie na chwałę, a uczestnikom tej świętej Wieczerzy ku zbawieniu wiecznemu. Amen.

  albo

  Panie, Jezu Chryste, dopomóż mi godnie sprawować Twój święty Sakrament. Spraw, aby ciało i krew Twoja stały się prawdziwym pokarmem i napojem dla tych, którzy teraz będą uczestnikami tego Stołu; który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  92. Ksiądz rozkłada na środku ołtarza korporał (kwadratowy mały obrus), na nim stawia  kielich z winem gronowym  nakryty pateną z opłatkami. Obok stawia dzban z winem oraz cyborium (puszkę) z opłatkami.

  93. Gdy ksiądz nakłada z cyborium na patenę chleb (opłatki komunijne), może cicho się modlić:

  Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Spraw, aby stał się dla nas chlebem życia.

  94.  Gdy ksiądz nalewa wino z dzbana do kielicha, może cicho się modlić:

  Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Spraw, aby stało się dla nas napojem duchowym.

  Cranach: Słowo Boże i Sakramenty w czasach reformacji

  95. Po skończonej pieśni, zbór powstaje, a ksiądz rozkładając ręce do wysokości oczu, jak do błogosławieństwa, pozdrawia zbór:

  Prefacja

  Forma A

  (Melodie starokościelne używane przez światowy luteranizm)

  Ksiądz: Pan niech będzie z wami!

  Zbór: I z duchem twoim!

  Ksiądz: Wznieście swe serca!

  Zbór: Wznosimy je do Pana!

  Ksiądz: Dziękujmy Panu, Bogu naszemu.

  Zbór: Słuszną to i sprawiedliwą jest rzeczą.

  Modlitwa prefacyjna
  (na zwykłe niedziele)

  96. Ksiądz zwraca się do ołtarza (może podnieść ku górze ręce) i modli się następującymi słowami starokościelnej modlitwy prefacyjnej:

  Ksiądz:

  Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wysławiali,  Panie, Ojcze niebiański, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez śmierć swoją i zmartwychwstanie zostaliśmy uwolnieni    z jarzma grzechu i śmierci, i wezwani do chwały. * Jesteśmy           bowiem rodem wybranym, królestwem kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, * abyśmy rozgłaszali wszechmoc Twoją, Boże, * który nas powołałeś z ciemności * do Swojej      cudownej światłości. *

  Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios, * głosimy Twoją chwałę,* razem z nimi śpiewając:

  (Starokościelna melodia uroczysta)

  Forma B

  (Melodia według Agendy warszawskiej z 1889 r)

  Ksiądz: Pan niech będzie z wami!

  Zbór: I z duchem twoim!

  Ksiądz: Wznieście swe serca!

  Zbór: Wznosimy je do Pana!

  Ksiądz: Dziękujmy Panu, Bogu naszemu.

  Zbór: Słuszną to i sprawiedliwą jest rzeczą.

  Modlitwa prefacyjna
  (na zwykłe niedziele)

  97. Ksiądz zwraca się w kierunku ołtarza (może podnieść ku górze ręce) i modli się następującymi słowami starokościelnej modlitwy prefacyjnej:

  Ksiądz:

  Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy Tobie, święty Panie, wszechmogący Ojcze, wiekuisty Boże, * zawsze i na każdym miejscu dziękowali * przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, * dla którego jesteś nam łaskawy * odpuszczasz grzechy i udzielasz zbawienia wiecznego. * Dlatego i my wespół z Aniołami i zastępami niebiańskimi * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Sanctus                                                                                      [ŚE 359 i 960 str. 1324]

  Zbór: Święty, Święty, Święty jest Bóg Pan Zastępów.
  Pełne są niebo i ziemia chwały Jego.
  Hosanna, hosanna na wysokościach!
  Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim.
  Hosanna, hosanna na wysokościach!

  albo krótsza forma [ŚE 960 - str. 1325]

  Zbór: Święty, Święty, Święty jest nasz Pan, a niebo i ziemia, a niebo i ziemia są pełne chwały Jego.

  albo [ŚE 369,3]

  Zbór:

  Święty jest niebiański Wódz,
  Pan Zastępów święty, święty,

  Moce wrogie  może zmóc;

  Chwałą Jego świat przejęty.

  Niebo, ziemia, morze brzmi
  Głośną pieśnią Jego czci.

  CZĘŚCI ZMIENNE

  LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ

  PREFACJE

  Prefacje śpiewane:

  W czasie Adwentu

  I

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał w Jego przyjściu światło wielkie * i wypełnił wśród narodów to, co zapowiadali wszyscy święci prorocy. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  II

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam grzesznym otworzył drogę do zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku Swej chwały, * aby udzielić nam obiecanych darów, * których czuwając oczekujemy z ufnością. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  III

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. *  Jego przyjście przepowiadali wszyscy prorocy, * Maria, oczekiwała z wielką miłością. * Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście * i ogłosił Jego obecność wśród ludu. * On pozwala nam z radością przygotowywać się na pamiątkę Jego narodzin * aby gdy przyjdzie po raz drugi * znalazł nas czuwających na modlitwie. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W okresie Bożego Narodzenia

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa odwiecznego, * które ukryte przez wieki, (dzisiaj) ciałem się stało, * aby oczom naszej duszy zajaśniało nowe światło Twojej chwały. * Widomie w ciele oglądamy Boga, który nas do umiłowania rzeczy niewidzialnych pobudza. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W Święto Epifanii i czasie poepifaninym

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty bowiem objawiłeś w naszym śmiertelnym ciele Swojego Jednorodzonego Syna, * a przez to obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W Święto Chrztu Pańskiego

  (1. Niedziela po Epifanii)

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty bowiem przez cudowne znaki nad wodami Jordanu objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, abyśmy uwierzyli, że Twoje odwieczne Słowo zamieszkało wśród nas. *  Duch Święty zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Syn, został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W  3. Niedzielę po Epifanii – Wiara Samarytanki

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On prosząc Samarytankę o podanie wody * już ją obdarzył łaską wiary, * i tak gorąco pragnął jej życia z wiary, * że rozpalił w niej ogień Bożej miłości. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W Ostatnią Niedzielę po Epifanii oraz

  w Święto Przemienienia Pańskiego (6 VIII)

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci * na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa * i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza * upewnił nas, że przez cierpienie * dojść możemy do chwały zmartwychwstania. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W Czasie Pasyjnym

  Prefacja na 1. Niedzielę Pasyjną –

  Kuszenie Chrystusa

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Od Środy Popielcowej

  do 4. Niedzieli Postu (Laetare):

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem wziął na siebie grzechy nasze, * abyśmy umarli grzechowi i żyli dla sprawiedliwości. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W 5. Niedzielę Postu (Judica)

  oraz Wielki Piątek:

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego bowiem dokonałeś zbawienia rodu ludzkiego na krzyżu, * aby, jak śmierć przez nieposłuszeństwo Adama na drzewie wzięła początek, * przez posłuszeństwo Twego Syna na drzewie przekleństwa życie znowu powstało. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W Niedzielę Palmową –

  Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników * i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, * aby odpokutować grzechy świata. * Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, * a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W Wielki Czwartek

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On, bowiem jest dla nas Chlebem Żywota, * który dziś ustanowił dla nas tę świętą Wieczerzę, * jako pieczęć nowego i wiecznego Przymierza. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Prefacja Wielkopostna – Odnowienie przez pokutę

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od tego co je zanieczyszcza * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  1. Prefacja o Męce Pańskiej – Potęga Krzyża

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały. * Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który może odtąd wysławiać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  2. Prefacja o Męce Pańskiej – Zwycięstwo Męki

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Zbliżają się dni Jego zbawczej męki * i chwalebnego Zmartwychwstania, * dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem * i wspominamy tajemnicę naszego Odkupienia. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Wielkanoc i czas wielkanocny

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy Ciebie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawsze i na każdym miejscu, (szczególnie zaś w tym dniu uroczystym) chwalili i wielbili przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem ofiarowany jest nasz Baranek wielkanocny, który zgładził grzechy świata, * naszą śmierć przez swoją śmierć zniszczył, a przez zmartwychwstanie swoje życie nam pozyskał. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  3. Niedziela po Wielkanocy (Jubilate) –

  Dzieło stworzenia

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. * Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Wniebowstąpienie Pańskie

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On to bowiem po Swoim zmartwychwstaniu cieleśnie ukazywał się wszystkim Swoim uczniom * i na ich  oczach wzniósł się do  nieba, aby nam dać udział w Swojej boskiej istocie. * Dlatego radują się wszystkie ludy całej ziemi, * a wraz z nimi wszyscy Aniołowie i Archaniołowie, * moce niebiańskie i zastępy wojsk niebiańskich. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

  Zesłanie Ducha Świętego

  I

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem przez Ciebie został wywyższony ponad wszelkie niebiosa * i siedząc po prawicy Twojej  wylał (dzisiaj) przyobiecanego Ducha Świętego na obdarzone łaską dzieci Twoje. * A przez świadectwo tegoż Ducha Świętego zgromadził ze wszystkich narodów i języków jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Dlatego cały świat jest pełen radości i różnymi językami Ciebie wysławia. * Także chóry Aniołów i zastępy niebios Ciebie uwielbiają. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

  II

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy * zesłał na dzieci Twoje obiecanego Ducha Świętego. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Święto Trójcy Świętej

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy zawsze i wszędzie  Tobie składali dziękczynienie, *  Panie,  Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty bowiem z Jednorodzonym Synem Swoim  i z Duchem Świętym * jesteś jednym Bogiem i jednym  Panem; * nie przez jedność Osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. * Albowiem cokolwiek dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, * to samo bez żadnej różnicy wierzymy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. * Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, wielbimy odrębność Osób, * jedność w istocie i równość w majestacie. * Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, * Cherubini i Serafini, * którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając:

  Prefacja o powołaniu

  (5. Niedziela po Trójcy Świętej, Ordynacja)

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On powołał Apostołów, aby głosili radosną nowinę o łasce i zbawieniu. * Także i teraz powołuje sługi Słowa, aby wśród Jego ludu głosili niesfałszowaną Ewangelię * i poprzez swoją służbę składali świadectwo Twojej wielkości * oraz wiernie pasterzowali Twojemu ludowi. * Także i my, pełni wdzięczności, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  8. Niedziela po Trójcy Świętej –

  Oświecenie ludzi przez Chrystusa

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On jest światłością, która na świat przyszła, * aby każdy, kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemności, * lecz miał światło życia. * Przez sakrament chrztu świętego uwalnia nas od ciemności grzechu, * abyśmy byli dziećmi światłości. * Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * śpiewając razem z nimi pieśń chwały:

  16. Niedziela po Trójcy Świętej –

  Wskrzeszenie Łazarza

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On jako prawdziwy człowiek * opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, * a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go z grobu. * On ukazuje miłosierdzie wszystkim ludziom * i przez święte sakramenty * prowadzi nas do nowego życia. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  W trzy ostatnie Niedziele Roku Kościelnego

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego bowiem my, którzy podlegli jesteśmy śmierci, mamy nadzieję wiecznego życia w dniu Sądu Ostatecznego, * kiedy zbudzi wszystkich, którzy w Niego wierzą. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  1. Prefacja na Niedziele Zwykłe –

  Tajemnica zbawienia

  Następujące prefacje śpiewa się w niedziele, święta stałe i Wspomnienia Kościoła nie mające własnej prefacji.

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, * narodził się z Marii Panny, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od śmierci wiecznej, * a z martwych wstając, dał nam wiekuiste życie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  2. Prefacja na Niedziele Zwykłe –

  Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. * Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, * gdy nam zesłałeś swojego Syna, * aby stał się człowiekiem * i wybawił nas od zguby wiecznej. * W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * stało się narzędziem zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

  3. Prefacja na Niedziele Zwykłe –

  Zadatek wieczystej Paschy

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  4. Prefacja na Niedziele Zwykłe –

  Zbawienie przez posłuszeństwo Chrystusa

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * W swoim miło-sierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. * On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  5. Prefacja na Niedziele Zwykłe –

  Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wysławiali, * Panie, Ojcze niebiański, wszechmogący i miłosierny Boże. * Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej * stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nie-skończonej mądrości. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  6. Prefacja na Niedziele Zwykłe –

  Odnowa świata przez Chrystusa

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * W Nim chciałeś wszystko odnowić, * abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, * które On w pełni posiada. * On będąc prawdziwym Bogiem, * uniżył samego siebie, * i przez krew przelaną na krzyżu * przyniósł pokój całemu światu. * Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie * i stał się Zbawicielem dla wszystkich, którzy Go miłują. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  7. Prefacja na Niedziele Zwykłe –

  Zbawienie przez Chrystusa

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. * Ty z miłości stworzyłeś człowieka, * a gdy zasłużył na potępienie, * odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

  8. Prefacja na Niedziele Zwykłe –

  Bóg Stwórca i Odkupiciel człowieka

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka * i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. * Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, i wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni. * My także razem z wszystkimi Aniołami * i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  9. Prefacja na Niedziele Zwykłe –

  Proklamacja misterium Chrystusa

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie, * i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. * Dlatego też, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  O Sakramencie Ołtarza

  (także w 7. Niedzielę po Trójcy Świętej)

  I

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża, * dlatego spożywając z Apostołami Ostatnią Wieczerzę * oddał się jako Baranek bez skazy na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. * W tym Sakramencie posilasz i uświęcasz swoich wiernych, * aby ludzi mieszkających na całej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. * Przystępujemy do Twojego Stołu, * prosimy abyśmy przeniknięci zostali Twoją łaską * i stawali się podobni do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru. * Dlatego też, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  II

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On sam jako nasz prawdziwy i wieczny Arcykapłan, * ustanawiając Sakrament Wieczerzy Świętej, * oddał się Tobie w zbawczej Ofierze krzyża * Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, * a Krew za nas wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy. * Dlatego, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Świętego Jana Chrzciciela (24 VI)

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego Jan Chrzciciel obwieścił jako prawdziwego Baranka Bożego, *  który gładzi grzechy świata. *  Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują z Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

  Dni Apostołów, Ordynacja Prezbiterów i Diakonów, Konsekracja Biskupia, Instalacja oraz Pamiątka Reformacji

  I

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On, bowiem jako wieczny Pasterz zbudował Kościół Swój na fundamencie Apostołów i Proroków, * i otacza nieustanną opieką przez służbę Pasterzy i  Nauczycieli, * abyśmy zachowani zostali w społeczności świętych tak na ziemi jak i w niebie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  II

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie Apostołów, * aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości * i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  III

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy Tobie święty Panie, wszechmogący Ojcze, wiekuisty Boże, * zawsze i na każdym miejscu dziękowali * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Cię pokornie, abyś Pasterzu wieczny owczarni Swej nie opuszczał, * ale ją zachowywał na gruncie Apostołów i Proroków, * i pasł ją przez służbę ustanowionych przez Ciebie Nauczycieli i Pasterzy, * abyśmy zachowani zostali w społeczności świętych tak na ziemi jak i w niebie. * Dlatego wespół z Aniołami, Archaniołami i wszystkimi zastępami niebios * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  IV

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem zbudował Kościół Swój przez służbę Twoich Apostołów i Proroków, * oraz Męczenników i Ewangelistów, * a także tych wszystkich, którzy świadectwem swego życia w tym świecie  wysławiali Jego imię. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Święta Marii Panny (2 II, 25 III, 2 VII)

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego bowiem jako Zbawiciela dałeś światu przez Marię Dziewicę. * Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła Jednorodzonego Syna Twojego * i wydała światu przedwieczną światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Święto Archanioła Michała

  i wszystkich Aniołów (29 IX)

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty bowiem wysyłasz Swoje zastępy niebiańskie, * aby walczyły z mocami ciemności * i strzeżesz łaskawie Swój Kościół przez służbę Swoich świętych Aniołów. * Dlatego ze wszystkimi Cherubinami i Serafinami * z mocami i panowaniami, oraz ze wszystkimi wojskami niebiańskimi * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Poświęcenie kościoła

  lub pamiątka poświęcenia kościoła –

  Kościół świątynią Boga

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty pozwoliłeś zbudować ten dom widzialny, * w którym otaczasz opieką lud swój  pielgrzymujący do Ciebie * i dajesz mu znak i łaskę jedności z Tobą. * W tym świętym miejscu sam wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi jesteśmy, * i sprawiasz, że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne Ciało Chrystusa, * aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebiańskim Jeruzalem. * Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni, * wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  O jedności chrześcijan

  (o jedności Kościoła)

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego bowiem doprowadziłeś nas do poznania Twojej prawdy, * abyśmy złączeni węzłem jednej wiary i chrztu świętego, * stali się członkami Jego Ciała. * Przez Niego udzieliłeś wszystkim wierzącym Twojego Ducha Świętego, * który działając przez rozmaite dary jest sprawcą jedności. * Duch Święty zamieszkuje w Twoich przybranych dzieciach, * napełnia cały Kościół i nim kieruje. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Podczas Chrztu Świętego i Konfirmacji

  I

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem w Chrzcie Świętym powołałeś nas z ciemności do cudownej Twojej światłości. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

  II

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem w Chrzcie Świętym dajesz nam udział w Swojej śmierci i w Swoim zmartwychwstaniu, * ofiarując nam odpuszczenie grzechów, życie i zbawienie. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

  III

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem w Chrzcie Świętym zawarłeś Przymierze z nami, * w którym obdarzasz nas Swoją miłością. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

  Podczas ślubu

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *  abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie i wysławiali Twoją wielką miłość. * Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * Ty z miłości zwarłeś ze swoim ludem nowe przymierze, * aby odkupiony przez śmierć i zmartwychwstanie Twego Syna, * otrzymał w Nim uczestnictwo w Boskiej naturze i stał się  współdziedzicem Jego chwały w niebie, * Miłość małżeńską uczyniłeś znakiem tego przymierza. * i wprowadzasz nas w plany Twojej zbawczej miłości. * Dlatego złączeni  w Twoim Kościele ze wszystkimi aniołami i świętymi, * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  Podczas pogrzebu

  I

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania * i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, * znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. * Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, * i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, * znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  II

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną  jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego bowiem posłałeś światu ku zbawieniu. * Przez Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie została zniweczona śmierć nasza. * W Nim też mamy nadzieję zmartwychwstania do życia wiecznego. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  III

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego, który jest  początkiem i końcem wiary, * mamy ufność na dzień sądny *  i nadzieję pełni chwały. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  IV

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego ci, których ogarnia nieunikniona konieczność  śmierci, * mają obietnicę życia wiecznego w dzień sądu, * gdy wierzących zbudzi do nowego życia. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  V

  Z

  aprawdę godną i słuszną sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą * abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże * zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. *  On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej * i sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

  VI

  Z

  aprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszech-mogący i miłosierny Boże. * Przez grzech śmierć weszła na świat i wszyscy jej podlegamy, * ale Twoja ojcowska miłość sprawiła, że Chrystus nas odkupił odnosząc zwycięstwo nad śmiercią * i powołuje nas do nowego życia. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając:

  Prefacje recytowane:

  1. – Stwórca i stworzenie

  Z

  aprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze święty, * albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, * Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki * mieszkając w niedostępnej światłości. * Tylko Ty, Boże, jesteś dobry * i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, * aby napełnić swoje stworzenia dobrami * i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. * Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy Aniołów, * którzy służą Tobie dniem i nocą, * a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza * nieustannie cześć Tobie oddają. * Łącząc się z nimi, * razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem * i wielbi Cię przez nasze usta, o z radością wysławiamy Twoje imię, wołając:

  2. – Bóg kieruje swoim Kościołem

  Z

  aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Ojcze święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, * ale pośród nas żyjesz i działasz. * Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, * a dziś przenikasz swój Kościół, pielgrzymujący na świecie, * światłem i mocą swojego Ducha. * Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, * prowadzisz nas na drogach czasu * ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, * zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały:

  3. – Jezus naszą drogą

  Z

  aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Boże wielki i miłosierny, * który świat stworzyłeś i strzeżesz go z nieskończoną miłością. Ty, jak Ojciec, czuwasz nad wszelkim stworzeniem * i gromadzisz w jedną rodzinę ludzi stworzonych dla chwały Twojego Imienia, * odkupionych przez Krzyż twojego Syna * naznaczonych Znamieniem Ducha Świętego. * Chrystus Twoje żywe Słowo, * jest Drogą, która prowadzi nas do Ciebie, * Prawdą, która nas wyzwala, * Życiem, które napełnia nas radością. Przez Niego wznosimy ku Tobie hymn dziękczynienia za wszelkie dary Twojej dobroci * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * głosimy Twoją chwałę wołając:

  4. – Chrystus wzorem miłości

  Z

  aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie: * Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, * naszego Brata i Odkupiciela. * W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich * wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. * Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. * On życiem i słowem ogłosił światu, * że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. * Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy hymn Twojej chwały wołając:

  5. – Kościół na drodze ku jedności

  Z

  aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie * i zanosili do Ciebie, Panie, dobry Ojcze, * radosny hymn uwielbienia. *  Przez swojego Syna, który jest blaskiem wiecznej chwały * i który dla nas stał się człowiekiem, * zgromadziłeś wszystkie narody w jedności Kościoła. * Mocą swojego Ducha zbierasz nadal w jedną rodzinę ludy ziemi * i dajesz wszystkim ludziom błogosławioną nadzieję swojego Królestwa. * Przeto Kościół jaśnieje jako znak Twojej wierności wobec zapowiedzianego przymierza * wypełnionego w naszym Panu Jezusie Chrystusie. * Za tę tajemnicę zbawienia * wychwalają Cię niebiosa i wysławia ziemia, * a Kościół jednogłośnie śpiewa Twoją chwałę:

  6. – Pojednanie jako powrót do Ojca

  Prefacje o pojednaniu (6 i 7) odmawia się w nabożeństwach szczególnie ukazujących tajemnicę pojednania: okres pasyjny, Dzień Pokuty oraz dni mówiące o jedności i pojednaniu.

  Z

  aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Ojcze święty, Boże nieskończonej dobroci. * Ty nieustannie wzywasz grzeszników do odnowy w Twoim Duchu * i najpełniej objawiasz swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. * Wiele razy ludzie łamali Twoje przymierze, a Ty zamiast ich opuścić, zawarłeś z nimi nowe przymierze * przez Jezusa, Twojego Syna i naszego Odkupiciela: * przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać. * Nam także dajesz czas pojednania i pokoju, * abyśmy polecając się jedynie Twojemu miłosierdziu * odnaleźli drogę powrotu do Ciebie, * otwierając się na działanie Ducha Świętego * nowym życiem żyli w Chrystusie, * wychwalali nieprzerwanie Twoje imię i służyli braciom. * Wdzięczni za tajemnicę Twojej dobroci, * pełni podziwu i radości z odnalezionego zbawienia, * jednoczymy się z niezliczonymi chórami Aniołów i Świętych, * aby śpiewać Twoją chwałę:

  7. – Pojednanie z Bogiem

  fundamentem ludzkiej zgody

  Z

  aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie * i Ciebie wysławiali, Boże wszechmogący i wieczny, * za przedziwne dzieło odkupienia * w Chrystusie, naszym Zbawicielu. * Poznajemy Twoją miłość ojcowską, * gdy kruszysz twarde ludzkie serca, * i w świecie rozdartym przez walki i niezgodę * czynisz człowieka gotowym do pojednania. * Ty mocą Ducha działasz w głębiach serca, * aby nieprzyjaciele szukali zgody, * w przeciwnicy podali sobie rękę * i ludy doszły do jedności. * Twój dar, Ojcze, sprawia, * że szczere szukanie pokoju gasi spory, * miłość zwycięża nienawiść, * a pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie. * I my zjednoczeni z Aniołami śpiewającymi Twą chwałę, * zanosimy z radością hymn dziękczynienia i uwielbienia:

  * * *


  MODLITWY

  EUCHARYSTYCZNE

  2.

  Z

  aprawdę, święty jesteś, wieczny  Boże, źródło wszelkiej świętości. Poświęć przeto mocą Ducha Swego Świętego zarówno te dary, jak i nasze serca. Obdarz nas żywą wiarą, abyśmy uwierzyli, że w tych oto darach Twoich jest obecnie Ciało i Krew Twojego Syna umiłowanego Jezusa Chrystusa wydane za nas na śmierć krzyżową. Wysłuchaj nas, Ojcze, gdy z całym Twoim Kościołem świętym wszystkich czasów prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

  3.

  B

  oże Ojcze, który dałeś nam Jezusa Chrystusa i chcesz, abyśmy z Nim cierpieli i umarli, i z Nim do chwały wzniesieni zostali – oto my, z prochu ziemi wzięci i grzechowi podlegli, przynosimy dary Twoje, chleb i wino, i prosimy Cię, poświęć je i poświęć serca nasze. Spraw, abyśmy prawdziwie ukorzyli się, w tych oto darach Twoich, ciało i krew Syna Twego, Baranka niewinnego spożyli, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem zespolili się i wstali do nowego życia. Na przyjście Syna Twojego czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

  4.

  M

  iłosierny Boże, nie ważymy się przystąpić do świętego Stołu Syna Twego z naszą ludzką sprawiedliwością, lecz tylko w ufności na Twoje obfite i wielkie zmiłowanie. Nie jesteśmy godni spożywania nawet okruchów z tego stołu, ale Ty, Panie okazujesz nam tak wielkie miłosierdzie, że choć tego nie jesteśmy godni, możemy być gośćmi u stołu Syna Twojego i uczestnikami w Jego Wieczerzy. Zdarz przeto, najłaskawszy Ojcze, abyśmy przyjęli Ciało i Krew Syna Twego, Jezusa Chrystusa, w wierze, że nasze grzeszne ciała zostaną oczyszczone Jego Ciałem, a grzeszne nasze dusze zostaną obmyte od wszelkiego grzechu Jego najdroższą Krwią. Spraw, abyśmy zostali z Nim ściśle złączeni i aby on zamieszkał w nas, a my w Nim. Na Niego bowiem czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

  5.

  W

  ysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zmiłowałeś się nad całym rodzajem ludzkim i zesłałeś nam w naszym ciele Syna Swego Jednorodzonego. Dziękujemy Ci za zbawienie, które zgotowałeś nam w ofierze Jego ciała i Jego krwi. Przeto zgromadzeni tu na tym świętym miejscu, w Jego imieniu i na Jego pamiątkę, prosimy Cię, Panie, ześlij nam Ducha Swego Świętego, poświęć i odnów nas na ciele i na duszy i spraw abyśmy ku zbawieniu naszej duszy przyjęli w tym chlebie i winie Ciało i Krew Syna Twego. Wysłuchaj nas, gdy wypełniamy Jego święty Testament, który nam pozostawił i sprawować rozkazał aż do powtórnego przyjścia Swego. Na to Jego powtórne przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

  6.

  B

  oże, Ojcze, z dziękczynieniem wspominamy Syna Twego Jezusa Chrystusa, przez którego jesteśmy uczestnikami nowego życia. Dziękujemy Ci, że przez Niego zgromadziłeś nas w Swoim Kościele i teraz zaprosiłeś do tego Stołu łaski i przebaczenia. Niechaj Duch Twój Święty pobłogosławi nam tę świętą ucztę. Wraz ze wszystkimi wierzącymi, którzy każdego dnia żyją z Twej łaski, miłości i przebaczenia, i którzy jak my są uczestnikami Ciała i Krwi Syna Twojego, prosimy Cię, przygotuj nas także godnie na dzień objawienia się w pełni chwały Twego Królestwa. Na ten dzień już dziś z utęsknieniem oczekujemy i wraz z chrześcijanami pierwszych wieków prosimy: Maranatha – Przyjdź rychło, Panie!

  7.

  P

  anie, święty Boże i pełen majestatu Stwórco! Przynosimy dary Twoje, owoc pracy rąk naszych – chleb i wino, aby obchodzić Wieczerzę Twego Syna. Wysławiamy Cię przeto za wszystkie cuda, które po dzień dzisiejszy dokonują się na świecie. Dziękujemy Ci też za cudowną tajemnicę Twojej miłości objawioną w Jezusie Chrystusie. Prosimy cię, weź nas na nowo w Swoje posiadanie i spraw mocą Twego Ducha Świętego, abyśmy przez całe Swoje życie tak Ciebie uwielbiali, jak Cię uwielbiał Twój Syn, gdy był na ziemi. On to oddał Swoje święte życie na ofiarę za grzechy nasze. Dlatego też w Jego ręce dałeś, Ojcze wszelką moc na niebie i na ziemi. Prosimy Cię, daj nam Ducha Swojego Świętego, abyśmy przez te święte dary zyskali to życie, które Syn Twój umiłowany wywalczył dla nas na krzyżu Golgoty. Zjednocz także w społeczności wiary, nadziei i miłości wszystkich, którzy przez Chrzest święty i wiarę do Ciebie należą. Zmiłuj się także nad całym swoim Kościołem świętym i obdarz go darem jedności w społeczności Wieczerzy Świętej. Święty Boże, jako Twoje umiłowane dzieci, oczekujemy na Twój wielki dzień, gdy Ciebie oglądać będziemy twarzą w twarz, a wraz z Tobą także i tych, którzy nas już uprzedzili do wieczności ze znamieniem wiary. Oczekujemy na ten wielki dzień przyjścia Syna Twego w mocy i chwale błagając wraz z całym Kościołem: Przyjdź rychło, Panie!

  8.

  Ś

  więty Boże, dobrotliwy Panie, który wypełniasz swoją chwałą niebo i ziemię, Ty zesłałeś nam w wielkim swoim miłosierdziu Jednorodzonego Syna Swego, najwyższego i wiecznego Kapłana, który złożył siebie samego za wszystkich ludzi jako jednorazową i wystarczającą ofiarę, przez którą możemy być zbawieni. Przez Niego pouczyłeś nas, jak mamy obchodzić tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania, aż do czasu Jego powtórnego przyjścia, na które z radością oczekujemy i pokornie prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

  9.

  B

  ądź pochwalony, Panie nieba i ziemi, że zmiłowałeś się nad całym rodzajem ludzkim i zesłałeś nam w naszym ciele Syna swego Jednorodzonego. Dziękujemy Ci za zbawienie, które zgotowałeś nam w ofierze Jego Ciała i Jego Krwi. Przeto zgro­madzeni tu na tym świętym miejscu, w Jego imieniu i na Jego pamiątkę, pro­simy Cię, Panie, ześlij nam Ducha swego Świętego, poświęć i odnów nas na ciele i na duszy i spraw abyśmy ku zbawieniu naszej duszy przyjęli w tym chlebie i winie Ciało i Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj nas, gdy wypełniamy Jego święty Te­stament, który nam pozostawił i sprawować rozkazał aż do po­wtór­nego przyjścia Swego. Na Jego powtórne przyjście czekamy i wraz z całym Kościo­łem prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

  10.

  U

  wielbiamy Cię, Panie, dziękujemy Ci i śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały, gdyż Ty nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i z Tobą żył na wieki. Dziękujemy Ci przeto, że w Jezusie Chrystusie dajesz nam nowe życie i zbawienie. Ojcze, dziękujemy Ci za życie i cierpienie Twojego Syna, a przede wszystkim za ofiarę Jego krwi. Dziękujemy Ci Ojcze nasz, że przez tę ofiarę pojednałeś nas z Sobą i sprawiłeś pokój pomiędzy nami a Tobą! Wysławiamy też, Ojcze, chwa­lebne zmartwychwstanie Twojego Syna, Jego zupełne zwycięstwo nad grze­chem, szatanem i śmiercią. Ojcze, prosimy Cię odnów nasze życie w Duchu Swoim Świętym. Pobłogosław Swoim błogosławieństwem te dary, które przynosimy na ten ołtarz, owoc naszej pracy: chleb życia i kielich zbawienia. Zjednocz w bratniej i siostrzanej miłości wszystkich, którzy mają udział w Ciele i Krwi naszego Zbawiciela. Obdarz nas wszyst­kich jednością wiary, społecznością miłości i pewną nadzieją na powtórne przyjście Pana Jezusa. Na to Jego przyjście bowiem oczekujemy i wraz z całym Twoim Kościołem świętym wszystkich czasów prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

  11.

  M

  iłosierny Boże i Ojcze. Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś Syna swego Jezusa Chry­stusa na prawicę swoją, a przez Niego świat i serca stwarzasz na nowo, grzech odpuszczasz i łaknącym dajesz pokarm żywota wiecznego, aby jawna była świętość imienia Twojego. Prosimy Cię: Poświęć nas sobie na własność, zachowaj w je­dnomyślności i braterstwie, w pokorze i cierpliwości. Buduj Kościół swój, jedyny, święty, powszechny, zgromadź w nim wiernych ze wszystkich stron świata i ze wszystkich narodów i daj nam oglądać jasność oblicza Twego na wieki. Przemija świat, trwa Królestwo Twoje. Przyjdź rychło, Panie!

  12.

  (w czasie pasyjnym)

  W

  ysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zlitowałeś się nad całą ludzkością i dałeś jej Syna Swego Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.  Dziękujemy Ci za zbawienie, które zgotowałeś nam w Jezusie Chrystusie Synu Swoim. Prosimy Cię, daj nam żar Ducha Twego Świętego, aby rozpalił w naszych sercach żywą wiarę i tak przygotował nas teraz do godnego sprawowania pamiątki śmierci naszego Zbawiciela i do przyjęcia Go, gdy przyjdzie do nas w tej Świętej Wieczerzy. Na Niego bowiem oczekujemy i wraz z całym Kościołem prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

  13.

  (w czasie pasyjnym)

  W

  szechmogący Boże, Ojcze nasz niebiański! Uwielbiamy cię, że z wielkiego ku nam miłosierdzia wydałeś na męki i śmierć krzyżową Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że On na krzyżu Golgoty złożył za grzechy całego świata jednorazową i wystarczającą ofiarę, a w Wieczerzy Świętej wystawił trwały pomnik Swej zbawczej śmierci, której pamiątkę polecił obchodzić tak długo, aż przyjdzie powtórnie na tę ziemię jako Król królów i Pan panów. Spraw, miłosierny Ojcze, abyśmy przyjmując te dary stali się uczestnikami Jego Ciała i Krwi, którzy wspominają  Jego mękę i śmierć krzyżową. A jak jesteśmy uczestnikami Jego śmierci, tak spraw, abyśmy mogli też stać się uczestnikami Jego zmartwychwstania oraz chwalebnego Jego  przyjścia w chwale. Na to Jego przyjście z utęsknieniem czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

  14.

  (w Wielki Czwartek)

  W

  szechmogący Boże, Ojcze nasz w niebiesiech. Dziękuje-my Ci, że w swym nieprzebranym miłosierdziu dałeś dla naszego zbawienia, na mękę i śmierć krzyżową, Jednorodzonego Syna Swego, Jezusa Chrystusa. On to ofiarował siebie samego na krzyżu Golgoty i uczynił tę ofiarę zupełnym, doskonałym i wystarczającym poświęceniem i zadośćuczynieniem za grzechy całego świata. On to ustanowił oraz w świętej Ewangelii nakazał nam obchodzić aż do Swego powtórnego przyjścia pamiątkę Swej najdroższej męki i śmierci. Wysłuchaj nas Ojcze miłosierny, gdy z całym Kościołem wszystkich czasów o Jego powtórne przyjście błagamy: Przyjdź rychło, Panie!

  15.

  (w Wielki Piątek)

  Z

  aprawdę,  święty jesteś, wszechmogący i łaskawy Boże; święty jesteś, wielki jest Twój majestat i nieskończona jest Twoja chwała! Spraw przeto, abyśmy zawsze pamiętali, że Ty stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo i obdarzyłeś go radością raju. A gdy człowiek przekroczył Twoje przykazania nawet wówczas go nie odrzuciłeś na zawsze, lecz upominałeś i karciłeś według swej Ojcowskiej miłości. Wzywałeś go do nawrócenia przez Swój Zakon, napominałeś przez proroków, a w końcu posłałeś na tę grzechem skażoną ziemię Swego Syna Jedynorodzonego Jezusa Chrystusa, który na Górze Golgoty życie swoje święte złożył w ofierze dla zbawienia grzesznych Twoich dzieci. Dziękujemy Ci, że Jezus Chrystus sam będąc bez grzechu stał się dla nas grzechem i na krzyżu Golgoty za nasze grzechy złożył jedyną, wystarczającą ofiarę, aby w ten sposób przywrócić nam utracony raj, prawdziwe życie i zbawienie. Dziękujemy Ci przeto, Ojcze, że dałeś nam w Jezusie Chrystusie prawdziwego Zbawiciela, i że dziś wolno nam obchodzić pamiątkę Jego zbawczej śmierci oraz krzepić się jej błogosławionymi owocami. Spraw, abyśmy już więcej nie żyli dla siebie, ale przede wszystkim dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał, i który ma przyjść. Na Jego bowiem chwalebne przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

  16.

  (w okresie wielkanocnym)

  D

  ziękujemy Ci, wielki nasz Panie i Ojcze w niebiesiech, że wolno nam w tej Świę­tej Wieczerzy wspominać mękę i śmierć Syna Twego umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wysławiamy Jego zwycięskie zmartwychwstanie i radujemy się z Jego wstąpienia do niebiańskiej świątyni, gdzie jako nasz jedyny Arcykapłan, zawsze przyczynia się za nami u Ciebie. A jak my wszyscy – przez społeczność Jego ciała i Jego krwi – stanowimy jedno ciało Chrystusowe, tak – prosimy Cię pokornie – zgromadź Kościół swój w jedności wiary i miłości, abyśmy wraz ze wszystkimi wierzącymi mieli udział w uczcie weselnej Baranka Bożego w Jego Królestwie. Wysłuchaj nas, którzy oczekujemy uwol­nienia dzieci Bożych z niewoli skażenia ciała w chwalebnym dniu powtórnego przyjścia Syna Twego. Na to Jego przyjście czekamy i wraz z całym świętym Kościołem prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

  Modlitwa Eucharystyczna z „Didache ton dodekta Apostolon”

  D

  ziękujemy Ci, Ojcze nasz, Za święty, winny szczep Dawida, sługi Twego, Który nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego. Tobie chwała na wieki!

  Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i wiedzę, Którą nam poznałeś przez Jezusa, sługę swego. Tobie chwała na wieki!

  Jak ten łamany Chleb rozsiany był po górach, A zebrany stał się jedno, Tak niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi Do królestwa Twego, Gdyż Twoją jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa, Na wieki!

  Dziękujemy Ci, Ojcze święty, Za święte imię Twoje. Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych, I za wiedzę, i za wiarę, i za nieśmiertelność, Którą nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego. Tobie chwała na wieki!

  Ty, Panie Wszechmocny, Stworzyłeś wszystko dla imienia swego. Pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie, aby do Ciebie dziękczynne zanosili modły. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy i napój, oraz żywot wieczny przez Sługę swego Jezusa Chrystusa.

  Przede wszystkim zanosimy do Ciebie dziękczynne modły, gdyż jesteś Wszechmocny: Tobie chwała na wieki! Wspomnij, Panie, na Kościół Swój i wybaw go od wszelkiego złego. Doprowadź go do doskonałości w Swojej miłości swojej i zgromadź go z czterech stron świata jako pełnego świętości do Królestwa Swego, jakieś mu zgotował. Albowiem Twoja jest moc i chwała na wieki! Hosanna Synowi Dawidowemu! Przemija świat, trwa Królestwo Twoje na wieki! Przyjdź rychło, Panie!

  * * *